Thư viện số Trường Đại học Dân lập Hải Phòng được xây dựng theo mô hình phi lợi nhuận. Bạn có thể đề nghị cung cấp tài liệu ở đây hoặc ủng hộ chúng tôi bằng việc chia sẻ trang FanPage: Hỗ trợ Download tài liệu điện tử

 
Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tốt hơn, chúng tôi rất mong nhận được ủng hộ của các bạn!

 • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 260 tháng 2 năm 2019 

  Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2019)
  1. Cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam: Tiềm năng, rào cản và vai trò của Nhà nước/ Hồ Quế Hậu// Tạp chí Kinh tế và phát triển .- Số 260 tháng 2/2019 .- Tr. 2 – 10. 2. Bằng chứng thực nghiệm của giả thuyết bộ ba bất khả ...
 • Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 2 năm 2019 

  Viện Thông tin Khoa học Xã hội (Hà Nội, 2019)
  1. Phát triển kinh tế xanh ở Nhật Bản và bài học cho Việt Nam/ Lưu Ngọc Trịnh, Lê Đăng Minh// Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội .- Số 2/2019 .- Tr. 3 – 13. 2. Kinh tế Việt Nam năm 2018: Bức tranh có những điểm sáng/ Lý ...
 • Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 1 năm 2019 

  Viện Thông tin Khoa học Xã hội (Hà Nội, 2019)
  1. Quan hệ kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia trong bối cảnh mới: Nhìn từ phía Việt Nam/ Nguyễn Huy Hoàng// Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội .- Số 1/2019 .- Tr. 3 – 11. 2. Bàn về tiêu chí của nền kinh tế thị trường hiện ...
 • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 3 năm 2019 

  Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Mô hình dự đoán và các yếu tố ảnh hưởng đến co ngót của bê tông tính năng cao sử dụng trong công trình cầu/ Bùi Thanh Tùng,… // Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 3/2019 .- Tr. 8 – 11. 2. Gối cao su bản thép: Một số phương ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 4 năm 2019 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam và thách thức đổi mới hệ thống kiểm soát nội bộ theo Thông tư 13/ Trịnh Thanh Bình// Tạp chí Ngân hàng .- Số 4/2019 .- Tr. 8 – 12. 2. Xác lập hợp đồng thế chấp tài sản ...

View more