Thư viện số Trường Đại học Dân lập Hải Phòng được xây dựng theo mô hình phi lợi nhuận. Bạn có thể đề nghị cung cấp tài liệu ở đây hoặc ủng hộ chúng tôi bằng việc chia sẻ trang FanPage: Hỗ trợ Download tài liệu điện tử

 • Ảo thuật hóa học 

  Nguyễn, Vũ Đình Duy
  Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Thí nghiệm vui và ảo thuật hóa học ngoài việc đào sâu và mở rộng kiến thức còn có tác dụng gây hứng thú học tập bộ môn. Những hiện tượng xảy ra như có phép lạ đều có thể giải thích trên cơ sở kiến ...
 • Nguồn gốc loài người 

  Machusin, G.N. (Khoa học và Kỹ thuật, 1986)
  Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Đọc cuốn sách "Nguồn gốc loài người" của G. N. Machusin sẽ thấy rất thú vị. Ngôn ngữ sống động, tài liệu khoa học đa dạng, những quan niệm khác thường đối với vấn đề nguồn gốc con người - tất cả ...
 • Lược sử thiên văn học 

  Đặng, Vũ Tuấn Sơn
  Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Cuốn sách Lược sử thiên văn học do Đặng Vũ Tuấn Sơn biên soạn trình bày những nội dung sau: Quan niệm cũ của con người về vũ trụ và hệ Mặt Trời, những ý tưởng đầu tiên về Vũ trụ học duy vật, Ptolemy ...
 • Lịch sử khoa tử vi Trung Hoa và Việt Nam 

  Nguồn sưu tầm
  Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Trong thập niên 1960 trở lại đây, Việt Nam ở hoàn cảnh chiến tranh, biến cố diễn ra liên miên. Hôm nay thế này, ngày mai bừng mắt dậy đã khác, nên khiến con người muốn tìm hiểu số mệnh mình bằng các ...
 • Địa lý trị soạn phú 

  Cao, Trung
  Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Ta đã biết địa lý có 2 phần: Loan đầu và Lý khí. Loan đầu là những gì thực tiễn của khoa địa lý mà ta có thể trông thấy trực tiếp trên đất đai nếu ta biết tìm nó. Lý khí là phần trừu tượng áp dụng ...

View more