Recent Submissions

 • Bản tin Khoa học - đào tạo số 13 

  Trường Đại học Dân lập Hải Phòng (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
  Bản tin khoa học đào tạo số 13 có các nội dung chính sau: Back 2 Uni, gala chào tân sinh viên 2013, gương mặt sinh viên tiêu biểu, vui tết trung thu và các hoạt động nghiên cứu khoa học.
 • Bản tin Khoa học - Đào tạo số 08 

  Trường Đại học Dân lập Hải Phòng (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
  Bản tin Khoa học - đào tạo số 08 bao gồm những nội dung chính sau: Sinh viên HPU với cuộc thi Microsoft Office World Champion, giải bóng đá sinh viên HPU 2012, hành động ngày môi trường thế giới, tập huấn luật sở hữu trí ...
 • Bản tin Khoa học - Đào tạo số 03 

  Trường Đại học Dân lập Hải Phòng (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
  Bản tin Khoa học đào tạo số 03 bao gồm những nội dung sau: Chào đón tân sinh viên khóa 14, ký kết hợp tác đào tạo, hội thảo quốc tế về giảng dạy tiếng Anh, HPU vô địch, chia tay các tình nguyện viên ... và các hoạt động ...
 • Bản tin Khoa học - Đào tạo số 02 

  Trường Đại học Dân lập Hải Phòng (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
  Bản tin Khoa học đào tạo số 02 đề cập đến những nội dung chính sau: 1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2008-2009; 2. Đảng bộ trường với công tác xây dựng và phát triển tổ chức cơ sở Đảng; 3. Xây dựng và áp ...
 • Bản tin Khoa học - Đào tạo số 01 

  Trường Đại học Dân lập Hải Phòng (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
  Bản tin Khoa học đào tạo số 01 bao gồm các tin nổi bật sau: Khai trương trung tâm tin học quốc tế ICDL, thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ, khai trương thư viện điện tử, trường được nhận giải thưởng toàn quốc nhân ái ...