Thư viện số Trường Đại học Dân lập Hải Phòng được xây dựng theo mô hình phi lợi nhuận. Bạn có thể đề nghị cung cấp tài liệu ở đây hoặc ủng hộ chúng tôi bằng việc chia sẻ trang FanPage: Hỗ trợ Download tài liệu điện tử

 
Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tốt hơn, chúng tôi rất mong nhận được ủng hộ của các bạn!

 • Tạp chí Xây dựng số 3 năm 2019 

  Bộ Xây dựng (Hà Nội, 2019)
  1. Sài Gòn 300++20 dưới góc nhìn di sản đô thị và kiến trúc/ Lê Quang Ninh// Tạp chí Xây dựng .- Số 3/2019 .- Tr. 8 – 9. 2. Bản sắc đô thị Sài Gòn trong bối cảnh Nam Bộ/ Nguyễn Thị Hậu// Tạp chí Xây dựng .- Số 3/2019 .- ...
 • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 3 năm 2019 

  Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2019)
  1. Tiêu chí đánh giá chất lượng bài báo khoa học quốc tế/ Nguyễn Thu Tuấn// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 3/2019 .- Tr. 1 – 10. 2. Lịch sử quá trình tiến đến tự chủ đại học trên thế giới/ Hà Thị Hải Yến// Tạp chí Quản lý ...
 • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 3 năm 2019 

  Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2019)
  1. Pháp luật cho phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam hiện nay dưới góc nhìn của nền kinh tế số/ Đoàn Ngọc Xuân// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 3/2019 .- Tr. 5 – 8. 2. Kinh tế tư nhân – động lực của tăng ...
 • Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam số 3 năm 2019 

  Bộ Khoa học và Công nghệ (Hà Nội, 2019)
  1. Động đất Mường Ẳng (M=3,9) ngày 08/01/2018 và động đất Điện Biên Đông (M=4,3) ngày 09/01/2018/ Lê Văn Dũng,…// Tạp chí Khoa học công nghệ Việt Nam .- Số 3/2019 .- Tr. 1 – 10. 2. Xác định vị trí phân loại mẫu Alocasia ...
 • Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam số 2 năm 2019 

  Bộ Khoa học và Công nghệ (Hà Nội, 2019)
  1. Đánh giá kết quả bước đầu phẫu thuật nội soi trong điều trị ung thư đại trực tràng/ Nguyễn Văn Hiếu,…// Tạp chí Khoa học công nghệ Việt Nam .- Số 2/2019 .- Tr. 1 – 3. 2. Nhìn lại chỉ định phẫu thuật cắt chỉnh xương hàm ...

View more