Recent Submissions

 • Tạp chí Ngân hàng số 5 năm 2019 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với công tác giám sát ngân hàng/ Bùi Văn Hải, Phan Hữu Việt, Đoàn Thị Thúy// Tạp chí Ngân hàng .- Số 5/2019 .- Tr. 8 – 14. 2. Quy định về xử lý nợ xấu, kết quả đạt ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 4 năm 2019 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam và thách thức đổi mới hệ thống kiểm soát nội bộ theo Thông tư 13/ Trịnh Thanh Bình// Tạp chí Ngân hàng .- Số 4/2019 .- Tr. 8 – 12. 2. Xác lập hợp đồng thế chấp tài sản ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 2+3 năm 2019 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Cải cách mô hình giám sát đảm bảo ổn định tài chính sau khủng hoảng: Tổng kết kinh nghiệm quốc tế và những gợi ý cho Việt Nam/ Đỗ Việt Hùng, Đào Thị Huyền Anh// Tạp chí Ngân hàng .- Số 2+3/2019 .- Tr. 12 – 18. 2. Ngành ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 1 năm 2019 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các ngân hàng thương mại – Thực tiễn và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam/ Bùi Tín Nghị// Tạp chí Ngân hàng .- Số 1/2019 .- Tr. 11 – 15. 2. Tác động của rủi ro tín dụng đến lợi nhuận ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 23 năm 2018 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Hiệu lực truyền dẫn chính sách tiền tệ ở Việt Nam trong những năm gần đây: Kết quả từ mô hình VAR/ Nguyễn Chí Quang, Nguyễn Hữu Tú// Tạp chí Ngân hàng .- Số 23/2018 .- Tr. 6 – 9. 2. Một số khó khăn về hoạt động giám ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 22 năm 2018 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Quản lý nhà nước đối với hệ thống quỹ tín dụng nhân dân: Thực trạng và giải pháp/ Nguyễn Thị Hòa// Tạp chí Ngân hàng .- Số 22/2018 .- Tr. 6 – 9. 2. Cho vay ngân hàng – Kinh nghiệm thế giới và hàm ý cho Việt Nam/ Nguyễn ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 10 năm 2018 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Hiệu quả hoạt động can thiệp trung hòa tại Việt Nam/ Nguyễn Thị Kim Phụng, Đoàn Thanh Hà// Tạp chí Ngân hàng .- Số 10/2018 .- Tr. 4 – 13. 2. Vấn đề lãi suất và phạt vi phạm trong hợp đồng cho vay – Thực trạng và kiến ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 9 năm 2018 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Mô hình tăng trưởng dựa trên ít vốn hơn và đề xuất với các ngân hàng Việt Nam/ Nguyễn Đình Dũng, Lại Thị Thanh Loan// Tạp chí Ngân hàng .- Số 9/2018 .- Tr. 3 – 5. 2. Quản lý sử dụng ngoại tệ trên lãnh thổ VIệt Nam: Thực ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 8 năm 2018 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Tác động của phát triển tài chính đến tăng trưởng kinh tế và ô nhiễm môi trường ở Việt Nam/ Lê trung Thành, Nguyễn Đức Khương// Tạp chí Ngân hàng .- Số 8/2018 .- Tr. 2 – 9. 2. Đo lường hệ số Beta có điều chỉnh đòn bẩy ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 6 năm 2018 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Mô hình chính phủ kiến tạo trong phát triển nền kinh tế xanh tại Việt Nam/ Trần Thị Vân Anh// Tạp chí Ngân hàng .- Số 6/2018 .- Tr. 2 – 8. 2. Đánh giá tác động của nợ nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam bằng mô ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 7 năm 2018 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Tiến trình hội nhập kinh tế, tỷ giá hối đoái và cán cân vãng lai của Việt Nam/ Phạm Cao Bằng// Tạp chí Ngân hàng .- Số 7/2018 .- Tr. 2 – 7. 2. Nghiên cứu hoàn thiện Luật Thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam/ Trương Quốc ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 5 năm 2018 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Dòng vốn nước ngoài năm 2017, xu hướng 2018 và tác động tới các biến số kinh tế vĩ mô Việt Nam/ Nguyễn Đức Trung, Đặng Ngọc Hà// Tạp chí Ngân hàng .- Số 5/2018 .- Tr. 2 – 5. 2. Đầu tư tạo tác nhân nội sinh cho tăng ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 3+4 năm 2018 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Kinh tế vĩ mô 2017 – 2018: Ấn tượng và niềm tin/ Cấn Văn Lực// Tạp chí Ngân hàng .- Số 3+4/2018 .- Tr. 11 – 14. 2. Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu ngân hàng trong hai năm qua, kết quả thực ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 21 năm 2018 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nông nghiệp Việt Nam/ Đàm Thị Thanh Thủy, Phí Thị Nguyệt// Tạp chí Ngân hàng .- Số 21/2018 .- Tr. 2 – 4. 2. Chính sách tín dụng hướng tới tăng trưởng xanh tại Việt Nam/ Cát Quang ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 20 năm 2018 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương: Cơ hội và thách thức cho hệ thống ngân hàng Việt Nam/ Nguyễn Minh Sáng, Vũ Thị Hải Anh// Tạp chí Ngân hàng .- Số 20/2018 .- Tr. 2 – 10. 2. Cải thiện chỉ tiêu ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 2 năm 2018 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Phân tích ảnh hưởng biến động của giá dầu đến nền kinh tế và điều hành chính sách tiền tệ/ Lê Đình Hạc// Tạp chí Ngân hàng .- Số 2/2018 .- Tr. 2 – 9. 2. Nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách của Ngân hàng Nhà nước ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 19 năm 2018 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Thành công điều hành chính sách tiền tệ trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam/ Nguyễn Văn Tuấn// Tạp chí Ngân hàng .- Số 19/2018 .- Tr. 2 – 9. 2. Xu hướng ngân hàng mở trong bối cảnh toàn cầu và sự chuẩn bị của Việt Nam/ ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 18 năm 2018 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Tăng cường kiểm soát an toàn nợ công tại Việt Nam/ Kiều Hữu Thiện// Tạp chí Ngân hàng .- Số 18/2018 .- Tr. 2 – 7. 2. Ngân hàng sẽ hoạt động theo mô hình nào dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0/ Lê Phương ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 17 năm 2018 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Đổi mới điều hành chính sách lãi suất nhằm nâng cao hiệu lực của chính sách tiền tệ/ Bùi Quốc Dũng// Tạp chí Ngân hàng .- Số 17/2018 .- Tr. 6 – 9. 2. Trao đổi về các hình thức tài trợ thương mại quốc tế của ngân hàng ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 15 năm 2018 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ thị trường mở trong điều hành chính sách tiền tệ/ Lê văn Hải// Tạp chí Ngân hàng .- Số 15/2018 .- Tr. 2 – 6. 2. Vai trò, trách nhiệm của hội đồng quản trị trong ngân hàng thương mại ...

View more