Recent Submissions

 • Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 5 năm 2019 

  Viện Thông tin Khoa học Xã hội (Hà Nội, 2019)
  1. Một số vấn đề nổi bật trong chiến lược hướng ngoại của Trung Quốc năm 2017/ Phí Vĩnh Tường// Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội .- Số 5/2019 .- Tr. 3 – 11. 2. Quan hệ Thái Lan - Trung Quốc dưới thời Thủ tướng Prayuth ...
 • Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 4 năm 2019 

  Viện Thông tin Khoa học Xã hội (Hà Nội, 2019)
  1. Sự biến động của đồng Đô la Mỹ từ khủng hoảng 2008-2009 đến 2018/ Nguyễn Ngọc Mạnh// Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội .- Số 4/2019 .- Tr. 3 – 12. 2. Chính trị - an ninh thế giới 10 năm sau khủng hoảng tài chính toàn ...
 • Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 3 năm 2019 

  Viện Thông tin Khoa học Xã hội (Hà Nội, 2019)
  1. Tiêu chí của Hoa Kỳ về nền kinh tế thị trường và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam/ Lê Thị Vân Nga// Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội .- Số 3/2019 .- Tr. 3 – 9. 2. Khu vực phi chính thức và vai trò đối với tăng ...
 • Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 2 năm 2019 

  Viện Thông tin Khoa học Xã hội (Hà Nội, 2019)
  1. Phát triển kinh tế xanh ở Nhật Bản và bài học cho Việt Nam/ Lưu Ngọc Trịnh, Lê Đăng Minh// Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội .- Số 2/2019 .- Tr. 3 – 13. 2. Kinh tế Việt Nam năm 2018: Bức tranh có những điểm sáng/ Lý ...
 • Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 1 năm 2019 

  Viện Thông tin Khoa học Xã hội (Hà Nội, 2019)
  1. Quan hệ kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia trong bối cảnh mới: Nhìn từ phía Việt Nam/ Nguyễn Huy Hoàng// Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội .- Số 1/2019 .- Tr. 3 – 11. 2. Bàn về tiêu chí của nền kinh tế thị trường hiện ...
 • Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 8 năm 2018 

  Viện Thông tin Khoa học Xã hội (Hà Nội, 2018)
  1. Việc thành lập ba mô hình đặc khu và những thời cơ, thách thức đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam/ Phạm Ngọc Hòa, Trương Quang Khải// Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội .- Số 8/2018 .- Tr. 8 – 15. 2. Việc làm ...
 • Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 7 năm 2018 

  Viện Thông tin Khoa học Xã hội (Hà Nội, 2018)
  1. Marx trong thế kỷ XXI và những tư tưởng lớn của Marx về con người/ Hồ Sĩ Quý// Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội .- Số 7/2018 .- Tr. 3 – 12. 2. Về vấn đề người Rohingya theo Islam giáo ở Myanmar/ Lê Hải Đăng, Nguyễn Thị ...
 • Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 6 năm 2018 

  Viện Thông tin Khoa học Xã hội (Hà Nội, 2018)
  1. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam: Từ nhận thức đến hành động và một số khuyến nghị/ Dương Đình Giám// Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội .- Số 6/2018 .- Tr. 3 – 14. 2. Thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam ...
 • Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 3 năm 2018 

  Viện Thông tin Khoa học Xã hội (Hà Nội, 2018)
  1. Những vấn đề “nóng” trong tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2017 và một số khuyến nghị/ Ngô Thắng Lợi// Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội .- Số 3/2018 .- Tr. 3 – 10. 2. Cạnh tranh có hiệu quả trong hội nhập ...
 • Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 4 năm 2018 

  Viện Thông tin Khoa học Xã hội (Hà Nội, 2018)
  1. Một số vấn đề về xu hướng phát triển các hình thức sở hữu, các thành phần kinh tế và các loại hình tổ chức kinh doanh ở Việt Nam/ Nguyễn Kế Tuấn// Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội .- Số 4/2018 .- Tr. 3 – 12. 2. Doanh ...
 • Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 2 năm 2018 

  Viện Thông tin Khoa học Xã hội (Hà Nội, 2018)
  1. Sở hữu trí tuệ theo Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương và phiên bản mới của Hiệp định/ Lê Mai Thanh// Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội .- Số 2/2018 .- Tr. 3 – 11. 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự độc lập của tòa án ...
 • Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 1 năm 2018 

  Viện Thông tin Khoa học Xã hội (Hà Nội, 2018)
  1. Quan điểm của Jean-Francois Lyotard trong tác phẩm Điều kiện hậu hiện đại: Báo cáo về nhận thức/ Nguyễn Tấn Hùng, Dương Thị Phượng// Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội .- Số 1/2018 .- Tr. 3 – 10. 2. Một vài nét tâm lý ...
 • Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 12 năm 2017 

  Viện Thông tin Khoa học Xã hội (Hà Nội, 2017)
  1. Mối quan hệ giữa vốn văn hóa và vốn xã hội trong bối cảnh chuyển đổi ở Việt Nam cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI (tiếp theo)/ Trần Thị An.- Tr. 3 – 14. 2. Làm giàu bản sắc văn hóa cho lễ hội ở Việt Nam/ Bùi Thị Minh ...
 • Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 11 năm 2017 

  Viện Thông tin Khoa học Xã hội (Hà Nội, 2017)
  1. Mối quan hệ giữa vốn văn hóa và vốn xã hội trong bối cảnh chuyển đổi ở Việt Nam cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI/ Trần Thị An.- Tr. 3 – 12. 2. Về hiệu quả tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay/ Trương ...
 • Tạp chí Thông tin khoa học xã hội số 10 năm 2017 

  Viện Thông tin Khoa học Xã hội (Hà Nội, 2017)
  1. Cải cách thể chế ở Việt Nam: Thực trạng – Những vấn đề đặt ra và xu hướng phát triển (tiếp kỳ trước)/ Hồ Sĩ Quý.- Tr. 3 – 11. 2. Chủ nghĩa dân tộc: Quan điểm và một số yếu tố tác động trong điều kiện hiện nay/ Phạm Thu ...
 • Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 9 năm 2017 

  Viện Thông tin Khoa học Xã hội (Hà Nội, 2017)
  1. Cải cách thể chế ở Việt Nam: Thực trạng – Những vấn đề đặt ra và xu hướng phát triển/ Hồ Sĩ Quý.- Tr. 3 – 12. 2. Về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong thời kỳ hội nhập quốc tế ở Việt Nam/ Hồ Sĩ Hoàng.- Tr. ...
 • Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 8 năm 2017 

  Viện Thông tin Khoa học Xã hội (Hà Nội, 2017)
  1. Nhận diện cục diện chính trị - an ninh mới tại khu vực Trung Đông – Bắc Phi/ Nguyễn Thanh Hiền.- Tr. 3 – 13. 2. Vai trò kiến tạo của nhà nước trong phát triển giáo dục, đào tạo ở Việt Nam hiện nay/ Lê Minh Quân.- Tr. ...
 • Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 7 năm 2017 

  Viện Thông tin Khoa học Xã hội (Hà Nội, 2017)
  1. Sự phát triển của lý thuyết quan hệ quốc tế/ Hoàng Khắc Nam.- Tr. 3 – 14. 2. Chiến lược của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng và những chính sách ứng phó của quốc tế hiện nay/ Trần Thị Thanh.- Tr. 15 – 21. 3. Vai trò ...
 • Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 6 năm 2017 

  Viện Thông tin Khoa học Xã hội (Hà Nội, 2017)
  1. Kinh tế tư nhân – Một động lực quan trọng và cơ bản đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế ở Việt Nam/ Vũ Hùng Cường.- Tr. 3 – 17. 2. Một số vấn đề về hoàn thiện cơ chế giám sát việc lựa chọn và bổ nhiệm cán bộ ở ...
 • Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 5 năm 2017 

  Viện Thông tin Khoa học Xã hội (Hà Nội, 2017)
  1. John Locke và quan niệm của ông về sự phân quyền nhà nước/ Nguyễn Thị Tươi, Cao Thị Phương Thúy.- Tr. 3 – 11. 2. Nhà nước kiến tạo phát triển: Một số vấn đề về nội hàm khái niệm và việc xây dựng ở Việt Nam/ Nguyễn Thị ...

View more