Now showing items 1-20 of 28762

  • Tạp chí Xây dựng số 3 năm 2019 

   Bộ Xây dựng (Hà Nội, 2019)
   1. Sài Gòn 300++20 dưới góc nhìn di sản đô thị và kiến trúc/ Lê Quang Ninh// Tạp chí Xây dựng .- Số 3/2019 .- Tr. 8 – 9. 2. Bản sắc đô thị Sài Gòn trong bối cảnh Nam Bộ/ Nguyễn Thị Hậu// Tạp chí Xây dựng .- Số 3/2019 .- ...
  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 3 năm 2019 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2019)
   1. Tiêu chí đánh giá chất lượng bài báo khoa học quốc tế/ Nguyễn Thu Tuấn// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 3/2019 .- Tr. 1 – 10. 2. Lịch sử quá trình tiến đến tự chủ đại học trên thế giới/ Hà Thị Hải Yến// Tạp chí Quản lý ...
  • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 3 năm 2019 

   Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2019)
   1. Pháp luật cho phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam hiện nay dưới góc nhìn của nền kinh tế số/ Đoàn Ngọc Xuân// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 3/2019 .- Tr. 5 – 8. 2. Kinh tế tư nhân – động lực của tăng ...
  • Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam số 3 năm 2019 

   Bộ Khoa học và Công nghệ (Hà Nội, 2019)
   1. Động đất Mường Ẳng (M=3,9) ngày 08/01/2018 và động đất Điện Biên Đông (M=4,3) ngày 09/01/2018/ Lê Văn Dũng,…// Tạp chí Khoa học công nghệ Việt Nam .- Số 3/2019 .- Tr. 1 – 10. 2. Xác định vị trí phân loại mẫu Alocasia ...
  • Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam số 2 năm 2019 

   Bộ Khoa học và Công nghệ (Hà Nội, 2019)
   1. Đánh giá kết quả bước đầu phẫu thuật nội soi trong điều trị ung thư đại trực tràng/ Nguyễn Văn Hiếu,…// Tạp chí Khoa học công nghệ Việt Nam .- Số 2/2019 .- Tr. 1 – 3. 2. Nhìn lại chỉ định phẫu thuật cắt chỉnh xương hàm ...
  • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 261 tháng 3 năm 2019 

   Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2019)
   1. Các nhân tố ảnh hưởng tới tài chính bao trùm: Bằng chứng mới từ phân tích dữ liệu bảng/ Chu Khánh Lân, Nguyễn Minh Phương, Trương Hoàng Diệp Hương// Tạp chí Kinh tế và phát triển .- Số 261 tháng 3/2019 .- Tr. 2 – 11. ...
  • Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 3 năm 2019 

   Viện Thông tin Khoa học Xã hội (Hà Nội, 2019)
   1. Tiêu chí của Hoa Kỳ về nền kinh tế thị trường và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam/ Lê Thị Vân Nga// Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội .- Số 3/2019 .- Tr. 3 – 9. 2. Khu vực phi chính thức và vai trò đối với tăng ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 4 năm 2019 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2019)
   1. Nghiên cứu sức chịu tải dọc trục của cọc khoan nhồi khi đặt vào tầng phong hóa nứt nẻ khu vực quản trị/ Lê Đức Tiến,… // Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 4/2019 .- Tr. 10 – 13. 2. Ảnh hưởng mô hình tính sự tương tác kết ...
  • Tạp chí Ngân hàng số 5 năm 2019 

   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2019)
   1. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với công tác giám sát ngân hàng/ Bùi Văn Hải, Phan Hữu Việt, Đoàn Thị Thúy// Tạp chí Ngân hàng .- Số 5/2019 .- Tr. 8 – 14. 2. Quy định về xử lý nợ xấu, kết quả đạt ...
  • Tạp chí Kiến trúc số 287 tháng 3 năm 2019 

   Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Hà Nội, 2019)
   1. Hành lang xanh sông Nhuệ: Cơ hội và thách thức trong sự phát triển của quận Nam Từ Liêm/ Phạm Hùng Cường// Tạp chí Kiến trúc .- Số 287 .- 3/2019 .- Tr. 38 – 40. 2. Không gian kiến trúc đô thị quận Nam Từ Liêm: Dấu ấn ...
  • Tạp chí Tự động hóa ngày nay số 218 tháng 4 năm 2019 

   Hội Tự động hóa Việt Nam (Hà Nội, 2019)
   1. Công nghệ in 3D góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe trong y tế như thế nào?/ Lê Văn Thảo// Tạp chí Tự động hóa ngày nay .- Số 218.- 4/2019 .- Tr. 10 – 12. 2. Mô phỏng bộ điều áp nguồn điện một chiều với tải là ...
  • Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 6 năm 2019 

   Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2019)
   1. Xây dựng khung pháp lý phù hợp để quản lý hoạt động cho vay ngang hàng/ Phương Anh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 6/2019 .- Tr. 18 – 20. 2. Hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô chính thức tại Việt ...
  • MISR Advancing Artificial Intelligence Through Biological Process Applications 

   Pazos, Ana B. Porto; Sierra, Alejandro Pazos; Buceta, Washington Buno (IGI Global, 2008)
   "This book presents recent advancements in the study of certain biological processes related to information processing that are applied to artifcial intelligence. Describing the benefts of recently discovered and existing ...
  • Regulated Agent-Based Social Systems: First International Workshop, RASTA 2002, Bologna, Italy, July 16, 2002, Revised Selected and Invited Papers 

   Edmonds, Bruce (Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2004)
   This book presents selected extended and reviewed versions of the papers accepted for the First International Workshop on Regulated Agent Systems: Theory and Applications, RASTA 2002, held in Bologna, Italy, in July 2002, ...
  • Artificial Neural Networks in Vehicular Pollution Modelling 

   Kibble, Tom W B; Berkshire, Frank H (Springer, 2006)
   Artificial neural networks (ANNs), which are parallel computational models, comprising of interconnected adaptive processing units (neurons) have the capability to predict accurately the dispersive behavior of vehicular ...
  • Artificial Intelligence: Methodology, Systems, and Applications: 11th International Conference, AIMSA 2004, Varna, Bulgaria, September 2-4, 2004. Proceedings 

   Burek, Patryk (Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2004)
   The 11th Conference “Artificial Intelligence: Methodology, Systems, Applications – Semantic Web Challenges” (AIMSA 2004) continued successfully pursuing the main aim of the AIMSA series of conferences – to foster the ...
  • Multi-Agent-Based Simulation III: 4th International Workshop, MABS 2003, Melbourne, Australia, July 14, 2003. Revised Papers 

   Serugendo, Giovanna Di Marzo (Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2003)
   This book constitutes the thoroughly refereed post-proceedings of the 4th International Workshop on Multi-Agent-Based Simulation, MABS 2003, held in Melbourne, Australia as part of AAMAS 2003. The 11 revised full papers ...
  • Applications of Data Mining in E-Business and Finance 

   Zhou, Z.-H. (IOS Press, 2008)
   This book contains extended versions of a selection of papers from that workshop. Due to the importance of the two application areas, we have selected papers that are mostly related to finance and e-business. The chapters ...
  • Encyclopedia of Artificial Intelligence 

   Dopico, Juan Ramon Rabunal; Sierra, Alejandro Pazos (Information Science Reference, 2009)
   'This book is a comprehensive and in-depth reference to the most recent developments in the field covering theoretical developments, techniques, technologies, among others''.
  • WEBKDD 2002 - Mining Web Data for Discovering Usage Patterns and Profiles: 4th International Workshop, Edmonton, Canada, July 23, 2002. Revised Papers 

   Chi, Ed H.; Rosien, Adam; Heer, Jeffrey (Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2003)
   WorkshopTheme Data mining as a discipline aims to relate the analysis of large amounts of user data to shed light on key business questions. Web usage mining in particular, a relatively young discipline, investigates ...