Recent Submissions

 • Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam Tập 13 - Số 2 - Tháng 2 năm 2017 

  Bộ Khoa học và Công nghệ (Hà Nội, 2017)
  1. Phân lập và tuyển chọn một số dòng nấm có khả năng ức chế sự phát triển của nấm Corticium salmonicolor gây bệnh trên cây cao su/ Trần Hồng Anh, Võ Đình Quang, Nguyễn Thị Liên, Lương Thị Thu Hằng. Tr. 1 – 7. 2. Nghiên ...
 • Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam Tập 14 - Số 3 - Tháng 3 năm 2017 

  Bộ Khoa học và Công nghệ (Hà Nội, 2017)
  1. Giả thuyết Hayman trong trường số phức và p-adic/ Vũ Hoài An. Tr. 1 – 4. 2. Nghiên cứu phương pháp thiết lập thang độ nhạy độ rọi dùng để thiết lập chuẩn đo lường quốc gia về cường độ sáng/ Cao Xuân Quân, Hoàng Ngọc ...
 • Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam Tập 12 - Số 1 - Tháng 1 năm 2017 

  Bộ Khoa học và Công nghệ (Hà Nội, 2017)
  1. Vấn đề nhận giá trị và duy nhất đối với đa thức vi phân của hàm phân hình P-ADIC/ Nguyễn Xuân Lai. Tr. 1 – 5. 2. Nghiên cứu phương pháp so sánh độ tương đồng văn bản bằng độ đo cosine/ Phạm Thị Hải Vân, Phạm Hữu Lợi. ...