Thư viện số Trường Đại học Dân lập Hải Phòng được xây dựng theo mô hình phi lợi nhuận. Bạn có thể đề nghị cung cấp tài liệu ở đây hoặc ủng hộ chúng tôi bằng việc chia sẻ trang FanPage: Hỗ trợ Download tài liệu điện tử

 
Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tốt hơn, chúng tôi rất mong nhận được ủng hộ của các bạn!

 • Vũng vịnh ven bờ biển Việt Nam và tiềm năng sử dụng 

  Trần, Đức Thạnh (Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2009)
  Nội dung cơ bản của cuốn sách trình bày tổng quát về vũng vịnh ven bờ biển Việt Nam: bản chất về tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, hiện trạng kinh tế - xã hội và môi trường; vấn đề phân loại, phân vùng và tiềm năng, phương ...
 • Biển đảo Việt Nam - Tài nguyên vị thế và những kỳ quan địa chất, sinh thái tiêu biểu 

  Trần, Đức Thạnh (Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2012)
  Cuốn sách chuyên khảo này được biên soạn chủ yếu dựa trên những kết quả điều tra, nghiên cứu của Dự án. Trong đó, tập thể tác giả đã cố gắng trình bày có tính hệ thống những kết quả bước đầu về phương pháp luận nghiên cứu ...
 • 3D Printing: Technology, Applications, and Selection 

  Noorani, Rafiq (CRC Press, 2017)
  3D Printing is a faster, more cost-effective method for building prototypes from three-dimensional computer-aided design (CAD) drawings. 3D Printing provides a fundamental overview of the general product design and ...
 • 3D Printing: Legal, Philosophical and Economic Dimensions 

  Kosta, Eleni; Van der Hof, Simone; Van den Berg, Bibi (T.M.C. Asser Press, 2016)
  The book in front of you is the first international academic volume on the legal, philosophical and economic aspects of the rise of 3D printing. In recent years 3D printing has become a hot topic. Some claim that it will ...
 • 3d Printing in Medicine 

  Kalaskar, Deepak M (Woodhead Publishing, 2017)
  3D Printing in Medicine examines the emerging market of 3D-printed biomaterials and its clinical applications. With a particular focus on both commercial and premarket tools, the book looks at their applications within ...

View more