Recent Submissions

 • Tạp chí Xây dựng số 3 năm 2019 

  Bộ Xây dựng (Hà Nội, 2019)
  1. Sài Gòn 300++20 dưới góc nhìn di sản đô thị và kiến trúc/ Lê Quang Ninh// Tạp chí Xây dựng .- Số 3/2019 .- Tr. 8 – 9. 2. Bản sắc đô thị Sài Gòn trong bối cảnh Nam Bộ/ Nguyễn Thị Hậu// Tạp chí Xây dựng .- Số 3/2019 .- ...
 • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 3 năm 2019 

  Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2019)
  1. Tiêu chí đánh giá chất lượng bài báo khoa học quốc tế/ Nguyễn Thu Tuấn// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 3/2019 .- Tr. 1 – 10. 2. Lịch sử quá trình tiến đến tự chủ đại học trên thế giới/ Hà Thị Hải Yến// Tạp chí Quản lý ...
 • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 3 năm 2019 

  Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2019)
  1. Pháp luật cho phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam hiện nay dưới góc nhìn của nền kinh tế số/ Đoàn Ngọc Xuân// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 3/2019 .- Tr. 5 – 8. 2. Kinh tế tư nhân – động lực của tăng ...
 • Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam số 3 năm 2019 

  Bộ Khoa học và Công nghệ (Hà Nội, 2019)
  1. Động đất Mường Ẳng (M=3,9) ngày 08/01/2018 và động đất Điện Biên Đông (M=4,3) ngày 09/01/2018/ Lê Văn Dũng,…// Tạp chí Khoa học công nghệ Việt Nam .- Số 3/2019 .- Tr. 1 – 10. 2. Xác định vị trí phân loại mẫu Alocasia ...
 • Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam số 2 năm 2019 

  Bộ Khoa học và Công nghệ (Hà Nội, 2019)
  1. Đánh giá kết quả bước đầu phẫu thuật nội soi trong điều trị ung thư đại trực tràng/ Nguyễn Văn Hiếu,…// Tạp chí Khoa học công nghệ Việt Nam .- Số 2/2019 .- Tr. 1 – 3. 2. Nhìn lại chỉ định phẫu thuật cắt chỉnh xương hàm ...
 • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 261 tháng 3 năm 2019 

  Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2019)
  1. Các nhân tố ảnh hưởng tới tài chính bao trùm: Bằng chứng mới từ phân tích dữ liệu bảng/ Chu Khánh Lân, Nguyễn Minh Phương, Trương Hoàng Diệp Hương// Tạp chí Kinh tế và phát triển .- Số 261 tháng 3/2019 .- Tr. 2 – 11. ...
 • Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 3 năm 2019 

  Viện Thông tin Khoa học Xã hội (Hà Nội, 2019)
  1. Tiêu chí của Hoa Kỳ về nền kinh tế thị trường và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam/ Lê Thị Vân Nga// Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội .- Số 3/2019 .- Tr. 3 – 9. 2. Khu vực phi chính thức và vai trò đối với tăng ...
 • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 4 năm 2019 

  Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Nghiên cứu sức chịu tải dọc trục của cọc khoan nhồi khi đặt vào tầng phong hóa nứt nẻ khu vực quản trị/ Lê Đức Tiến,… // Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 4/2019 .- Tr. 10 – 13. 2. Ảnh hưởng mô hình tính sự tương tác kết ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 5 năm 2019 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với công tác giám sát ngân hàng/ Bùi Văn Hải, Phan Hữu Việt, Đoàn Thị Thúy// Tạp chí Ngân hàng .- Số 5/2019 .- Tr. 8 – 14. 2. Quy định về xử lý nợ xấu, kết quả đạt ...
 • Tạp chí Kiến trúc số 287 tháng 3 năm 2019 

  Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Hành lang xanh sông Nhuệ: Cơ hội và thách thức trong sự phát triển của quận Nam Từ Liêm/ Phạm Hùng Cường// Tạp chí Kiến trúc .- Số 287 .- 3/2019 .- Tr. 38 – 40. 2. Không gian kiến trúc đô thị quận Nam Từ Liêm: Dấu ấn ...
 • Tạp chí Tự động hóa ngày nay số 218 tháng 4 năm 2019 

  Hội Tự động hóa Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Công nghệ in 3D góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe trong y tế như thế nào?/ Lê Văn Thảo// Tạp chí Tự động hóa ngày nay .- Số 218.- 4/2019 .- Tr. 10 – 12. 2. Mô phỏng bộ điều áp nguồn điện một chiều với tải là ...
 • Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 6 năm 2019 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Xây dựng khung pháp lý phù hợp để quản lý hoạt động cho vay ngang hàng/ Phương Anh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 6/2019 .- Tr. 18 – 20. 2. Hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô chính thức tại Việt ...
 • Tạp chí Xây dựng số 2 năm 2019 

  Bộ Xây dựng (Hà Nội, 2019)
  1. Phân tích ảnh hưởng độ nhám đến ứng xử động của kết cấu dầm ray chịu hệ khối lượng chuyển động không đều sử dụng phương pháp phần tử chuyển động cải tiến IMEM/ Đỗ Ngọc Thuận, Lương Văn Hải, Cao Tấn Ngọc Thân// Tạp chí ...
 • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 2 năm 2019 

  Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2019)
  1. Thiết kế một số nội dung giáo dục STEM trong dạy học Sinh học 7/ Lê Thị Phượng, Lê Hồng Thơm// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 2/2019 .- Tr. 1 – 10. 2. Biện pháp góp phần phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học cho ...
 • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 260 tháng 2 năm 2019 

  Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2019)
  1. Cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam: Tiềm năng, rào cản và vai trò của Nhà nước/ Hồ Quế Hậu// Tạp chí Kinh tế và phát triển .- Số 260 tháng 2/2019 .- Tr. 2 – 10. 2. Bằng chứng thực nghiệm của giả thuyết bộ ba bất khả ...
 • Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 2 năm 2019 

  Viện Thông tin Khoa học Xã hội (Hà Nội, 2019)
  1. Phát triển kinh tế xanh ở Nhật Bản và bài học cho Việt Nam/ Lưu Ngọc Trịnh, Lê Đăng Minh// Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội .- Số 2/2019 .- Tr. 3 – 13. 2. Kinh tế Việt Nam năm 2018: Bức tranh có những điểm sáng/ Lý ...
 • Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 1 năm 2019 

  Viện Thông tin Khoa học Xã hội (Hà Nội, 2019)
  1. Quan hệ kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia trong bối cảnh mới: Nhìn từ phía Việt Nam/ Nguyễn Huy Hoàng// Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội .- Số 1/2019 .- Tr. 3 – 11. 2. Bàn về tiêu chí của nền kinh tế thị trường hiện ...
 • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 3 năm 2019 

  Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Mô hình dự đoán và các yếu tố ảnh hưởng đến co ngót của bê tông tính năng cao sử dụng trong công trình cầu/ Bùi Thanh Tùng,… // Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 3/2019 .- Tr. 8 – 11. 2. Gối cao su bản thép: Một số phương ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 4 năm 2019 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam và thách thức đổi mới hệ thống kiểm soát nội bộ theo Thông tư 13/ Trịnh Thanh Bình// Tạp chí Ngân hàng .- Số 4/2019 .- Tr. 8 – 12. 2. Xác lập hợp đồng thế chấp tài sản ...
 • Tạp chí Kiến trúc số 286 tháng 2 năm 2019 

  Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Suy nghĩ về cấu trúc không gian đô thị Đà Nẵng/ Nguyễn Quốc Thông, Trương Văn Quảng// Tạp chí Kiến trúc .- Số 286 .- 2/2019 .- Tr. 28 – 33. 2. Những vấn đề chiến lược phát triển khu đô thị sân bay tại Đà Nẵng/ Ngô Viết ...

View more