Thư viện số Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng được xây dựng theo mô hình phi lợi nhuận. Bạn có thể đề nghị cung cấp tài liệu ở đây hoặc ủng hộ chúng tôi bằng việc chia sẻ trang FanPage: Hỗ trợ Download tài liệu điện tử

 
Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tốt hơn, chúng tôi rất mong nhận được ủng hộ của các bạn!

 • Hóa học 9 

  Cao, Thị Thặng; Ngô, Văn Vụ (Giáo dục Việt Nam, 2014)
  Trân trọng giới thiệu cuốn Hóa học 9. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • Lịch sử 9 

  Vũ, Ngọc Anh (Giáo dục Việt Nam, 2014)
  Trân trọng giới thiệu cuốn Lịch sử 9. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • Sinh học 9 

  Nguyễn, Minh Công; Mai, Sỹ Tuấn (Giáo dục Việt Nam, 2014)
  Trân trọng giới thiệu cuốn Sinh học 9. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • Địa lí 9 

  Vũ, Như Vân; Phạm, Thị Sen; Phí, Công Viêt (Giáo dục Việt Nam, 2014)
  Trân trọng giới thiệu cuốn Địa lí 9. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • Vật lí 9 

  Nguyễn, Văn Hòa; Ngô, Mai Thanh; Nguyễn, Đức Thâm (Giáo dục Việt Nam, 2014)
  Trân trọng giới thiệu cuốn Vật lí 9. Mời các bạn cùng tham khảo.

View more