Recent Submissions

 • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 2 năm 2019 

  Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2019)
  1. Bàn giải pháp phát triển thị trường lao động của Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0/ Đoàn Ngọc Xuân// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 2/2019 .- Tr. 5 – 10. 2. Chính sách tài chính ...
 • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 1 năm 2019 

  Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2019)
  1. Mô hình Giáo dục đại học tư – Thực tiễn thế giới và bài học đối với Việt Nam/ Nguyễn Huy Vị, Lê Bạt Sơn// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 1/2019 .- Tr. 1 – 19. 2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động nghiên cứu ...
 • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 1 năm 2019 

  Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2019)
  1. Chính sách tài khóa 2018 và một số định hướng chính sách năm 2019/ Nguyễn Trọng Cơ// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 1/2019 .- Tr. 5 – 11. 2. Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ngân hàng thương ...
 • Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam số 1 năm 2019 

  Bộ Khoa học và Công nghệ (Hà Nội, 2019)
  1. Tổng quan về xử lý axit perflooctanoic (PFOA) và muối peflooctansunfonat (PFOS) bằng sóng siêu âm/ Phan Thị Lan Anh, Đỗ Hữu Tuấn// Tạp chí Khoa học công nghệ Việt Nam .- Số 1/2019 .- Tr. 1 – 6. 2. Tổng hợp hiệu quả và ...
 • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 259 tháng 1 năm 2019 

  Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2019)
  1. Kinh tế Việt Nam năm 2018 và triển vọng năm 2019/ Trần Thọ Đạt, Tô Trung Thành// Tạp chí Kinh tế và phát triển .- Số 259 tháng 1/2019 .- Tr. 2 – 16. 2. Giám sát của cơ quan dân cử đối với thực thi chính sách, pháp luật ...
 • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 1+2 năm 2019 

  Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Ứng dụng phương pháp dao động trong chẩn đoán cầu bê tông cốt thép/ Lê Thị Bích Thủy, Nguyễn Văn Có// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 1+2/2019 .- Tr. 29 – 33. 2. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng thiết kế tường chắn đất ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 2+3 năm 2019 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Cải cách mô hình giám sát đảm bảo ổn định tài chính sau khủng hoảng: Tổng kết kinh nghiệm quốc tế và những gợi ý cho Việt Nam/ Đỗ Việt Hùng, Đào Thị Huyền Anh// Tạp chí Ngân hàng .- Số 2+3/2019 .- Tr. 12 – 18. 2. Ngành ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 1 năm 2019 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các ngân hàng thương mại – Thực tiễn và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam/ Bùi Tín Nghị// Tạp chí Ngân hàng .- Số 1/2019 .- Tr. 11 – 15. 2. Tác động của rủi ro tín dụng đến lợi nhuận ...
 • Tạp chí Kiến trúc số 285 tháng 1 năm 2019 

  Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. 05 nguyên tắc truyền thông cho công ty kiến trúc/ Vương Đạo Hoàng// Tạp chí Kiến trúc .- Số 285 .- 1/2019 .- Tr. 34 – 37. 2. Đọc và hiểu kiến trúc qua một chữ S/ Nguyễn Trí Thành// Tạp chí Kiến trúc .- Số 285 .- 1/2019 ...
 • Tạp chí Tự động hóa ngày nay số 215+216 tháng 1+2 năm 2019 

  Hội Tự động hóa Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Công nghệ in 3D chinh phục không gian cùng ngành hàng không vũ trụ/ Lê Văn Thảo, Lê Minh Thông// Tạp chí Tự động hóa ngày nay .- Số 215+216.- 1+2/2019 .- Tr. 30 – 33. 2. Phân tích mạch điện một chiều với các nguồn sức ...
 • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 3+4 năm 2019 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Tổng quan Thị trường tài chính Việt Nam năm 2018 và triển vọng năm 2019/ Hà Huy Tuấn// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 3+4/2019 .- Tr. 28 – 33. 2. Đề xuất khung chính sách quản lý kiều hối tại Việt Nam/ Trần ...
 • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 1+2 năm 2019 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Cơ hội và thách thức đối với ngành Ngân hàng khi Việt Nam thực thi Hiệp định CPTPP/ Hà Văn Hội// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 1+2/2019 .- Tr. 50 – 53. 2. Thực trạng áp dụng Basel tại Việt Nam/ Phan Thị ...
 • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 22 năm 2018 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Cho vay ngang hàng tại Việt Nam: Thực trạng và thách thức/ Nguyễn Thị Hải Bình, Lưu Ánh Nguyệt// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 22/2018 .- Tr. 19 – 23. 2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hiện đại hóa hoạt ...
 • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 21 năm 2018 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Chính sách tín dụng nhằm nâng cao sức cạnh tranh sản xuất nông nghiệp Việt Nam/ Lê Đình Hạc// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 21/2018 .- Tr. 19 – 21. 2. Hạn chế rủi ro khi ngân hàng nhận tài sản bảo đảm là ...
 • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 257 tháng 11 năm 2018 

  Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2018)
  1. Các yếu tố ảnh hưởng đến dòng vốn FDI ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam/ Huỳnh Thế Nguyễn// Tạp chí Kinh tế và phát triển .- Số 257 tháng 11/2018 .- Tr. 2 – 10. 2. Cải cách dịch vụ hành chính công tại Việt Nam nhìn từ ...
 • Tạp chí Kiến trúc số 282 tháng 10 năm 2018 

  Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Nhận diện giá trị di sản trong công tác bảo tồn/ Phạm Hùng Cường// Tạp chí Kiến trúc .- Số 282 .- 10/2018 .- Tr. 26 – 30. 2. Vai trò của khoa học di sản trong thực hành bảo tồn/ Phạm Tuấn Long// Tạp chí Kiến trúc .- Số ...
 • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 11 năm 2018 

  Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Các giải pháp phòng vệ và phục hồi công trình cầu do rủi ro, thảm họa gây ra ở Việt Nam/ Tống Trần Tùng// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 11/2018 .- Tr. 11 – 15. 2. Đường ray không khe nối trên đường sắt đô thị/ Nguyễn ...
 • Tạp chí Tự động hóa ngày nay số 213 tháng 11 năm 2018 

  Hội Tự động hóa Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Tích hợp hệ thống điều khiển với điện toán đám mây/ Trương Đình Châu// Tạp chí Tự động hóa ngày nay .- Số 213.- 10/2018 .- Tr. 8 – 12. 2. Mô hình logic của hệ thống kỹ thuật trong nhà máy điện sử dụng nguồn năng lượng ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 23 năm 2018 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Hiệu lực truyền dẫn chính sách tiền tệ ở Việt Nam trong những năm gần đây: Kết quả từ mô hình VAR/ Nguyễn Chí Quang, Nguyễn Hữu Tú// Tạp chí Ngân hàng .- Số 23/2018 .- Tr. 6 – 9. 2. Một số khó khăn về hoạt động giám ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 22 năm 2018 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Quản lý nhà nước đối với hệ thống quỹ tín dụng nhân dân: Thực trạng và giải pháp/ Nguyễn Thị Hòa// Tạp chí Ngân hàng .- Số 22/2018 .- Tr. 6 – 9. 2. Cho vay ngân hàng – Kinh nghiệm thế giới và hàm ý cho Việt Nam/ Nguyễn ...

View more