Recent Submissions

 • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 12 năm 2017 

  Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Phân tích sự làm việc kết cấu phần dưới của cầu toàn khối một nhịp/ Phạm Tuấn Thanh, Nguyễn Mạnh Hà.- Tr. 31 – 34. 2. Nghiên cứu ứng dụng kết cấu mặt đê kết hợp giao thông/ Đặng Công Hưởng, Nhữ Việt Hà, Nguyễn Hữu Huế.- ...
 • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 11 năm 2017 

  Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Phân tích ảnh hưởng của sự thay đổi nhiệt độ đến ứng suất và biến dạng của cầu toàn khối một nhịp tại Nam Bộ, Việt Nam/ Nguyễn Văn Toản, Lê Bá Khánh.- Tr. 9 – 15. 2. Nối tiếp các yếu tố bình diện đường sắt đô thị/ Nguyễn ...
 • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 10 năm 2017 

  Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Nghiên cứu mô đun động của hỗn hợp đá – nhựa chặt sử dụng làm móng của kết cấu áo đường mềm/ Trần Danh Hợi, Trần Thị Kim Đăng.- Tr. 10 – 14. 2. Ảnh hưởng của cao su tự nhiên đến một số tính chất cơ lý của bê tông nhựa ...
 • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 9 năm 2017 

  Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Nghiên cứu giải pháp ổn định ta luy và kiểm toán ổn định ta luy bằng phần mềm Geoslope cho đường tuần tra biên giới tỉnh Sơn La/ Nguyễn Thị Minh Hằng, Nguyễn Thanh Sang, Hoàng Quốc Long, Tống Thành Đạt.- Tr. 13 – 17. ...
 • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 8 năm 2017 

  Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Nghiên cứu ứng dụng nhựa Epoxy nâng cao chất lượng bê tông nhựa nóng trên bản mặt cầu thép/ Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Hồng Quân.- Tr. 6 – 9. 2. Đánh giá ảnh hưởng hiệu ứng nhóm đến sức chịu tải ngang tĩnh móng cọc công ...
 • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 7 năm 2017 

  Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Sự ảnh hưởng của độ cứng vải địa kỹ thuật gia cường đến hệ số an toàn ổn định nèn đường đắp cao tốc/ Huỳnh Ngọc Hào.- Tr. 5 – 12. 2. Thiết kế thành phần bê tông xi măng nhiều tro bay cường độ cao dùng cho mặt đường ô ...
 • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 6 năm 2017 

  Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Một số kết quả nghiên cứu thí nghiệm và thảo luận về độ dẻo của dầm bê tông cường độ cao/ Bùi Xuân Học, Nguyễn Viết Trung.- Tr. 9 – 17. 2. Đánh giá khả năng áp dụng các phương pháp thiết kế kết cấu mặt đường bê tông xi ...
 • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 5 năm 2017 

  Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Ảnh hưởng của thành phần hạt mịn hơn 0,075mm đến mô đun đàn hồi của nền đường đắp đất dính thay đổi theo độ ẩm vùng đồng bằng sông Cửu Long/ Phan Quang Chiêu, Võ Phán, Võ Ngọc Hà. Tr. 10 – 15. 2. Ảnh hưởng của bán kính ...
 • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 4 năm 2017 

  Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Một nghiên cứu thực nghiệm đất sỏi đỏ gia cố xi măng và tro bay trong xây dựng đường ô tô tại Đồng Nai/ Nguyễn Đức Trọng, Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Đạt Thịnh. Tr. 8 – 11. 2. Phân tích tần số dao động riêng của bản mặt cầu ...
 • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 3 năm 2017 

  Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Ảnh hưởng của độ nhớt sơn lót Epoxy gốc nước và thời điểm phun Polyurea đến độ bám dính của hệ sơn với nền bê tông ẩm/ Nguyễn Đăng Khoa, Phạm Văn Khoan, Nguyễn Thị Bích Thủy. Tr. 10 – 15. 2. Nghiên cứu sự làm việc của ...
 • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 1+2 năm 2017 

  Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Ứng dụng tin học trong quản lý dữ liệu đường bộ ở Cục quản lý đường bộ II/ Hoàng Hiền. Tr. 25 – 32. 2. Đánh giá tuổi thọ mỏi còn lại của kết cấu nhịp cầu giàn thép thông qua kết quả đo/ Nguyễn Hữu Hưng, Trần Minh Long, ...