Now showing items 1-20 of 30472

  • Lịch Sử Triết Học Trung Quốc. Tập I: Thời Đại Tử Học 

   Phùng, Hữu Lan (Khoa Học Xã Hội, 2007)
   Thời đại tử học. Từ xa xưa tới khoảng 100 trước công nguyên. Phiếm luận thời đại tử học. Tư tưởng và tôn giáo trước thời Khổng Tử. Khổng tử và khởi nguyên của Nho gia. Mặc Tử và Mặc gia thời kỳ đầu. Mạnh Tử và Mạnh học. ...
  • Đàm Thiên Thuyết Địa Luận Nhân 

   Ngô, Bạch (Mũi Cà Mau, 2007)
   Quyển I: Đàm thiên gồm thiên văn mạn đàm, thiên phương dạ đàm, thiên tiên luận đàm, thiên triều tạp đàm, thiên luận tùng đàm. Quyển II: Thuyết địa gồm biết địa linh, địa nguyên, địa khí, địa lợi, địa chí. Quyển III: Luận ...
  • Kiến Văn Tiểu Lục 

   Lê, Quý Đôn (Văn Hóa Thông Tin, 2007)
   Châm cảnh. Thể lệ thượng. Thiên chương. Tài phẩm. Phong vực. Thiền dật. Linh tích. Tùng đàm.
  • Triết Học Phương Đông Trung Hoa, Ấn Độ Và Các Nước Hồi Giáo 

   Stepsniants, M.T. (Khoa Học Xã Hội, 2007)
   Triết học Trung Hoa, Ấn Độ và các nước Hội giáo.
  • Trí Tuệ Đám Đông: Vì Sao Đa Số Thông Minh Hơn Thiểu Số? 

   Surowiecki, James (Tri Thức, 2007)
   Lý do tại sao đa số thông minh hơn thiểu số và cách thức trí tuệ tập thể hình thành nên công việc kinh doanh, các nền kinh tế, các xã hội và các quốc gia.
  • Ngô Thì Nhậm Toàn Tập. Tập 4: Kinh Xuân Thu 

   Ngô, Thì Nhậm (Khoa Học Xã Hội, 2007)
   Xuân thu quản kiến. Kinh xuân thu.
  • Luận Bàn Về Văn Minh. Bộ Sách Kinh Điển Về Phân Tâm Học. 

   Freud, Sigmund (Văn Hóa Thông Tin, 2007)
   Kinh điển về phân tâm học. Tương lai của một ảo giác. Văn minh và sự bất bình đối với nó. Tâm lý quần thể và phân tích tự ngã.
  • Kinh Dịch Và Hệ Nhị Phân 

   Hoàng, Tuấn (Văn Hóa Thông Tin, 2007)
   Kinh dịch và hệ nhị phân. Nội dung cơ bản của triệt học dịch: Lý thuyết âm dương; Lý thuyết ngũ hành; Lý thuyết tâm truyền và đạo trung dung; Tính số bát tự hà lạc; Tử vi đẩu số Trần Đoàn. Ứng dụng của 64 quẻ dịch. Bói ...
  • Âm Dương Kinh 

   Tư Mã Sơn Nhân (Hà Nội, 2010)
   Âm dương kinh dùng trong quan hệ con người (nhân tế). Âm dương kinh dùng trong nhân sinh. Âm dương kinh DƯƠNG DỤNG âm mưu như thế nào? Âm dương kinh dùng trong kinh tế và tiền bạc. Âm dương kinh dùng trong sự nghiệp và ...
  • Ngô Thì Nhậm Toàn Tập. Tập 3 

   Ngô, Thì Nhậm (Khoa Học Xã Hội, 2007)
   Hoàng hoa đồ phả. Cẩm đường nhân toại. bang giao hảo thoại.
  • Tìm Hiểu Cổ Dịch Huyền Không Học 

   Hồ, Kinh Quốc (Đại Học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh, 2007)
   Dịch lý huyền không. Sự vận hành của cửu tinh. Tinh bàn cổ dịch huyền không. Mệnh lý cổ dịch huyền không. Các phái huyền không học. Phép sắp xếp sao của huyền không kham dự. Cách tọa sơn lập hướng. Nghiệm chứng của huyền ...
  • Mai Hoa Dịch Số 

   Thiệu, Khang Triết (Văn Hóa Thông Tin, 2007)
   Bộ đại kỳ thư của khoa chiêm bốc dự trắc và tướng học.
  • Giáo Trình Logic Học Đại Cương 

   Nguyễn, Như Hải (Giáo Dục, 2007)
   Đối tượng và ý nghĩa của logic học. Khái niệm. Phán đoán. Các quy luật cơ bản của logic hình thức. Suy luận. Chứng minh và bác bỏ. Giả thuyết.
  • Những Tư Tưởng Gia Vĩ Đại Phương Đông 

   Mcgreal, Ian. P. (Lao Động, 2007)
   Tư tưởng gia Ấn Độ: Áo nghĩa thư, Chí tôn ca, Phật Thích Ca Mầu Ni, Đại sư Mahavira, Long Thọ, Thế Thân Bồ Tát, Haribhadra, Jayarasi Bhatta, Shankara, Ramanura, Madhva, Jayatirtha, Nanak, Rabnidranath Tagore, Mahatma Gandhi, ...
  • Kinh Dịch Trọn Bộ 

   Ngô, Tất Tố (Văn Học, 2007)
   Chu dịch thượng kinh. Chu dịch hạ kinh.
  • Ngô Thì Nhậm Toàn Tập. Tập 5 

   Ngô, Thì Nhậm (Khoa Học Xã Hội, 2007)
   Trúc lâm Tông chỉ Nguyên Thanh. Hải đông chí lược. Ngô Gia thế phả.
  • Tư Duy Chiến Lược 

   Dixit, A. K. (Tri Thức, 2007)
   Câu chuyện chiến lược. Đoán câu trả lời của đối thủ. Tư duy xuyên qua chiến lược đối phương. Hòa giải nghịch cảnh người tù. Các bước đi chiến lược. Cam kết đáng tin. Tính bất đoán. Kề miệng hố chiến tranh. Hợp tác và phối ...
  • Lý Thuyết Tam Nguyên Cửu Vận Và Nguyên Lý Dự Báo Cổ 

   Hoàng, Tuấn (Văn Hóa Thông Tin, 2007)
   Những nguyên lý dự báo cổ. Phương pháp lịch toán cổ. Lịch toán và văn minh cổ đại. Những hiểu biết về vũ trụ hiện đại. Những điểm thống nhất giữa triết học cổ và khoa thiên văn hiện đại. Lịch toán theo hệ can chi. Phép ...
  • Khoa Học Và Triết Học Hy Lạp Cổ Đại 

   Bowen, Alan C. (Văn Hóa Thông Tin, 2007)
   Một số nhận xét về triết học và khoa học Hy Lạp cổ đại. Khoa học của Plato. quan niệm của Aristotel về khoa học thuần nhất và khoa học ứng dụng. Khoa học Plato và Aristotele. Ý niềm về điểm bắt nguồn toán học của Plato, ...
  • Nhà Triết Học Edmund Husserl 

   Diêu, Tri Hoa (Thuận Hóa, 2007)
   Con đường đi tới triết học. Phản lại chủ nghĩa tâm lý. Trở về với bản thân sự việc. Ý thức của tính ý hướng. Cá nhân và thế giới. Triết học - một khoa học nghiêm túc.