Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Tạp chí Xây dựng số 2 năm 2019 

  Bộ Xây dựng (Hà Nội, 2019)
  1. Phân tích ảnh hưởng độ nhám đến ứng xử động của kết cấu dầm ray chịu hệ khối lượng chuyển động không đều sử dụng phương pháp phần tử chuyển động cải tiến IMEM/ Đỗ Ngọc Thuận, Lương Văn Hải, Cao Tấn Ngọc Thân// Tạp chí ...
 • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 2 năm 2019 

  Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2019)
  1. Thiết kế một số nội dung giáo dục STEM trong dạy học Sinh học 7/ Lê Thị Phượng, Lê Hồng Thơm// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 2/2019 .- Tr. 1 – 10. 2. Biện pháp góp phần phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học cho ...
 • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 260 tháng 2 năm 2019 

  Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2019)
  1. Cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam: Tiềm năng, rào cản và vai trò của Nhà nước/ Hồ Quế Hậu// Tạp chí Kinh tế và phát triển .- Số 260 tháng 2/2019 .- Tr. 2 – 10. 2. Bằng chứng thực nghiệm của giả thuyết bộ ba bất khả ...
 • Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 2 năm 2019 

  Viện Thông tin Khoa học Xã hội (Hà Nội, 2019)
  1. Phát triển kinh tế xanh ở Nhật Bản và bài học cho Việt Nam/ Lưu Ngọc Trịnh, Lê Đăng Minh// Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội .- Số 2/2019 .- Tr. 3 – 13. 2. Kinh tế Việt Nam năm 2018: Bức tranh có những điểm sáng/ Lý ...
 • Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 1 năm 2019 

  Viện Thông tin Khoa học Xã hội (Hà Nội, 2019)
  1. Quan hệ kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia trong bối cảnh mới: Nhìn từ phía Việt Nam/ Nguyễn Huy Hoàng// Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội .- Số 1/2019 .- Tr. 3 – 11. 2. Bàn về tiêu chí của nền kinh tế thị trường hiện ...
 • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 3 năm 2019 

  Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Mô hình dự đoán và các yếu tố ảnh hưởng đến co ngót của bê tông tính năng cao sử dụng trong công trình cầu/ Bùi Thanh Tùng,… // Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 3/2019 .- Tr. 8 – 11. 2. Gối cao su bản thép: Một số phương ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 4 năm 2019 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam và thách thức đổi mới hệ thống kiểm soát nội bộ theo Thông tư 13/ Trịnh Thanh Bình// Tạp chí Ngân hàng .- Số 4/2019 .- Tr. 8 – 12. 2. Xác lập hợp đồng thế chấp tài sản ...
 • Tạp chí Kiến trúc số 286 tháng 2 năm 2019 

  Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Suy nghĩ về cấu trúc không gian đô thị Đà Nẵng/ Nguyễn Quốc Thông, Trương Văn Quảng// Tạp chí Kiến trúc .- Số 286 .- 2/2019 .- Tr. 28 – 33. 2. Những vấn đề chiến lược phát triển khu đô thị sân bay tại Đà Nẵng/ Ngô Viết ...
 • Tạp chí Tự động hóa ngày nay số 217 tháng 3 năm 2019 

  Hội Tự động hóa Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Ứng dụng in 3D trong ngành công nghiệp chế tạo ô tô/ Lê Văn Thảo// Tạp chí Tự động hóa ngày nay .- Số 217.- 3/2019 .- Tr. 12 – 14. 2. Thách thức và triển vọng của cách mạng thông tin di động 5G: Phần 1/ Lê Văn Doanh, ...
 • Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 5 năm 2019 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Hệ thống phân ngành trong danh mục cho vay của các NHTM Việt Nam và những bất cập trong ứng dụng chỉ số g-hhi đo lường đa dạng hoá/ Huỳnh Japan// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 5/2019 .- Tr. 16 – 21. 2. Thành ...
 • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 2 năm 2019 

  Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2019)
  1. Bàn giải pháp phát triển thị trường lao động của Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0/ Đoàn Ngọc Xuân// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 2/2019 .- Tr. 5 – 10. 2. Chính sách tài chính ...
 • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 1 năm 2019 

  Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2019)
  1. Mô hình Giáo dục đại học tư – Thực tiễn thế giới và bài học đối với Việt Nam/ Nguyễn Huy Vị, Lê Bạt Sơn// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 1/2019 .- Tr. 1 – 19. 2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động nghiên cứu ...
 • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 1 năm 2019 

  Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2019)
  1. Chính sách tài khóa 2018 và một số định hướng chính sách năm 2019/ Nguyễn Trọng Cơ// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 1/2019 .- Tr. 5 – 11. 2. Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ngân hàng thương ...
 • Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam số 1 năm 2019 

  Bộ Khoa học và Công nghệ (Hà Nội, 2019)
  1. Tổng quan về xử lý axit perflooctanoic (PFOA) và muối peflooctansunfonat (PFOS) bằng sóng siêu âm/ Phan Thị Lan Anh, Đỗ Hữu Tuấn// Tạp chí Khoa học công nghệ Việt Nam .- Số 1/2019 .- Tr. 1 – 6. 2. Tổng hợp hiệu quả và ...
 • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 259 tháng 1 năm 2019 

  Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2019)
  1. Kinh tế Việt Nam năm 2018 và triển vọng năm 2019/ Trần Thọ Đạt, Tô Trung Thành// Tạp chí Kinh tế và phát triển .- Số 259 tháng 1/2019 .- Tr. 2 – 16. 2. Giám sát của cơ quan dân cử đối với thực thi chính sách, pháp luật ...
 • New binary particle swarm optimization on dummy sequence insertion method for nonlinear reduction in optical direct detection orthogonal frequency division multiplexing system 

  Mai, Văn Lập; Nguyễn, Trọng Thắng (Springer, 2019-01-30)
  In the paper, a novel new binary particle swarm optimization method based on dummy sequence insertion is proposed and experimentally demonstrated in the IM-DD optical orthogonal frequency division multiplexing (OOFDM) ...
 • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 1+2 năm 2019 

  Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Ứng dụng phương pháp dao động trong chẩn đoán cầu bê tông cốt thép/ Lê Thị Bích Thủy, Nguyễn Văn Có// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 1+2/2019 .- Tr. 29 – 33. 2. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng thiết kế tường chắn đất ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 2+3 năm 2019 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Cải cách mô hình giám sát đảm bảo ổn định tài chính sau khủng hoảng: Tổng kết kinh nghiệm quốc tế và những gợi ý cho Việt Nam/ Đỗ Việt Hùng, Đào Thị Huyền Anh// Tạp chí Ngân hàng .- Số 2+3/2019 .- Tr. 12 – 18. 2. Ngành ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 1 năm 2019 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các ngân hàng thương mại – Thực tiễn và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam/ Bùi Tín Nghị// Tạp chí Ngân hàng .- Số 1/2019 .- Tr. 11 – 15. 2. Tác động của rủi ro tín dụng đến lợi nhuận ...
 • Tạp chí Kiến trúc số 285 tháng 1 năm 2019 

  Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. 05 nguyên tắc truyền thông cho công ty kiến trúc/ Vương Đạo Hoàng// Tạp chí Kiến trúc .- Số 285 .- 1/2019 .- Tr. 34 – 37. 2. Đọc và hiểu kiến trúc qua một chữ S/ Nguyễn Trí Thành// Tạp chí Kiến trúc .- Số 285 .- 1/2019 ...

View more