Recent Submissions

 • Tạp chí Kiến trúc số 264, tháng 4 năm 2017 

  Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Lý thuyết hình học Tôpô và khả năng sáng tạo kiến trúc/ Nguyễn Thị Minh Thùy. Tr. 40 – 45. 2. Bờ biển không của riêng ai/ Hà Thành. Tr. 52 – 55. 3. Cấu trúc cộng đồng trong tổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng tại các ...
 • Tạp chí Kiến trúc số 263, tháng 3 năm 2017 

  Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Triết lý “Kiến trúc hạnh phúc” trong thời đại toàn cầu hóa/ Hoàng Thúc Hào, Phạm Long. Tr. 26 – 31. 2. Tầm nhìn 100 năm phát triển Đà nẵng – Một thành phố toàn cầu/ Ngô Viết Nam Sơn. Tr. 56 – 61. 3. Ý tưởng độc đáo thiết ...
 • Tạp chí Kiến trúc số 262, tháng 2 năm 2017 

  Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. KTS Toyo Ito – “Kiến trúc và Thiên nhiên”/ Nguyễn Hạnh Nguyên. Tr. 15 – 19. 2. Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc – Xây dựng và những quy định mới. Tr. 20 – 22. 3. Chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc, quy hoạch: Thuận lợi ...
 • Tạp chí Kiến trúc số 261, tháng 1 năm 2017 

  Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Bàn về “Khởi nghiệp” trong nghề kiến trúc?/ Nguyễn Hữu Thái. Tr. 22 – 25. 2. ARCHITECTURE START-UP “Kiến trúc tốt là kinh doanh tốt”/ Thái Vũ Mạnh Linh. Tr. 26 – 29. 3. Khởi nghiệp thúc đẩy phát triển công nghiệp văn ...