Recent Submissions

 • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 6 năm 2019 

  Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2019)
  1. Đề xuất tiêu chí chất lượng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trung học phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục/ Phạm Quang Trung, Trần Hữu Hoan// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 6/2019 .- Tr. 1 – 9. 2. Giải pháp xây dựng ...
 • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 5 năm 2019 

  Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2019)
  1. Giáo dục STEM qua một dự án học tập/ Trần Trung Tình, Lê Trung Hiếu// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 5/2019 .- Tr. 1 – 13. 2. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam trong ...
 • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 4 năm 2019 

  Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2019)
  1. Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Tin học bậc Trung học cơ sở/ Lê Thị Quỳnh Thương, Nguyễn Thị Ngọc Thành// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 4/2019 .- Tr. 1 – 6. 2. Ảnh hưởng cách mạng công nghiệp ...
 • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 7 năm 2019 

  Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2019)
  1. Phân tích và đánh giá tác động của chính sách thuế đối với kinh tế Việt Nam/ Phan Thị Hằng Nga// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 7/2019 .- Tr. 5 – 9. 2. Hệ thống thông tin kế toán trong điều kiện sử dụng phần ...
 • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 6 năm 2019 

  Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2019)
  1. Xu hướng nào cho diễn biến lãi suất tín dụng ngân hàng năm 2019?/ Lã Thị Lâm// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 6/2019 .- Tr. 5 – 6. 2. Vai trò của thông tin kế toán và kiểm toán trong thúc đẩy tài chính toàn ...
 • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 5 năm 2019 

  Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2019)
  1. Đánh giá năng lực cạnh tranh của Việt Nam qua các chỉ số/ Lê Thị Hồng Thúy// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 5/2019 .- Tr. 5 – 9. 2. Những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển bền vững thị trường tài chính và một ...
 • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 4 năm 2019 

  Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2019)
  1. Phát triển hệ thống quỹ tín dụng nhân dân nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam/ Trần Thị Lan, Hoàng Thị Bích Hà// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 4/2019 .- Tr. 5 – 8. 2. Đề xuất phương ...
 • Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam số 6 năm 2019 

  Bộ Khoa học và Công nghệ (Hà Nội, 2019)
  1. Định lý thứ hai của Ritt và vấn đề duy nhất đối với tích q-sai phân của hàm phân hình trên một trường không-Acsimet/ Phạm Ngọc Hoa, Nguyễn Xuân Lai// Tạp chí Khoa học công nghệ Việt Nam .- Số 6/2019 .- Tr. 1 – 6. 2. Một ...
 • Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam số 5 năm 2019 

  Bộ Khoa học và Công nghệ (Hà Nội, 2019)
  1. Tình trạng vi khuẩn mang gen ESBL trên người khỏe mạnh tại xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam/ Phạm Thị Thanh Hường,… // Tạp chí Khoa học công nghệ Việt Nam .- Số 5/2019 .- Tr. 1 – 4. 2. Nghiên cứu quá trình giải ...
 • Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam số 4 năm 2019 

  Bộ Khoa học và Công nghệ (Hà Nội, 2019)
  1. Triển vọng kinh tế Việt Nam 2019-2020 và một số cảnh báo/ Lê Tất Phương, Đinh Thị Hảo// Tạp chí Khoa học công nghệ Việt Nam .- Số 4/2019 .- Tr. 1 – 7. 2. Xây dựng mô hình kế hoạch kinh doanh cho các doanh nghiệp khai ...
 • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 263 tháng 5 năm 2019 

  Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2019)
  1. Khảo sát mối liên hệ kinh tế giữa các tỉnh thành của Việt Nam: Tiếp cận bằng phương pháp hồi quy không gian/ Nguyễn Văn Thắng, Trần Thị Tuấn Anh// Tạp chí Kinh tế và phát triển .- Số 263 tháng 5/2019 .- Tr. 2 – 12. 2. ...
 • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 262 tháng 4 năm 2019 

  Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2019)
  1. Chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế: Lý thuyết và bằng chứng thực nghiệm ở Việt Nam/ Phạm Thế Anh// Tạp chí Kinh tế và phát triển .- Số 262 tháng 4/2019 .- Tr. 2 – 10. 2. Đánh giá tác động của nợ công đến lạm phát ...
 • Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 5 năm 2019 

  Viện Thông tin Khoa học Xã hội (Hà Nội, 2019)
  1. Một số vấn đề nổi bật trong chiến lược hướng ngoại của Trung Quốc năm 2017/ Phí Vĩnh Tường// Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội .- Số 5/2019 .- Tr. 3 – 11. 2. Quan hệ Thái Lan - Trung Quốc dưới thời Thủ tướng Prayuth ...
 • Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 4 năm 2019 

  Viện Thông tin Khoa học Xã hội (Hà Nội, 2019)
  1. Sự biến động của đồng Đô la Mỹ từ khủng hoảng 2008-2009 đến 2018/ Nguyễn Ngọc Mạnh// Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội .- Số 4/2019 .- Tr. 3 – 12. 2. Chính trị - an ninh thế giới 10 năm sau khủng hoảng tài chính toàn ...
 • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 6 năm 2019 

  Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Nghiên cứu kết cấu nhịp cầu Extradosed có sườn bằng cán thép lượn sóng/ Hồ Xuân Nam// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 6/2019 .- Tr. 8 – 11. 2. Phân tích tìm hiểu các thông số ảnh hưởng đến sự tương tác của đường ray ...
 • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 5 năm 2019 

  Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Ứng dụng địa thống kê trong khảo sát địa chất cho các công trình xây dựng/ Nguyễn Thị Thu Hằng, Bùi Trọng Cầu// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 5/2019 .- Tr. 7 – 12. 2. Nghiên cứu đánh giá các phương án thiết kế lưới ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 14 năm 2019 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Tài sản thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam theo cách tiếp cận từ cảm nhận của khách hàng/ Trần Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Hồng Nhung// Tạp chí Ngân hàng .- Số 14/2019 .- Tr. 10 – 17. 2. Các phương pháp định giá điều ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 13 năm 2019 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2019)
  1. Ước lượng dự trữ ngoại hối tối ưu của Việt Nam/ Lê Phan Thị Diệu Thảo, Trần Vương Thịnh// Tạp chí Ngân hàng .- Số 13/2019 .- Tr. 2 – 9. 2. Tạo lập nguồn vốn cho hoạt động tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước hiện ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 12 năm 2019 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Ảnh hưởng của chỉ tiêu Chính phủ đến đầu tư tư nhân ở Việt Nam – Kiểm định từ số liệu cấp tỉnh/ Đặng Anh Tuấn, Lê Việt An// Tạp chí Ngân hàng .- Số 12/2019 .- Tr. 2 – 9. 2. Thúc đẩy tài chính toàn diện để giảm nghèo tại ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 11 năm 2019 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Những vấn đề về chuyển đổi sang mô hình ngân hàng số/ Trần Thị Vân Anh// Tạp chí Ngân hàng .- Số 11/2019 .- Tr. 7 – 15. 2. Vốn xã hội và rủi ro tài chính vi mô – Một thí nghiệm kinh tế tại vùng đồng bằng sông Cửu Long/ ...

View more