Now showing items 1-20 of 426

  • An analysis of the trade balance between Vietnam and China 

   Hoàng, Chí Cương; Bùi, Thị Phương Mai (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   This paper will decode the upward trend of trade deficit with China in the period from 2000 to 2010 by using the updated, personal calculated figures set by Ministry of Industry and Trade, and GSO Vietnam. The interesting ...
  • Assessment of the 10-year impact of the USBTA on foreign direct investment attraction and foreign trade of Vietnam 

   Hoàng, Chí Cương (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
   Nghiên cứu này sử dụng mô hình lực hấp dẫn, bảng số liệu hỗn hợp của 17 đối tác FDI và ngoại thương của Việt Nam giai đoạn 1995-2011. Mục đích là để đánh giá tác động của Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ tới thu hút FDI và ...
  • Bài toán cơ học kết cấu dưới dạng tổng quát 

   Đoàn, Văn Duẩn (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   The methods to build structural mechanics problems present Collectively achievements include four methods, energy methods, construction methods balance equations distribution factors, principles of virtual work and method ...
  • Bản tin Khoa học - Đào tạo số 01 

   Trường Đại học Dân lập Hải Phòng (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009-05)
   Bản tin Khoa học đào tạo số 01 bao gồm các tin nổi bật sau: Khai trương trung tâm tin học quốc tế ICDL, thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ, khai trương thư viện điện tử, trường được nhận giải thưởng toàn quốc nhân ái ...
  • Bản tin Khoa học - Đào tạo số 02 

   Trường Đại học Dân lập Hải Phòng (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009-09)
   Bản tin Khoa học đào tạo số 02 đề cập đến những nội dung chính sau: 1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2008-2009; 2. Đảng bộ trường với công tác xây dựng và phát triển tổ chức cơ sở Đảng; 3. Xây dựng và áp ...
  • Bản tin Khoa học - Đào tạo số 03 

   Trường Đại học Dân lập Hải Phòng (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010-09)
   Bản tin Khoa học đào tạo số 03 bao gồm những nội dung sau: Chào đón tân sinh viên khóa 14, ký kết hợp tác đào tạo, hội thảo quốc tế về giảng dạy tiếng Anh, HPU vô địch, chia tay các tình nguyện viên ... và các hoạt động ...
  • Bản tin Khoa học - Đào tạo số 08 

   Trường Đại học Dân lập Hải Phòng (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012-06)
   Bản tin Khoa học - đào tạo số 08 bao gồm những nội dung chính sau: Sinh viên HPU với cuộc thi Microsoft Office World Champion, giải bóng đá sinh viên HPU 2012, hành động ngày môi trường thế giới, tập huấn luật sở hữu trí ...
  • Bản tin Khoa học - đào tạo số 13 

   Trường Đại học Dân lập Hải Phòng (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013-09)
   Bản tin khoa học đào tạo số 13 có các nội dung chính sau: Back 2 Uni, gala chào tân sinh viên 2013, gương mặt sinh viên tiêu biểu, vui tết trung thu và các hoạt động nghiên cứu khoa học.
  • Các trường hợp đặc biệt và một số ứng dụng của phân bố alpha ổn định 

   Trần, Hữu Trung (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu về tính chất, các dạng suy biến cũng như một số ứng dụng cụ thể của phân bố alpha ổn định dựa trên các kết quả đo lường, khảo sát thực tế tại Việt Nam.
  • Các trường hợp đặc biệt và một số ứng dụng của phân bố Alpha ổn định 

   Trần, Hữu Trung (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
   So sánh với phân bố Gauss, phân bố alpha ổn định có hàm đặc trưng tiệm cận đến 0 chậm hơn nhiều nên còn được gọi là phân bố có đuôi dài. Trong các trường hợp đặc biệt phân bố này có thể suy biến về phân bố Gauss. Trong ...
  • Chế tạo than hoạt tính từ vỏ trấu và ứng dụng xử lý Mangan trong nước thải 

   Phạm, Thị Minh Thúy (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   This article studies manufacturing activated carbon from rice husk husk by oxidation by concentrated sulfuric acid and initial application of activated carbon as adsorbent obtained manganese in effluent.
  • Chế tạo than hoạt tính từ xơ dừa và ứng dụng xử lý Nitrit trong nước thải 

   Phạm, Thị Minh Thúy (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   This work studies the activated carbon made from coconut fiber and waste water treatment capabilities of this type of activated carbon. The results showed that this adsorbent has good adsorption capacity and nitrite ions ...
  • Design and fabrication of rectenna topologies for microwave power transmission system operating at S band 

   Chuc, Doan Huu; uong, Bach Gia (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   This paper describes the design, simulation and fabrication of two rectifying antenna (rectenna) circuit topologies viz. rectenna using half wave series diode and shunt diode half wave rectifier operating at a single ISM ...
  • Design and implementation of driver amplifier for Wilkinson power divider operating at S band 

   Chuc, Doan Huu; Duong, Bach Gia (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   In this paper, we introduce an overview of microwave power transmission system (MPT) including of power transmitter, free space transmission, rectenna. Also, the paper particularly presents in detail the proposed configuration ...
  • Designing and implementing an integrated base-physic experiments device 

   The, Nguyen Trong; Vy, Vuong Dao (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Design and implementation a smart device based on physical and electronic scientific analysis is presented in this paper. This device is able to measure four physical parameters and indicate the obtained results on a LCD ...
  • Designing and manufacturing of the Wilkinson power divider used in wireless transmission power systems at S - band 

   Đoàn, Hữu Chức (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   This paper presents the design, fabrication for four - line Wilkinson power divider/combiner using for the system wireless energy transfer band S. Power divider WPD (Wilkinson Power Divider) divides the signal from the ...
  • Does the indexx of country similarity in size induce FDI inflows into Vietnam? 

   Hoàng, Chí Cương (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   International investment includes two main types: foreign direct investment (FDI) and portfolio investment or foreign indirect investment (FII). The International Monetary Fund (IMF) defines foreign direct investment as ...
  • Giải mã các lớp văn hóa trong tín ngưỡng thờ bà đế của người dân vùng Đồ Sơn 

   Vũ, Thị Thanh Hương (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Analyzing the culture classes of De Goddess in Do Son residents De Goddess is the unique religion in which a woman is worshiped. This is an old tradition religion in Do Son. These are the combinations between facts and ...
  • An introduction to research and research methodology 

   Hoàng, Chí Cương (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   This article will give an introduction to research and research methodology. This will be quite important for people who start their own scientific research work in academic life.
  • Khắc phục hiện trạng mất cân đối về đào tạo nguồn nhân lực của thành phố phục vụ tái cấu trúc kinh tế Hải Phòng 

   Trần, Hữu Nghị; Nguyễn, Tiến Thanh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
   Nguồn nhân lực có chất lượng cao với cơ cấu hợp lý có vai trò vô cùng to lớn và là nền tảng cho sự phát triển của kinh tế xã hội. Việc sớm đầu tư nghiên cứu định hướng tái cơ cấu kinh tế làm cơ sở để xây dựng chiến lược ...