Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 7 năm 2017 

  Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Sự ảnh hưởng của độ cứng vải địa kỹ thuật gia cường đến hệ số an toàn ổn định nèn đường đắp cao tốc/ Huỳnh Ngọc Hào.- Tr. 5 – 12. 2. Thiết kế thành phần bê tông xi măng nhiều tro bay cường độ cao dùng cho mặt đường ô ...
 • Tạp chí Tự động hóa ngày nay số 197 năm 2017 

  Hội Tự động hóa Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Định hướng phát triển ngành Tự động hóa trong kỷ nguyên Industry 4.0/ Tạ Cao Minh.- Tr. 19 – 22. 2. Công nghệ tự động điều chỉnh điện áp máy phát điện AVR – dùng PSS và DIODE quay (luân chuyển)/ Trịnh Quang Minh .- Tr. ...
 • Tạp chí Kiến trúc số 266, tháng 6 năm 2017 

  Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Cách tiếp cận nào với thành phố thông minh?/ Nguyễn Hồng Ngọc.- Tr. 16 – 18. 2. Những chiều kích của đô thị thông minh/ Nguyễn Minh Hòa.- Tr. 22 – 27. 3. Đô thị thông minh và giao tiếp điện tử SMART CITY AND E-COMMUNICATION/ ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 12 năm 2017 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Phổ cập tài chính từ phương diện thanh toán ở Việt nam giai đoạn 2017 - 2020/ Nghiêm Thanh Sơn.- Tr. 2 – 9. 2. Cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về xử lý nợ xấu/ Nguyễn Văn Phương.- Tr. 10 – 13. 3. Phát triển dịch ...
 • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 13 năm 2017 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Bàn về hoạt động tín dụng ngân hàng thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp/ Lê Văn Hải.- Tr. 20 – 24. 2. Một số khuyến nghị về triển khai cho vay theo chuỗi giá trị tôm tại các tỉnh Tây Nam Bộ/ Phạm ...
 • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 5 năm 2017 

  Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2017)
  1. Tự chủ đại học ở Việt Nam/ Phạm Đỗ Nhật Tiến.- Tr. 1 – 7. 2. Nghiên cứu xây dựng chương trình bồi dưỡng năng lực quản lý cho Hiệu trưởng trường trung học phổ thông/ Trần Hữu Hoan.- Tr. 8 – 14. 3. Biện pháp phát triển ...
 • Tạp chí Xây dựng số 5 năm 2017 

  Bộ Xây dựng (Hà Nội, 2017)
  1. Nghiên cứu động học quá trình xử lý bùn theo công nghệ sấy bùn bằng năng lượng mặt trời trong nhà kính/ Nghiêm Vân Khanh.- Tr. 20 – 26. 2. Mô hình lựa chọn ván khuôn tầng hầm bằng phương pháp CBA (choosing by advantages)/ ...
 • Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới ô nhiễm không khí tại Việt Nam và một số nước ASEAN: Một cách tiếp cận thông qua đường Kuznets 

  Hoàng, Chí Cương (Đại học Hải Phòng, 2017)
  Nghiên cứu này sử dụng số liệu bảng (panel data) cung cấp bởi Ngân hàng Thế giới (World Bank) trong giai đoạn 1991-2011 để đánh giá tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI-foreign direct investment) tới ô nhiễm môi ...
 • Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam số 5 năm 2017 

  Bộ Khoa học và Công nghệ (Hà Nội, 2017)
  1. Sử dụng thuật toán K-means trong bài toán phân loại đám mây điểm LiDAR/ Nguyễn Thị Hữu Phương, Nguyễn Trường Xuân, Đặng Văn Đức.- Tr. 1 – 5. 2. Khảo sát tính chất điện hóa của vật liệu spinel Li4Mn5O12 tổng hợp bằng ...
 • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 6 năm 2017 

  Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2017)
  1. Giải pháp điều hành chính sách tài khóa trong bối cảnh hiện nay/ Nguyễn Trọng Cơ.- Tr. 5 – 9. 2. Nhận thức về phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam qua các văn kiện Đảng thời kỳ đổi mới/ Dương Quốc Quân.- Tr. 10 – 12. ...
 • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 239 tháng 5 năm 2017 

  Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2017)
  1. Phân tách bất bình đẳng hạnh phúc bằng hồi quy: Bằng chứng thực nghiệm mới từ 126 quốc gia/ Trần Quang Tuyến.- Tr. 2 – 9. 2. Tác động của quyền sở hữu trí tuệ đến tăng trưởng kinh tế ở Châu Á và định hướng tăng trưởng ...
 • Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 5 năm 2017 

  Viện Thông tin Khoa học Xã hội (Hà Nội, 2017)
  1. John Locke và quan niệm của ông về sự phân quyền nhà nước/ Nguyễn Thị Tươi, Cao Thị Phương Thúy.- Tr. 3 – 11. 2. Nhà nước kiến tạo phát triển: Một số vấn đề về nội hàm khái niệm và việc xây dựng ở Việt Nam/ Nguyễn Thị ...
 • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 6 năm 2017 

  Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Một số kết quả nghiên cứu thí nghiệm và thảo luận về độ dẻo của dầm bê tông cường độ cao/ Bùi Xuân Học, Nguyễn Viết Trung.- Tr. 9 – 17. 2. Đánh giá khả năng áp dụng các phương pháp thiết kế kết cấu mặt đường bê tông xi ...
 • Thư mục Tạp chí Kiến trúc số 265, tháng 5 năm 2017 

  Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Kiến trúc xanh từ kinh nghiệm Châu Á: Phát triển công nghệ mới hay trở lại với sự thông thái bản địa/ Nguyễn Quốc Tuân, Hồ Phương Thành.- Tr. 13 – 19. 2. Văn hóa bản địa trong xây dựng môi trường cư trú truyền thống/ ...
 • Tạp chí Tự động hóa ngày nay số 196 tháng 6 năm 2017 

  Hội Tự động hóa Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Bộ công cụ cho nhà phát triển các ứng dụng an toàn bảo mật trong IoT/ Cao Minh Thắng.- Tr. 14 – 15. 2. Giới thiệu công nghệ truyền điện không dây và ứng dụng sạc không dây cho ô tô điện/ Nguyễn Kiên Trung.- Tr. 16 – 20. ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 11 năm 2017 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Vai trò của tỷ giá đối với cán cân thương mại tại Việt Nam/ Hoàng Lan Hương.- Tr. 2 – 9. 2. Thị trường ngoại hối Việt Nam sau hơn 1 năm thực hiện cơ chế tỷ giá trung tâm/ Đinh Xuân Cường, Nguyễn Thị Nhung.- Tr. 10 – 13. ...
 • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 12 năm 2017 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Chính sách tín dụng ngân hàng cho phát triển các mô hình liên kết và ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp/ Lê Đình Hạc.- Tr. 12 – 17. 2. Tín dụng ngân hàng gắn với chuyển đổi kinh tế hộ nông dân/ Phạm Văn Tiền.- Tr. ...
 • Tạp chí Xây dựng số 4 năm 2017 

  Bộ Xây dựng (Hà Nội, 2017)
  1. Một số nội dung liên quan đến phương pháp mã hóa cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý/ Phạm Quốc Toàn, Trần Thị Thu Ngân.- Tr. 31 – 34. 2. Yêu cầu kỹ thuật lưu giữ và vận chuyển hỗn hợp bê tông tự lèn trong điều kiện thời tiết ...
 • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 4 năm 2017 

  Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2017)
  1. Khung năng lực quản lý của Hiệu trưởng trường trung học phổ thông/ Trần Hữu Hoan.- Tr. 1 – 9. 2. Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trong giai đoạn hiện nay/ Nguyễn Nghị ...
 • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 5 năm 2017 

  Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2017)
  1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, đổi mới chính sách về khoa học và công nghệ nhằm phát triển thị trường khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu hội nhập/ Nguyễn Xuân Điền.- Tr. 5 – 8. 2. Giải pháp chuyển đổi tổ chức khoa học ...

View more