Recent Submissions

 • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 7 năm 2017 

  Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Sự ảnh hưởng của độ cứng vải địa kỹ thuật gia cường đến hệ số an toàn ổn định nèn đường đắp cao tốc/ Huỳnh Ngọc Hào.- Tr. 5 – 12. 2. Thiết kế thành phần bê tông xi măng nhiều tro bay cường độ cao dùng cho mặt đường ô ...
 • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 6 năm 2017 

  Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Một số kết quả nghiên cứu thí nghiệm và thảo luận về độ dẻo của dầm bê tông cường độ cao/ Bùi Xuân Học, Nguyễn Viết Trung.- Tr. 9 – 17. 2. Đánh giá khả năng áp dụng các phương pháp thiết kế kết cấu mặt đường bê tông xi ...
 • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 5 năm 2017 

  Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Ảnh hưởng của thành phần hạt mịn hơn 0,075mm đến mô đun đàn hồi của nền đường đắp đất dính thay đổi theo độ ẩm vùng đồng bằng sông Cửu Long/ Phan Quang Chiêu, Võ Phán, Võ Ngọc Hà. Tr. 10 – 15. 2. Ảnh hưởng của bán kính ...
 • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 4 năm 2017 

  Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Một nghiên cứu thực nghiệm đất sỏi đỏ gia cố xi măng và tro bay trong xây dựng đường ô tô tại Đồng Nai/ Nguyễn Đức Trọng, Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Đạt Thịnh. Tr. 8 – 11. 2. Phân tích tần số dao động riêng của bản mặt cầu ...
 • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 3 năm 2017 

  Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Ảnh hưởng của độ nhớt sơn lót Epoxy gốc nước và thời điểm phun Polyurea đến độ bám dính của hệ sơn với nền bê tông ẩm/ Nguyễn Đăng Khoa, Phạm Văn Khoan, Nguyễn Thị Bích Thủy. Tr. 10 – 15. 2. Nghiên cứu sự làm việc của ...
 • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 1+2 năm 2017 

  Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Ứng dụng tin học trong quản lý dữ liệu đường bộ ở Cục quản lý đường bộ II/ Hoàng Hiền. Tr. 25 – 32. 2. Đánh giá tuổi thọ mỏi còn lại của kết cấu nhịp cầu giàn thép thông qua kết quả đo/ Nguyễn Hữu Hưng, Trần Minh Long, ...