Thư viện số Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng được xây dựng theo mô hình phi lợi nhuận. Bạn có thể đề nghị cung cấp tài liệu ở đây hoặc ủng hộ chúng tôi bằng việc chia sẻ trang FanPage: Hỗ trợ Download tài liệu điện tử

 
Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tốt hơn, chúng tôi rất mong nhận được ủng hộ của các bạn!

 • Bài tập ngữ văn 6. Tập 1 

  Nguyễn, Thị Ngọc Điệp; Nguyễn, Thành Thi; Nguyễn, Thị Ngọc Thúy
  Trân trọng giới thiệu cuốn Bài tập ngữ văn 6. Tập 1. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • Bài tập mĩ thuật 6 

  Quách, Thị Ngọc An
  Trân trọng giới thiệu cuốn Bài tập mĩ thuật 6. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • Toán 6. Tập 2 

  Nguyễn, Cao Cường
  Trân trọng giới thiệu cuốn Toán 6. Tập 2. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • Toán 6. Tập 1 

  Nguyễn, Cao Cường
  Trân trọng giới thiệu cuốn Toán 6. Tập 1. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • Tin học 6 

  Đinh, Thị Hạnh Mai; Hoàng, Thị Mai
  Trân trọng giới thiệu cuốn Tin học 6. Mời các bạn cùng tham khảo.

View more