Recent Submissions

 • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 246 tháng 12 năm 2017 

  Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2017)
  1. Kinh tế Việt Nam năm 2017 và triển vọng năm 2018/ Trần Thọ Đạt, Tô Trung Thành.- Tr. 2 – 15. 2. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu đặt ra với mô hình quản lý phát triển xã hội của Việt Nam hiện nay/ Nguyễn Xuân ...
 • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 245 tháng 11 năm 2017 

  Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2017)
  1. Nền kinh tế phi chính thức và thất thoát thu thuế ở Việt Nam/ Nguyễn Thái Hòa, Lê Việt An.- Tr. 2 – 12. 2. Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia ở Việt Nam: Kết quả thực hiện và hướng hoàn thiện/ Bùi Đức Triệu.- Tr. 13 – ...
 • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 244 tháng 10 năm 2017 

  Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2017)
  1. Nợ công ở Việt Nam có thực sự đang ở mức an toàn?/ Nguyễn Thị Lan.- Tr. 2 – 12. 2. Đo lường tăng trưởng bao trùm: tiếp cận từ góc độ doanh nghiệp ở Việt Nam/ Phạm Thế Anh, Nguyễn Đức Hùng.- Tr. 13 – 24. 3. Một số giải ...
 • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 243 tháng 9 năm 2017 

  Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2017)
  1. Sản lượng tiềm năng của Việt Nam: Kích cầu hay kích cung?/ Nguyễn Tú Anh, Nguyễn Thu Thủy.- Tr. 2 – 11. 2. Phương pháp tính chỉ số giá bất động sản và áp dụng cho thị trường bất động sản của Việt Nam/ Hoàng Văn Cường.- ...
 • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 242 tháng 8 năm 2017 

  Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2017)
  1. Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang các nước ASEAN trong bối cảnh hội nhập AEC/ Lê Quốc Hội, Trần Lan Hương, Lê Thị An Thái.- Tr. 2 – 9. 2. Khung đánh giá bền vững nợ và một số khuyến nghị chính ...
 • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 241 tháng 7 năm 2017 

  Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2017)
  1. Một số rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam và định hướng khắc phục/ Đỗ Đức Bình, Võ Thế Vinh .- Tr. 2 – 9. 2. Tham nhũng dựa trên “cấu kết” và định hướng mới trong phòng chống tham ...
 • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 240 tháng 6 năm 2017 

  Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2017)
  1. Chính sách đất đai – Rào cản lớn cần tháo dỡ để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển/ Lê Du Phong, Lê Huỳnh Mai.- Tr. 2 – 10. 2. Hội nhập tài chính quốc tế và tăng trưởng kinh tế ở các nước Đông Nam Á/ Võ Xuân Vinh, ...
 • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 23 năm 2017 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Thực trạng mua, bán nợ giữa các tổ chức tín dụng và VAMC bằng trái phiếu đặc biệt/ Lê Thị Anh Quyên.- Tr. 18 – 20. 2. Xử lý nợ xấu tại các NHTM Việt Nam/ Lê Thị Khương.- Tr. 21 – 23. 3. Thị trường mua bán nợ tại một số ...
 • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 22 năm 2017 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Phát triển sản phẩm dịch vụ Fintech tại Việt Nam/ Hà Văn Dương, Hà Phạm Diễm Trang, Lê Kim Dung.- Tr. 20 – 27. 2. An toàn thông tin ngân hàng trong phát triển nền kinh tế số tại Việt Nam/ Hương Giang.- Tr. 28 – 31. 3. ...
 • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 21 năm 2017 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Lợi ích và chi phí khi Việt Nam tham gia liên minh ngân hàng ASEAN/ Lê Thị Anh Đào, Trần Vương Thịnh, Trần Hồng Hà.- Tr. 32 – 38. 2. Hỗ trợ của Chính phủ trong xếp hạng và tái cơ cấu ngân hàng/ Hương Giang.- Tr. 39 – ...
 • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 20 năm 2017 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Giải pháp thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam/ Phạm Văn Hiếu.- Tr. 14 – 17. 2. Gợi ý giải pháp về chính sách tín dụng ngân hàng cho ứng dụng công nghệ cao và sản xuất nông nghiệp sạch/ Lê Đình Hạc, Nguyễn Thế Anh.- ...
 • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 19 năm 2017 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Hội đồng Quản trị - Yếu tố quyết định chất lượng quản trị của các ngân hàng Việt Nam/ Nguyễn Nguyệt Anh.- Số 19/2017 .- Tr. 14 – 16. 2. Khó khăn, thách thức trong triển khai Basel II và một số khuyến nghị đối với hệ ...
 • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 18 năm 2017 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Phương pháp xác định lãi suất cho vay tiêu dùng/ Phạm Xuân Hòe.- Tr. 14 – 17. 2. Nâng cao hiệu quả sử dụng công cụ nghiệp vụ thị trường mở trong điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam/ Nguyễn Hoàng Vĩnh Lộc.- Tr. 18 – ...
 • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 16 năm 2017 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Hợp tác khu vực ASEAN trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ/ P.V .- Tr. 10 – 13. 2. Những nguyên lý cơ bản trong chiến lược đầu tư trái phiếu/ Đỗ Hoài Linh, Nguyễn Thành Trung, Vũ Duy Thành.- Tr. 21 – 25. 3. Xây dựng chỉ ...
 • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 15 năm 2017 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Hệ sinh thái Fintech của Việt Nam: Tiềm năng và thách thức/ Nghiêm Thanh Sơn.- Tr. 14 – 17. 2. Định hướng tiếp cận, ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0 của ngân hàng Việt Nam/ Phạm Xuân Hòe.- Tr. 18 – 21. 3. 5 nội dung ...
 • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 24 năm 2017 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Chuẩn hóa về kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm của cán bộ NHTM theo vị trí chức danh/ Phạm Xuân Hòe.- Tr. 14 – 16. 2. Giải pháp phát triển hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở tại Việt Nam/ Lê Đình Hạc, Hà Mạnh ...
 • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 14 năm 2017 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Vốn ngân hàng sẵn sàng cho những dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch hiệu quả/ Song Anh.- Tr. 16 – 18. 2. Cho vay theo chuỗi giá trị: Thực trạng áp dụng tại Việt Nam/ Mai Lan.- Tr. 19 – 21. 3. ...
 • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 11 năm 2017 

  Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2017)
  1. Cơ chế phối hợp quản lý nhà nước về giáo dục giữa Trung ương và địa phương/ Phạm Đỗ Nhật Tiến.- Tr. 1 – 8. 2. Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện một số nội dung chính sách đối với học sinh phổ thông dân tộc thiểu số vùng dân ...
 • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 10 năm 2017 

  Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2017)
  1. Dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh/ Lê Thị Phượng, Bùi Phương Anh.- Tr. 1 – 8. 2. Nâng cao hiệu quả công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông tỉnh Yên ...
 • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 9 năm 2017 

  Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2017)
  1. Từ các giá trị cốt lõi của phương pháp Montessori suy nghĩ về bối cảnh giáo dục mầm non Việt Nam/ Nguyễn Ngọc Lưu Ly.- Tr. 1 – 10. 2. Xác định hệ mục tiêu trong chương trình giáo dục đại học/ Trần Hữu Hoan.- Tr. 11 – ...

View more