Recent Submissions

 • Thiền uyển tập anh 

  Kim Sơn; Lê, Mạnh Thát: biên dịch (Đại học Vạn Hạnh, 1999)
  Thiền uyển tập anh là một cuốn sách cổ của Phật giáo Việt Nam ghi lại các tông phái thiền học và sự tích các vị Thiền sư nổi tiếng vào cuối thời Bắc thuộc cho đến thời Đinh, Lê, Lý, một số ít vị lớp sau còn sống đến đầu ...
 • Đại Nam liệt truyện - Tập 1 : Tiền biên 

  Quốc sử quán triều Nguyễn; Đỗ, Mộng Khương: biên dịch (Viện Sử học Việt Nam - Nxb. Thuận Hóa, 2006)
  Đại Nam liệt truyện là một bộ sách có quy mô khá đồ sộ trong kho tàng thư tịch cổ viết bằng chữ Hán của Việt Nam, do cơ quan làm sử chính thức của nhà Nguyễn là Quốc sử quán biên soạn vào giữa thế kỷ XIX. Đại Nam liệt ...
 • Bảy Viễn thủ lĩnh Bình Xuyên 

  Nguyên Hùng
  Hai năm sau khi tiểu thuyết tư liệu Người Bình Xuyên ra đời (1985), tôi nhận được cuốn Bảy Viễn, Le Maitre de Cholon của Pierre Darcourt . Nhà xuất bản Hachette in năm 1977. Ðây là loại sách quý hiếm trong La Collection ...
 • Cẩm khê di hận 

  Trần, Đại Sỹ
  Anh hùng Lĩnh Nam khởi nghĩa thành công, tôn Trưng Trắc lên làm vua. Vua Trưng cùng chư vị anh hùng kiến tạo thành triều đại Lĩnh Nam. Triều đình Đông Hán Mã Viện, Lưu Long, Đoàn Chí thống lĩnh 14 đại tướng, đem quân nghiêng ...
 • Vị chuẩn tướng cận thần 

  Hà, Bình Nhưỡng
  Ba mươi năm trước, sau đại thắng mùa xuân 30-4-1975, trong số những nhân vật của ngụy quyền Sài Gòn được người ta nhắc nhở và thắc mắc nhiều nhất là Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh - phụ tá Tổng tham mưu trưởng cuối cùng của ...
 • Các sự tích của người Nhật Bản 

  Nguồn sưu tầm
  Các sự tích của người Nhật Bản là một tác phẩm tập hợp một số truyện dân gian của người Nhật. Thông qua chúng, nhiều nét văn hóa và đời sống xã hội của nhân dân Nhật Bản được miêu tả rất sắc sảo, giúp người đọc hiểu thêm ...
 • Việt điện u linh tập 

  Lý, Tế Xuyên
  Việt điện u linh tập (Tập truyện về cõi u linh của nước Việt) là một tập hợp các truyền thuyết về các vị thần linh Việt Nam ở vào thời xa xưa. Việt điện u linh tập của Lý Tế Xuyên là tác phẩm văn xuôi tự sự cổ nhất của ta ...
 • Anh linh thần võ tộc Việt 

  Trần, Đại Sỹ
  Nối tiếp giai đoạn 3, gồm 4 quyển, 40 hồi từ hồi 101 đến hồi 140, mang tên Anh linh thần võ tộc Việt. Đây là giai đoạn hùng tráng của tộc Việt. Tám vùng tộc Việt liên kết nhau đánh Tống lần thứ 3, giúp Nùng Trí Cao khởi ...
 • Ung Chính hoàng đế - Quyển 8: Cửu Vương đoạt đích 

  Nhị, Nguyệt Hà (Văn học, 2001)
  Hành vi của đế vương, bí mật chốn cung khuyết, xưa này vốn được các độc giả rất quan tâm. Tuy vậy những sinh hoạt trong chốn Thanh đình ít người biết, mà sách nay miêu tả lại không chỉ khuôn trong chốn Tử Cấm Thành nhỏ bé. ...
 • Anh hùng Tiêu Sơn 

  Trần, Đại Sỹ
  Thuật giai đoạn thịnh trị bậc nhất của tộc Việt. Tiêu-sơn là tên ngọn núi nhỏ, nơi kết phát ngôi mộ của tổ tiên họ Lý, do đó Lý Công Uẩn được lên ngôi vua. Tiêu Sơn cũng là tên ngôi chùa mà thủa thơ ấu, vua Lý Thái tổ đã ...
 • Ung Chính hoàng đế - Quyển 5: Cửu Vương đoạt đích 

  Nhị, Nguyệt Hà (Văn học, 2001)
  Hành vi của đế vương, bí mật chốn cung khuyết, xưa này vốn được các độc giả rất quan tâm. Tuy vậy những sinh hoạt trong chốn Thanh đình ít người biết, mà sách nay miêu tả lại không chỉ khuôn trong chốn Tử Cấm Thành nhỏ bé. ...
 • Ung Chính hoàng đế - Quyển 6: Cửu Vương đoạt đích 

  Nhị, Nguyệt Hà (Văn học, 2001)
  Hành vi của đế vương, bí mật chốn cung khuyết, xưa này vốn được các độc giả rất quan tâm. Tuy vậy những sinh hoạt trong chốn Thanh đình ít người biết, mà sách nay miêu tả lại không chỉ khuôn trong chốn Tử Cấm Thành nhỏ bé. ...
 • Ung Chính hoàng đế - Quyển 7: Cửu Vương đoạt đích 

  Nhị, Nguyệt Hà (Văn học, 2001)
  Hành vi của đế vương, bí mật chốn cung khuyết, xưa này vốn được các độc giả rất quan tâm. Tuy vậy những sinh hoạt trong chốn Thanh đình ít người biết, mà sách nay miêu tả lại không chỉ khuôn trong chốn Tử Cấm Thành nhỏ bé. ...
 • Ung Chính hoàng đế - Quyển 3: Cửu Vương đoạt đích 

  Nhị, Nguyệt Hà (Văn học, 2001)
  Hành vi của đế vương, bí mật chốn cung khuyết, xưa này vốn được các độc giả rất quan tâm. Tuy vậy những sinh hoạt trong chốn Thanh đình ít người biết, mà sách nay miêu tả lại không chỉ khuôn trong chốn Tử Cấm Thành nhỏ bé. ...
 • Ung Chính hoàng đế - Quyển 2: Cửu Vương đoạt đích 

  Nhị, Nguyệt Hà (Văn học, 2001)
  Hành vi của đế vương, bí mật chốn cung khuyết, xưa này vốn được các độc giả rất quan tâm. Tuy vậy những sinh hoạt trong chốn Thanh đình ít người biết, mà sách nay miêu tả lại không chỉ khuôn trong chốn Tử Cấm Thành nhỏ bé. ...
 • Ung Chính hoàng đế - Quyển 4: Cửu Vương đoạt đích 

  Nhị, Nguyệt Hà (Văn học, 2001)
  Hành vi của đế vương, bí mật chốn cung khuyết, xưa này vốn được các độc giả rất quan tâm. Tuy vậy những sinh hoạt trong chốn Thanh đình ít người biết, mà sách nay miêu tả lại không chỉ khuôn trong chốn Tử Cấm Thành nhỏ bé. ...
 • Sao Khuê lấp lánh 

  Nguyễn, Đức Hiền
  Sao Khuê lấp lánh là tiểu thuyết lịch sử của nhà văn Nguyễn Đức Hiền viết về cuộc đời Nguyễn Trãi, vị anh hùng của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, giúp Lê Lợi đánh bại quân xâm lược nhà Minh. Nguyễn Trãi còn là nhà thơ lớn của ...
 • Từ làng Gôi Vị đến kinh thành Paris 

  Nguyễn, Khắc Viện
  Nhà Văn Hóa Bác Sỹ Nguyễn Khắc Viện (1913 - 1997) là Nhà hoạt động chính trị - xã hội, nhà nghiên cứu văn hóa và tâm lý - y học - giáo dục, Giải thưởng Nhà nước Việt Nam và Grand prix de la Francophonie của Viện Hàn lâm ...
 • Ung Chính hoàng đế - Quyển 1: Cửu Vương đoạt đích 

  Nhị, Nguyệt Hà (Văn học, 2001)
  Hành vi của đế vương, bí mật chốn cung khuyết, xưa này vốn được các độc giả rất quan tâm. Tuy vậy những sinh hoạt trong chốn Thanh đình ít người biết, mà sách nay miêu tả lại không chỉ khuôn trong chốn Tử Cấm Thành nhỏ bé. ...
 • Truyền thuyết Việt Nam - Tập 1 

  Nguồn sưu tầm
  Truyền thuyết Việt Nam

Xem thêm