Thư viện Dspace đang trong quá trình nâng cấp lên phiên bản 6.0. Trong thời gian này một số tính năng của lib.hpu.edu.vn có thể gặp lỗi. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này.

Library DSpace is being upgraded to version 6.0. During this time, some features of lib.hpu.edu.vn may occur errors. We apologize for this inconvenience

 • Dẫn luận ngôn ngữ 

  Bộ môn Cơ bản cơ sở (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
  Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hệ thống các khái niệm, quan niệm, thuật ngữ, những nội dung cốt lõi liên quan đến ngôn ngữ. Giúp cho sinh viên có được cái nhìn hệ thống, bao quát về toàn bộ quá trình hình ...
 • Giải tích 

  Bộ môn Cơ bản cơ sở (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
  Nhằm giúp sinh viên nắm được kiến thức cơ bản nhất về giải tích cổ điển như là sự liên tục, phép tính vi phân, tích phân của hàm một biến và nhiều biến. Sinh viên biết cách giải các bài toán cơ bản nhất của giải tích cổ điển.
 • Đại số tuyến tính 

  Bộ môn Cơ bản cơ sở (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
  Sinh viên biết cách giải các bài toán cơ bản nhất của không gian véc tơ, ánh xạ tuyến tính. Thành thạo các phép toán trên ma trận, định thức và các cách giải hệ phương trình tuyến tính
 • Lý thuyết xác suất thống kê 

  Bộ môn Cơ bản cơ sở (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
  Nội dung môn gồm: Biến cố ngẫu nhiên và xác suất của nó. Đại lượng ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất của nó. Giới thiệu cho sinh viên các bài toán cơ bản của thống kê và cách giải quyết các bài toán này như bài ...
 • Vật lý đại cương 

  Bộ môn Cơ bản cơ sở (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
  Môn học Vật lý đại cương được chia làm 3 học phần gọi là VL1, VL2, VL3 cung cấp tất cả những kiến thức đại cương về vật lý như: cơ học, nhiệt học, điện học, quang học, hạt nhân nguyên tử và một số vấn đề về vật liệu mới, ...

View more