Recent Submissions

 • Tạp chí Kiến trúc số 290 tháng 6 năm 2019 

  Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Tạo môi trường âm thanh tiện nghi trong các đô thị Việt Nam/ Phạm Đức Nguyên// Tạp chí Kiến trúc .- Số 290 .- 6/2019 .- Tr. 13 – 19. 2. Các giải pháp kiến trúc chống tiếng ồn giao thông đô thị Việt Nam/ Trần Quốc Bảo, ...
 • Tạp chí Kiến trúc số 289 tháng 5 năm 2019 

  Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Mô hình nhà thụ động áp dụng cho chung cư cao tầng ở Việt Nam/ Nguyễn Quang Minh// Tạp chí Kiến trúc .- Số 289 .- 5/2019 .- Tr. 40 – 43. 2. Tổ chức không gian kiến trúc làng nghề truyền thống tiểu vùng nam đồng bằng ...
 • Tạp chí Kiến trúc số 287 tháng 3 năm 2019 

  Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Hành lang xanh sông Nhuệ: Cơ hội và thách thức trong sự phát triển của quận Nam Từ Liêm/ Phạm Hùng Cường// Tạp chí Kiến trúc .- Số 287 .- 3/2019 .- Tr. 38 – 40. 2. Không gian kiến trúc đô thị quận Nam Từ Liêm: Dấu ấn ...
 • Tạp chí Kiến trúc số 286 tháng 2 năm 2019 

  Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Suy nghĩ về cấu trúc không gian đô thị Đà Nẵng/ Nguyễn Quốc Thông, Trương Văn Quảng// Tạp chí Kiến trúc .- Số 286 .- 2/2019 .- Tr. 28 – 33. 2. Những vấn đề chiến lược phát triển khu đô thị sân bay tại Đà Nẵng/ Ngô Viết ...
 • Tạp chí Kiến trúc số 285 tháng 1 năm 2019 

  Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. 05 nguyên tắc truyền thông cho công ty kiến trúc/ Vương Đạo Hoàng// Tạp chí Kiến trúc .- Số 285 .- 1/2019 .- Tr. 34 – 37. 2. Đọc và hiểu kiến trúc qua một chữ S/ Nguyễn Trí Thành// Tạp chí Kiến trúc .- Số 285 .- 1/2019 ...
 • Tạp chí Kiến trúc số 282 tháng 10 năm 2018 

  Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Nhận diện giá trị di sản trong công tác bảo tồn/ Phạm Hùng Cường// Tạp chí Kiến trúc .- Số 282 .- 10/2018 .- Tr. 26 – 30. 2. Vai trò của khoa học di sản trong thực hành bảo tồn/ Phạm Tuấn Long// Tạp chí Kiến trúc .- Số ...
 • Tạp chí Kiến trúc số 281 tháng 9 năm 2018 

  Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Lý luận và phê bình hay là lý luận phê bình/ Nguyễn Trí Thành// Tạp chí Kiến trúc .- Số 281 .- 9/2018 .- Tr. 24 – 25. 2. Lý luận phê bình kiến trúc ở Việt Nam/ Nguyễn Văn Tất// Tạp chí Kiến trúc .- Số 281 .- 9/2018 .- ...
 • Tạp chí Kiến trúc số 280 tháng 8 năm 2018 

  Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Chất cảm vật liệu trong nội thất nhà ở/ Vũ Hồng Cương// Tạp chí Kiến trúc .- Số 280 .- 8/2018 .- Tr. 17 – 20. 2. Chất cảm vật liệu – Ngôn ngữ biểu hiện hiệu quả của kiến trúc/ Nguyễn Quang Minh, Vũ Thị Hương Lan// Tạp ...
 • Tạp chí Kiến trúc số 279 tháng 7 năm 2018 

  Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. BIM and Computetational Design/ Trần Quang Huy// Tạp chí Kiến trúc .- Số 279 .- 7/2018 .- Tr. 15 – 18. 2. Mô phỏng năng lượng công trình với Revit - Một lối đi mới dành cho KTS/ Ngô Quang Tâm, Nguyễn Anh Tuấn// Tạp chí ...
 • Tạp chí Kiến trúc số 278 tháng 6 năm 2018 

  Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Sự phát triển của công nghệ an toàn cháy và cuộc cách mạng công nghệ 4.0 tại Việt Nam/ Doãn Minh Khôi, Đinh Công Hưng, Đặng Văn Cường// Tạp chí Kiến trúc .- Số 278 .- 6/2018 .- Tr. 17 – 21. 2. QCVN 06:2010/BXD và công ...
 • Tạp chí Kiến trúc số 277 tháng 5 năm 2018 

  Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Thành phố sáng tạo và nghệ thuật công cộng/ Tạ Anh Dũng// Tạp chí Kiến trúc .- Số 277 .- 5/2018 .- Tr. 29 – 31. 2. Nghệ thuật công cộng: Quy chế và bản sắc/ Lê Thiết Cương// Tạp chí Kiến trúc .- Số 277 .- 5/2018 .- Tr. ...
 • Tạp chí Kiến trúc số 276 tháng 4 năm 2018 

  Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Luật Đạo đức nghề nghiệp 2004 Viện Kiến trúc sư Hoa Kỳ/ Cổ Minh Tâm: lược dịch// Tạp chí Kiến trúc .- Số 276 .- 4/2018 .- Tr. 49 – 52. 2. Cơ sở dữ liệu nhà ở công nhân: Nền tảng tạo lập hệ thống thông tin quốc gia về ...
 • Tạp chí Kiến trúc số 274 tháng 2 năm 2018 

  Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Nghề mới, nghiệp mới, không gian mới – Giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0/ Phạm Đình Tuyển// Tạp chí Kiến trúc .- Số 274 .- 2/2018 .- Tr. 13 – 21. 2. Thiết kế nhà văn phòng theo hướng tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam/ ...
 • Tạp chí Kiến trúc số 273 tháng 1 năm 2018 

  Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Một số mảnh ghép gợi mở về kiến trúc Việt Nam hiện nay/ Nguyễn Hồng Thục// Tạp chí Kiến trúc .- Số 273 .- 1/2018 .- Tr. 22 – 27. 2. Giá trị kiến trúc đô thị đặc trưng của khu vực trung tâm lịch sử Sài Gòn – TP.Hồ Chí ...
 • Tạp chí Kiến trúc số 272, tháng 12 năm 2017 

  Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Thành phố Hồ Chí Minh – Sẽ trở thành một Thượng Hải khác?/ Nguyễn Hữu Thái.- Tr. 74 – 77. 2. Nhà phố Pháp trong khu phố cổ Hà Nội. Phần 2: Giá trị và đánh giá giá trị các ngôi nhà/ Nguyễn Quang Minh.- Tr. 103 – 105. 3. ...
 • Tạp chí Kiến trúc số 271, tháng 11 năm 2017 

  Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Cụm tuyến dân cư vùng lũ: Thành công và hạn chế/ Nguyễn Thanh Nguyên.- Tr. 18 – 21. 2. Chương trình nhà tránh lũ ở ĐBSCL trong bối cảnh biến đổi khí khậu cực đoan/ Nguyễn Minh Hòa.- Tr. 22 – 24. 3. Giải pháp xây dựng ...
 • Tạp chí Kiến trúc số 270, tháng 10 năm 2017 

  Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Di sản đô thị - Thế mạnh để phát triển trung tâm Thủ đô Hà Nội/ Emmanuel Cerise.- Tr. 18 – 22. 2. Ứng xử với di sản đô thị: Đề xuất cải tạo các vòm cầu bên dưới đường dẫn lên cầu Long Biên – Hà Nội/ Nguyễn Việt Huy.- ...
 • Tạp chí Kiến trúc số 269, tháng 9 năm 2017 

  Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Điều chỉnh quy hoạch chung TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035/ Lưu Đức Cường, Lê Anh Dũng.- Tr. 20 – 23. 2. Thành phố Thái Nguyên – 55 năm xây dựng và phát triển.- Tr. 28 – 33. 3. Sông Cầu – Huyết mạch quan ...
 • Tạp chí Kiến trúc số 267, tháng 7 năm 2017 

  Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Ngôn ngữ biểu cảm và triết lý sáng tạo trong kiến trúc/ Lê Quân.- Tr. 16 – 18. 2. Kinh nghiệm hướng dẫn sinh viên tìm ý tưởng thiết kế đồ án quy hoạch/ Phạm Hùng Cường.- Tr. 22 – 25. 3. Đào tạo ngành Kiến trúc bậc cao ...
 • Tạp chí Kiến trúc số 266, tháng 6 năm 2017 

  Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Cách tiếp cận nào với thành phố thông minh?/ Nguyễn Hồng Ngọc.- Tr. 16 – 18. 2. Những chiều kích của đô thị thông minh/ Nguyễn Minh Hòa.- Tr. 22 – 27. 3. Đô thị thông minh và giao tiếp điện tử SMART CITY AND E-COMMUNICATION/ ...

View more