Recent Submissions

 • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 6 năm 2019 

  Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Nghiên cứu kết cấu nhịp cầu Extradosed có sườn bằng cán thép lượn sóng/ Hồ Xuân Nam// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 6/2019 .- Tr. 8 – 11. 2. Phân tích tìm hiểu các thông số ảnh hưởng đến sự tương tác của đường ray ...
 • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 5 năm 2019 

  Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Ứng dụng địa thống kê trong khảo sát địa chất cho các công trình xây dựng/ Nguyễn Thị Thu Hằng, Bùi Trọng Cầu// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 5/2019 .- Tr. 7 – 12. 2. Nghiên cứu đánh giá các phương án thiết kế lưới ...
 • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 4 năm 2019 

  Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Nghiên cứu sức chịu tải dọc trục của cọc khoan nhồi khi đặt vào tầng phong hóa nứt nẻ khu vực quản trị/ Lê Đức Tiến,… // Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 4/2019 .- Tr. 10 – 13. 2. Ảnh hưởng mô hình tính sự tương tác kết ...
 • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 3 năm 2019 

  Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Mô hình dự đoán và các yếu tố ảnh hưởng đến co ngót của bê tông tính năng cao sử dụng trong công trình cầu/ Bùi Thanh Tùng,… // Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 3/2019 .- Tr. 8 – 11. 2. Gối cao su bản thép: Một số phương ...
 • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 1+2 năm 2019 

  Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Ứng dụng phương pháp dao động trong chẩn đoán cầu bê tông cốt thép/ Lê Thị Bích Thủy, Nguyễn Văn Có// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 1+2/2019 .- Tr. 29 – 33. 2. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng thiết kế tường chắn đất ...
 • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 11 năm 2018 

  Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Các giải pháp phòng vệ và phục hồi công trình cầu do rủi ro, thảm họa gây ra ở Việt Nam/ Tống Trần Tùng// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 11/2018 .- Tr. 11 – 15. 2. Đường ray không khe nối trên đường sắt đô thị/ Nguyễn ...
 • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 10 năm 2018 

  Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Nghiên cứu giải pháp khai thác khe co giãn dọc giữa dầm cầu bê tông cốt thép cũ và phần mở rộng/ Lê Văn Mạnh, Lê Nguyên Khương, Vũ Văn Tới// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 10/2018 .- Tr. 7 – 13. 2. Nghiên cứu sự làm ...
 • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 9 năm 2018 

  Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Kết cấu cầu khung – bán lắp ghép kinh tế thông qua neo liên hợp/ Nguyễn Tuấn Bình, Ngô Văn Minh, Nguyễn Ngọc Tùng// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 9/2018 .- Tr. 7 – 10. 2. Nghiên cứu ứng dụng hạt nano bạc chế tạo sơn ...
 • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 8 năm 2018 

  Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Phân tích trạng thái ứng suất – biến dạng nền mặt đường bê tông xi măng đường ô tô chịu tác dụng của tải trọng động có kể đến sự bão hóa nước của các lớp nền móng/ Trần Nam Hưng, Lê Văn Tú, Đỗ Văn Thùy// Tạp chí Cầu ...
 • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 7 năm 2018 

  Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Phân tích, so sánh các phương pháp thiết kế kết cấu áo đường mềm theo tiêu chuẩn ODN 218.046-01 LB Nga) và hướng dẫn của AASHTO – 1993 Mỹ/ Dương Tất Sinh// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 7/2018 .- Tr. 6 – 12. 2. Ứng ...
 • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 6 năm 2018 

  Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Co ngót tự sinh của bê tông tính năng cao và các biện pháp giảm thiểu/ Hồ Văn Quân, Trương Văn Hưng// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 6/2018 .- Tr. 10 – 16. 2. Nghiên cứu thực nghiệm ứng xử uốn của dầm bê tông cốt thép ...
 • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 5 năm 2018 

  Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Nghiên cứu biến dạng đáy sông khu vực bắc cầu phao PMP/ Phạm Văn Thoan// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 5/2018 .- Tr. 10 – 14. 2. Ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong công tác thiết kế bản vẽ cầu/ Lê Đắc ...
 • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 4 năm 2018 

  Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Kiểm toán bề rộng làn xe theo lý thuyết động lực học chất lưu/ Nguyễn Thanh Hải// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 4/2018 .- Tr. 8 – 11. 2. Đánh giá hiệu quả khai thác mặt bằng vị trí kết nối vào cầu vượt nhẹ tại một ...
 • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 3 năm 2018 

  Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Tính toán tải trọng động đất tác dụng lên trụ cầu bằng phương pháp đàn hồi dạng đơn/ Đào Sỹ Đán// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 3/2018 .- Tr. 8 – 13. 2. Nghiên cứu tác động ảnh hưởng của mưa đến sự biến đổi dung ...
 • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 12 năm 2017 

  Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Phân tích sự làm việc kết cấu phần dưới của cầu toàn khối một nhịp/ Phạm Tuấn Thanh, Nguyễn Mạnh Hà.- Tr. 31 – 34. 2. Nghiên cứu ứng dụng kết cấu mặt đê kết hợp giao thông/ Đặng Công Hưởng, Nhữ Việt Hà, Nguyễn Hữu Huế.- ...
 • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 11 năm 2017 

  Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Phân tích ảnh hưởng của sự thay đổi nhiệt độ đến ứng suất và biến dạng của cầu toàn khối một nhịp tại Nam Bộ, Việt Nam/ Nguyễn Văn Toản, Lê Bá Khánh.- Tr. 9 – 15. 2. Nối tiếp các yếu tố bình diện đường sắt đô thị/ Nguyễn ...
 • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 10 năm 2017 

  Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Nghiên cứu mô đun động của hỗn hợp đá – nhựa chặt sử dụng làm móng của kết cấu áo đường mềm/ Trần Danh Hợi, Trần Thị Kim Đăng.- Tr. 10 – 14. 2. Ảnh hưởng của cao su tự nhiên đến một số tính chất cơ lý của bê tông nhựa ...
 • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 9 năm 2017 

  Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Nghiên cứu giải pháp ổn định ta luy và kiểm toán ổn định ta luy bằng phần mềm Geoslope cho đường tuần tra biên giới tỉnh Sơn La/ Nguyễn Thị Minh Hằng, Nguyễn Thanh Sang, Hoàng Quốc Long, Tống Thành Đạt.- Tr. 13 – 17. ...
 • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 8 năm 2017 

  Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Nghiên cứu ứng dụng nhựa Epoxy nâng cao chất lượng bê tông nhựa nóng trên bản mặt cầu thép/ Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Hồng Quân.- Tr. 6 – 9. 2. Đánh giá ảnh hưởng hiệu ứng nhóm đến sức chịu tải ngang tĩnh móng cọc công ...
 • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 7 năm 2017 

  Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Sự ảnh hưởng của độ cứng vải địa kỹ thuật gia cường đến hệ số an toàn ổn định nèn đường đắp cao tốc/ Huỳnh Ngọc Hào.- Tr. 5 – 12. 2. Thiết kế thành phần bê tông xi măng nhiều tro bay cường độ cao dùng cho mặt đường ô ...

View more