Recent Submissions

 • Tạp chí Kiến trúc số 266, tháng 6 năm 2017 

  Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Cách tiếp cận nào với thành phố thông minh?/ Nguyễn Hồng Ngọc.- Tr. 16 – 18. 2. Những chiều kích của đô thị thông minh/ Nguyễn Minh Hòa.- Tr. 22 – 27. 3. Đô thị thông minh và giao tiếp điện tử SMART CITY AND E-COMMUNICATION/ ...
 • Thư mục Tạp chí Kiến trúc số 265, tháng 5 năm 2017 

  Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Kiến trúc xanh từ kinh nghiệm Châu Á: Phát triển công nghệ mới hay trở lại với sự thông thái bản địa/ Nguyễn Quốc Tuân, Hồ Phương Thành.- Tr. 13 – 19. 2. Văn hóa bản địa trong xây dựng môi trường cư trú truyền thống/ ...
 • Tạp chí Kiến trúc số 264, tháng 4 năm 2017 

  Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Lý thuyết hình học Tôpô và khả năng sáng tạo kiến trúc/ Nguyễn Thị Minh Thùy. Tr. 40 – 45. 2. Bờ biển không của riêng ai/ Hà Thành. Tr. 52 – 55. 3. Cấu trúc cộng đồng trong tổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng tại các ...
 • Tạp chí Kiến trúc số 263, tháng 3 năm 2017 

  Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Triết lý “Kiến trúc hạnh phúc” trong thời đại toàn cầu hóa/ Hoàng Thúc Hào, Phạm Long. Tr. 26 – 31. 2. Tầm nhìn 100 năm phát triển Đà nẵng – Một thành phố toàn cầu/ Ngô Viết Nam Sơn. Tr. 56 – 61. 3. Ý tưởng độc đáo thiết ...
 • Tạp chí Kiến trúc số 262, tháng 2 năm 2017 

  Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. KTS Toyo Ito – “Kiến trúc và Thiên nhiên”/ Nguyễn Hạnh Nguyên. Tr. 15 – 19. 2. Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc – Xây dựng và những quy định mới. Tr. 20 – 22. 3. Chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc, quy hoạch: Thuận lợi ...
 • Tạp chí Kiến trúc số 261, tháng 1 năm 2017 

  Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Bàn về “Khởi nghiệp” trong nghề kiến trúc?/ Nguyễn Hữu Thái. Tr. 22 – 25. 2. ARCHITECTURE START-UP “Kiến trúc tốt là kinh doanh tốt”/ Thái Vũ Mạnh Linh. Tr. 26 – 29. 3. Khởi nghiệp thúc đẩy phát triển công nghiệp văn ...