Thư viện số Trường Đại học Dân lập Hải Phòng được xây dựng theo mô hình phi lợi nhuận. Bạn có thể đề nghị cung cấp tài liệu ở đây hoặc ủng hộ chúng tôi bằng việc chia sẻ trang FanPage: Hỗ trợ Download tài liệu điện tử

 
Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tốt hơn, chúng tôi rất mong nhận được ủng hộ của các bạn!

 • An Improved Bat Algorithm Based on Hybrid with Ant Lion Optimizer 

  Đào, Thị Kiên; Chu, Shu Chuan; Pan, Jeng Shyang; Nguyễn, Trọng Thể; Ngô, Trường Giang; Nguyễn, Trịnh Đông; Trần, Hữu Trung (Springer, 2020)
  Bat Algorithm (BA) is one of the fundamental algorithms for solving optimization problems. However, the BA still exists weaknesses in terms of exploitation and exploration. In this paper, an enhancing capability of exploration ...
 • Pigeon-Inspired-Optimization-for-Node-Location-in-Wireless-Sensor-Network.pdf 

  Nguyễn, Trọng Thể; Pan, Jeng Shyang; Đào, Thị Kiên; Sung, Tien Wen; Ngô, Trường Giang (Springer, 2020)
  Wireless Sensor Network (WSN) refers to a network of devices that can communicate the information gathered from a monitored field through wireless links. As a critical technology of WSN, the localization algorithm plays a ...
 • A Load Economic Dispatch Based on Ion Motion Optimization Algorithm 

  Nguyễn, Trọng Thể; Wang, Mei Jin; Pan, Jeng Shyang; Đào, Thị Kiên; Ngô, Trường Giang (Springer, 2020)
  This paper presents a new approach for dispatch generating powers of thermal plants based on ion motion optimization algorithm (IMA). Electrical power systems are determined by optimization in power balancing, transporting ...
 • A Data Hiding Approach Based on Reference-Affected Matrix 

  Pan, Jeng Shyang; Nguyễn, Trọng Thể; Ngô, Trường Giang; Đào, Thị Kiên (Springer, 2020)
  Data security has got many remarkable achievements. However, the issues of the lower distortion and the higher embedding capacity in the embedded secret data in media have not much been considered by scholars. This paper ...
 • Xây dựng hệ thống tiếp nhận và quản lý dịch vụ cho khách hàng 

  Phạm, Văn Toàn (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2019)
  Công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Thành là một trong những công ty hàng đầu trong việc tiếp nhận , quản lý dịch vụ khách hàng và có xu hướng phát triển hơn nữa. Vì số lượng khách hàng cũng như yêu cầu dịch vụ khách hàng ngày ...

View more