Thư viện số Trường Đại học Dân lập Hải Phòng được xây dựng theo mô hình phi lợi nhuận. Bạn có thể đề nghị cung cấp tài liệu ở đây hoặc ủng hộ chúng tôi bằng việc chia sẻ trang FanPage: Hỗ trợ Download tài liệu điện tử

 • Người giàu có nhất thành Babylon 

  Clason, George S.
  Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Một cuốn sách xuất hiện vào năm 1920 có giúp ích gì cho những nhà kinh doanh và những vấn đề tài chính của họ ngày nay? Người giàu có nhất thành Babylon" là một cuốn sách hấp dẫn, giới thiệu về cách ...
 • The richest man in Babylon 

  Clason, George S.
  As a young man, I came across George S. Clason's classic 1926 book The Richest Man in Babylon, which offered commonsense financial advice told through ancient parables. I recommend it to everyone. --Tony Robbins, in Money: ...
 • The Age of Turbulence: Adventures in a New World 

  Greenspan, Alan (Penguin Group, 2007)
  Alan Greenspan shares the story of his life first simply with an eye toward doing justice to the extraordinary amount of history he has experienced and shaped. But his other goal is to draw readers along the same learning ...
 • Mưu trí thời Tần - Hán 

  Đường, Nhạn Sinh; Bạo, Thúc Diễm; Chu, Chính Thư
  Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Tần Hán nối tiếp Xuân Thu - Chiến Quốc, là thời kỳ Trung Quốc thống nhất, trung ương tập quyền. Chia cắt, tiêu diệt nhau rồi thống nhất, là cả một quá trình triệt tiêu loại trừ chọn lọc mạnh được ...
 • Ragged Dick 

  Alger, Horatio
  Ragged Dick is a children's novel by Horatio Alger, Jr. about a poor bootblack and his rise to middle-class comfort and respectability through good moral behavior, clean living, and determination.

Xem thêm