Recent Submissions

 • Tạp chí Ngân hàng số 14 năm 2019 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Tài sản thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam theo cách tiếp cận từ cảm nhận của khách hàng/ Trần Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Hồng Nhung// Tạp chí Ngân hàng .- Số 14/2019 .- Tr. 10 – 17. 2. Các phương pháp định giá điều ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 13 năm 2019 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2019)
  1. Ước lượng dự trữ ngoại hối tối ưu của Việt Nam/ Lê Phan Thị Diệu Thảo, Trần Vương Thịnh// Tạp chí Ngân hàng .- Số 13/2019 .- Tr. 2 – 9. 2. Tạo lập nguồn vốn cho hoạt động tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước hiện ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 12 năm 2019 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Ảnh hưởng của chỉ tiêu Chính phủ đến đầu tư tư nhân ở Việt Nam – Kiểm định từ số liệu cấp tỉnh/ Đặng Anh Tuấn, Lê Việt An// Tạp chí Ngân hàng .- Số 12/2019 .- Tr. 2 – 9. 2. Thúc đẩy tài chính toàn diện để giảm nghèo tại ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 11 năm 2019 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Những vấn đề về chuyển đổi sang mô hình ngân hàng số/ Trần Thị Vân Anh// Tạp chí Ngân hàng .- Số 11/2019 .- Tr. 7 – 15. 2. Vốn xã hội và rủi ro tài chính vi mô – Một thí nghiệm kinh tế tại vùng đồng bằng sông Cửu Long/ ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 10 năm 2019 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Lao động và nguồn vốn ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam/ Phùng Thế Đông// Tạp chí Ngân hàng .- Số 10/2019 .- Tr. 2 – 8. 2. Hoàn thiện khung pháp lý cho phát triển thị trường mua bán nợ xấu tại Việt Nam/ Nguyễn ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 9 năm 2019 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Tỷ giá với nợ nước ngoài và nợ công tại Việt Nam/ Lê Thị Diệu Huyền// Tạp chí Ngân hàng .- Số 9/2019 .- Tr. 3 – 7. 2. Các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam/ Nguyễn Văn Thọ, ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 8 năm 2019 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Đánh giá tác động của kênh truyền dẫn tín dụng tới tăng trưởng GDP, lạm phát Việt Nam sử dụng mô hình VAR/ Nguyễn Đức Long, Trần Thanh Hoa// Tạp chí Ngân hàng .- Số 8/2019 .- Tr. 2 – 7. 2. Đánh giá an toàn Ngân hàng ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 7 năm 2019 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Bàn thêm về tác đọng của kiều hối tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam và một số hàm ý chính sách/ Trần Huy Tùng// Tạp chí Ngân hàng .- Số 7/2019 .- Tr. 2 – 7. 2. Rủi ro và quản lý rủi ro trong hoạt động của Ngân hàng Trung ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 6 năm 2019 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Ứng dụng mô hình DSGE trong phân tích dự báo kinh tế và chính sách/ Nguyễn Đức Long, Đào Bùi Trung Kiên// Tạp chí Ngân hàng .- Số 6/2019 .- Tr. 2 – 10. 2. Giải pháp hoàn thiện cơ chế tài chính của ngân hàng nhà nước ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 5 năm 2019 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với công tác giám sát ngân hàng/ Bùi Văn Hải, Phan Hữu Việt, Đoàn Thị Thúy// Tạp chí Ngân hàng .- Số 5/2019 .- Tr. 8 – 14. 2. Quy định về xử lý nợ xấu, kết quả đạt ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 4 năm 2019 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam và thách thức đổi mới hệ thống kiểm soát nội bộ theo Thông tư 13/ Trịnh Thanh Bình// Tạp chí Ngân hàng .- Số 4/2019 .- Tr. 8 – 12. 2. Xác lập hợp đồng thế chấp tài sản ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 2+3 năm 2019 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Cải cách mô hình giám sát đảm bảo ổn định tài chính sau khủng hoảng: Tổng kết kinh nghiệm quốc tế và những gợi ý cho Việt Nam/ Đỗ Việt Hùng, Đào Thị Huyền Anh// Tạp chí Ngân hàng .- Số 2+3/2019 .- Tr. 12 – 18. 2. Ngành ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 1 năm 2019 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các ngân hàng thương mại – Thực tiễn và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam/ Bùi Tín Nghị// Tạp chí Ngân hàng .- Số 1/2019 .- Tr. 11 – 15. 2. Tác động của rủi ro tín dụng đến lợi nhuận ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 23 năm 2018 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Hiệu lực truyền dẫn chính sách tiền tệ ở Việt Nam trong những năm gần đây: Kết quả từ mô hình VAR/ Nguyễn Chí Quang, Nguyễn Hữu Tú// Tạp chí Ngân hàng .- Số 23/2018 .- Tr. 6 – 9. 2. Một số khó khăn về hoạt động giám ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 22 năm 2018 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Quản lý nhà nước đối với hệ thống quỹ tín dụng nhân dân: Thực trạng và giải pháp/ Nguyễn Thị Hòa// Tạp chí Ngân hàng .- Số 22/2018 .- Tr. 6 – 9. 2. Cho vay ngân hàng – Kinh nghiệm thế giới và hàm ý cho Việt Nam/ Nguyễn ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 10 năm 2018 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Hiệu quả hoạt động can thiệp trung hòa tại Việt Nam/ Nguyễn Thị Kim Phụng, Đoàn Thanh Hà// Tạp chí Ngân hàng .- Số 10/2018 .- Tr. 4 – 13. 2. Vấn đề lãi suất và phạt vi phạm trong hợp đồng cho vay – Thực trạng và kiến ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 9 năm 2018 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Mô hình tăng trưởng dựa trên ít vốn hơn và đề xuất với các ngân hàng Việt Nam/ Nguyễn Đình Dũng, Lại Thị Thanh Loan// Tạp chí Ngân hàng .- Số 9/2018 .- Tr. 3 – 5. 2. Quản lý sử dụng ngoại tệ trên lãnh thổ VIệt Nam: Thực ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 8 năm 2018 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Tác động của phát triển tài chính đến tăng trưởng kinh tế và ô nhiễm môi trường ở Việt Nam/ Lê trung Thành, Nguyễn Đức Khương// Tạp chí Ngân hàng .- Số 8/2018 .- Tr. 2 – 9. 2. Đo lường hệ số Beta có điều chỉnh đòn bẩy ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 6 năm 2018 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Mô hình chính phủ kiến tạo trong phát triển nền kinh tế xanh tại Việt Nam/ Trần Thị Vân Anh// Tạp chí Ngân hàng .- Số 6/2018 .- Tr. 2 – 8. 2. Đánh giá tác động của nợ nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam bằng mô ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 7 năm 2018 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Tiến trình hội nhập kinh tế, tỷ giá hối đoái và cán cân vãng lai của Việt Nam/ Phạm Cao Bằng// Tạp chí Ngân hàng .- Số 7/2018 .- Tr. 2 – 7. 2. Nghiên cứu hoàn thiện Luật Thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam/ Trương Quốc ...

View more