Now showing items 1-20 of 56

  • Tạp chí Ngân hàng số 13 năm 2017 

   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt để ổn định lạm phát và hài hòa các mục tiêu/ Đào Minh Phúc, Nguyễn Hữu Mạnh.- Tr. 5 – 8. 2. Phát triển dịch vụ ngân hàng không chi nhánh ở Việt Nam, cơ hội và thách thức/ ...
  • Tạp chí Ngân hàng số 17 năm 2017 

   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong tương lai/ Nguyễn Văn Hiệu.- Tr. 2 – 7. 2. Giải pháp nâng cao hiểu biết tài chính cho dân cư vùng đồng bằng sông Cửu Long/ Phan Diên Vỹ.- Tr. 8 – ...
  • Tạp chí Ngân hàng số 23 năm 2017 

   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Kinh nghiệm tái cơ cấu ngân hàng và xử lý nợ xấu/ Đào Minh Tú.- Tr. 2 – 6. 2. Mối quan hệ tỷ giá với năng suất lao động tác động tới quan hệ thương mại Việt Nam – Trung Quốc và một số khuyến nghị đối với Việt Nam/ Đào ...
  • Tạp chí Ngân hàng số 9 năm 2017 

   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Ảnh hưởng của FDI đến cán cân vãng lai của Việt Nam/ Phạm cao Bằng. Tr. 2 – 9. 2. Ảnh hưởng của thu nhập ngoài lãi đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2006-2016/ Lê Long Hậu, Phạm ...
  • Tạp chí Ngân hàng số 16 năm 2017 

   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài từ quỹ đầu tư quốc gia/ Đinh Bảo Ngọc.- Tr. 2 – 7. 2. Ảnh hưởng của cạnh tranh lên sự truyền dẫn của chính sách tiền tệ thông qua kênh cho vay ngân hàng ở Việt Nam/ Trần Thị Kim Oanh, Vũ ...
  • Tạp chí Ngân hàng số 15 năm 2017 

   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Vai trò của chính sách xuất khẩu lao động trong việc thu hút kiều hối chuyển về Việt Nam/ Nguyễn Kim Anh.- Tr. 2 – 8. 2. Đồng bộ giải pháp để phát triển nông nghiệp công nghệ cao/ Nguyễn Minh Phong, Nguyễn Trần Minh ...
  • Tạp chí Ngân hàng số 19 năm 2017 

   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Hoàn thiện thể chế và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2020/ Lê Thị Thùy Vân.- Tr. 2 – 9. 2. Hoàn thiện mô hình và cơ chế xử lý nợ xấu cho VAMC/ Nguyễn Mạnh Hùng.- Tr. 10 – 14. 3. Nghiên cứu các nhân ...
  • Tạp chí Ngân hàng số 10 năm 2017 

   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Vai trò của tỷ giá đối với cán cân thương mại tại Việt Nam/ Hoàng Lan Hương.- Tr. 2 – 8. 2. Điều hành lãi suất của ngân hàng nhà nước Việt Nam/ Nguyễn Thế Khải.- Tr. 9 – 16. 3. Xây dựng mô hình cảnh báo rủi ro vận hành ...
  • Tạp chí Ngân hàng số 24 năm 2017 

   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Các nhân tố tác động tới lạm phát ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và một số khuyến nghị/ Nguyễn Hữu Mạnh.- Tr. 5 – 13. 2. Đánh giá chất lượng dịch vụ thanh toán bằng thẻ ghi nợ của các ngân hàng thương mại ...
  • Tạp chí Ngân hàng số 18 năm 2017 

   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong tương lai/ Nguyễn Minh Phong.- Tr. 2 – 7. 2. Xử lý và củng cố các công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam/ Hoàng Thị Thanh Hằng// Tạp chí Ngân hàng ...
  • Tạp chí Ngân hàng số 20 năm 2017 

   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Tái cơ cấu tổ chức tín dụng tại Tây Ban Nha – Bài học kinh nghiệm và khuyến nghị sửa đổi Luật các Tổ chức tín dụng tại Việt Nam/ Nguyễn Đức Kiên.- Tr. 2 – 4. 2. Mối quan hệ giữa hiểu biết tài chính và tiết kiệm cá nhân: ...
  • Tạp chí Ngân hàng số 14 năm 2017 

   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Đánh giá khả năng tăng trưởng tín dụng đầu tư của nhà nước từ góc độ cơ chế lãi suất/ Nguyễn Cảnh Hiệp.- Tr. 2 – 7. 2. Chính sách điều chỉnh giá của Nhà nước và tác động đến lạm phát ở Việt Nam trong giai đoạn từ nay ...
  • Tạp chí Ngân hàng số 8 năm 2017 

   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với ngành ngân hàng Việt Nam và cơ hội, thách thức đối với lĩnh vực thanh toán/ Bùi Quang Tiên. Tr. 2 – 5. 2. Tác động của đa dạng hóa thu nhập đến lợi nhuận và rủi ro ngân ...
  • Tạp chí Ngân hàng số 6 năm 2017 

   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Ứng dụng mô hình VAR trong phân tích mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái với xuất khẩu của Việt Nam/ Đào Minh Phúc, Lê Mai Trang. Tr. 2 – 5. 2. Nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các ngân hàng ...
  • Tạp chí Ngân hàng số 22 năm 2017 

   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Hoàn thiện quy trình, thủ tục giám sát ngân hàng nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động giám sát ngân hàng/ Trần Đăng Phi.- Tr. 10 – 15. 2. Tính chất pháp lý trong thanh toán quốc tế/ Nguyễn Văn Tiến.- Tr. 16 – 20. 3. Sự ...
  • Tạp chí Ngân hàng số 3 năm 2017 

   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Giải pháp tận dụng nguồn lực vàng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội/ Đào Xuân Tuấn. Tr. 2 – 5. 2. Vai trò của chính sách tiền tệ trong ổn định kinh tế vĩ mô giai đoạn 2011-2016 và một số bài học cho giai đoạn tới/ ...
  • Tạp chí Ngân hàng số 4 năm 2017 

   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Nợ công với sự ổn định thị trường tài chính/ Nguyễn Trọng Tài. Tr. 2 – 12. 2. Tác động của kiều hối tới phát triển/ Đỗ Hữu Tụ. Tr. 13 – 17. 3. Các yếu tố tác động đến năng lực nghiên cứu khoa học của cán bộ, công chức ...
  • Tạp chí Ngân hàng số 1+2 năm 2017 

   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Tăng cường giám sát rủi ro hệ thống – Giải pháp cho những nguy cơ bất ổn tài chính trong bối cảnh hội nhập quốc tế/ Đỗ Việt Hùng. Tr. 12 – 17. 2. Kinh tế Việt Nam năm 2016 đặt nền tảng cho công cuộc tái cơ cấu giai đoạn ...
  • Tạp chí Ngân hàng số 11 năm 2017 

   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Vai trò của tỷ giá đối với cán cân thương mại tại Việt Nam/ Hoàng Lan Hương.- Tr. 2 – 9. 2. Thị trường ngoại hối Việt Nam sau hơn 1 năm thực hiện cơ chế tỷ giá trung tâm/ Đinh Xuân Cường, Nguyễn Thị Nhung.- Tr. 10 – 13. ...
  • Tạp chí Ngân hàng số 21 năm 2017 

   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Chính sách tín dụng ngân hàng cho phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết XII của Đảng/ Hà Mạnh Hùng, Nguyễn Thế Anh.- Tr. 2 – 7. 2. Đánh giá tác động của viện trợ phát triển đến tăng trưởng kinh tế: Trường ...