Recent Submissions

 • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 4 năm 2017 

  Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2017)
  1. Giải pháp thúc đẩy thị trường tài chính Việt Nam/ Nguyễn Lê Cường. Tr. 5 – 7. 2. Rủi ro của nợ công và một số gợi ý chính sách/ Vũ Quốc Dũng. Tr. 8 – 11. 3. Có thể tiếp tục giảm thuế suất thu nhập doanh nghiệp được hay ...
 • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 3 năm 2017 

  Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2017)
  1. Giải pháp phát triển thị trường khoa học công nghệ ở Việt Nam/ Lương Thanh Hải. Tr. 5 – 8. 2. Xử lý nợ xấu – Nhiều vướng mắc về pháp lý trong xử lý tài sản đảm bảo/ Thân Như Hà. Tr. 9 – 12. 3. Chính sách tiền tệ với mục ...
 • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 2 năm 2017 

  Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2017)
  1. Kết quả điều hành chính sách tiền tệ năm 2016 – Định hướng 2017/ Hà Minh Sơn, Trần Trung Kiên. Tr. 5 – 8. 2. Ảnh hưởng của môi trường đầu tư đến doanh nghiệp nông thôn/ Hà Minh Sơn, Nguyễn Hồng Nhung. Tr. 9 – 12. 3. ...
 • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 1 năm 2017 

  Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2017)
  1. Đường cong Laffer và lý thuyết về mối quan hệ giữa thuế suất với số thu ngân sách từ thuế của chính phủ/ Bùi Đường Nghiêu. Tr. 8 – 10. 2. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính trong đầu tư công ở Việt Nam/ Bùi Tiến ...