Now showing items 1-20 of 25

  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 4 năm 2017 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Một nghiên cứu thực nghiệm đất sỏi đỏ gia cố xi măng và tro bay trong xây dựng đường ô tô tại Đồng Nai/ Nguyễn Đức Trọng, Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Đạt Thịnh. Tr. 8 – 11. 2. Phân tích tần số dao động riêng của bản mặt cầu ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 5 năm 2017 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Ảnh hưởng của thành phần hạt mịn hơn 0,075mm đến mô đun đàn hồi của nền đường đắp đất dính thay đổi theo độ ẩm vùng đồng bằng sông Cửu Long/ Phan Quang Chiêu, Võ Phán, Võ Ngọc Hà. Tr. 10 – 15. 2. Ảnh hưởng của bán kính ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 1+2 năm 2017 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Ứng dụng tin học trong quản lý dữ liệu đường bộ ở Cục quản lý đường bộ II/ Hoàng Hiền. Tr. 25 – 32. 2. Đánh giá tuổi thọ mỏi còn lại của kết cấu nhịp cầu giàn thép thông qua kết quả đo/ Nguyễn Hữu Hưng, Trần Minh Long, ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 3 năm 2017 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Ảnh hưởng của độ nhớt sơn lót Epoxy gốc nước và thời điểm phun Polyurea đến độ bám dính của hệ sơn với nền bê tông ẩm/ Nguyễn Đăng Khoa, Phạm Văn Khoan, Nguyễn Thị Bích Thủy. Tr. 10 – 15. 2. Nghiên cứu sự làm việc của ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 7 năm 2017 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Sự ảnh hưởng của độ cứng vải địa kỹ thuật gia cường đến hệ số an toàn ổn định nèn đường đắp cao tốc/ Huỳnh Ngọc Hào.- Tr. 5 – 12. 2. Thiết kế thành phần bê tông xi măng nhiều tro bay cường độ cao dùng cho mặt đường ô ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 6 năm 2017 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Một số kết quả nghiên cứu thí nghiệm và thảo luận về độ dẻo của dầm bê tông cường độ cao/ Bùi Xuân Học, Nguyễn Viết Trung.- Tr. 9 – 17. 2. Đánh giá khả năng áp dụng các phương pháp thiết kế kết cấu mặt đường bê tông xi ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 9 năm 2017 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Nghiên cứu giải pháp ổn định ta luy và kiểm toán ổn định ta luy bằng phần mềm Geoslope cho đường tuần tra biên giới tỉnh Sơn La/ Nguyễn Thị Minh Hằng, Nguyễn Thanh Sang, Hoàng Quốc Long, Tống Thành Đạt.- Tr. 13 – 17. ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 8 năm 2017 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Nghiên cứu ứng dụng nhựa Epoxy nâng cao chất lượng bê tông nhựa nóng trên bản mặt cầu thép/ Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Hồng Quân.- Tr. 6 – 9. 2. Đánh giá ảnh hưởng hiệu ứng nhóm đến sức chịu tải ngang tĩnh móng cọc công ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 10 năm 2017 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Nghiên cứu mô đun động của hỗn hợp đá – nhựa chặt sử dụng làm móng của kết cấu áo đường mềm/ Trần Danh Hợi, Trần Thị Kim Đăng.- Tr. 10 – 14. 2. Ảnh hưởng của cao su tự nhiên đến một số tính chất cơ lý của bê tông nhựa ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 11 năm 2017 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Phân tích ảnh hưởng của sự thay đổi nhiệt độ đến ứng suất và biến dạng của cầu toàn khối một nhịp tại Nam Bộ, Việt Nam/ Nguyễn Văn Toản, Lê Bá Khánh.- Tr. 9 – 15. 2. Nối tiếp các yếu tố bình diện đường sắt đô thị/ Nguyễn ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 12 năm 2017 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Phân tích sự làm việc kết cấu phần dưới của cầu toàn khối một nhịp/ Phạm Tuấn Thanh, Nguyễn Mạnh Hà.- Tr. 31 – 34. 2. Nghiên cứu ứng dụng kết cấu mặt đê kết hợp giao thông/ Đặng Công Hưởng, Nhữ Việt Hà, Nguyễn Hữu Huế.- ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 7 năm 2018 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Phân tích, so sánh các phương pháp thiết kế kết cấu áo đường mềm theo tiêu chuẩn ODN 218.046-01 LB Nga) và hướng dẫn của AASHTO – 1993 Mỹ/ Dương Tất Sinh// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 7/2018 .- Tr. 6 – 12. 2. Ứng ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 6 năm 2018 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Co ngót tự sinh của bê tông tính năng cao và các biện pháp giảm thiểu/ Hồ Văn Quân, Trương Văn Hưng// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 6/2018 .- Tr. 10 – 16. 2. Nghiên cứu thực nghiệm ứng xử uốn của dầm bê tông cốt thép ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 3 năm 2018 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Tính toán tải trọng động đất tác dụng lên trụ cầu bằng phương pháp đàn hồi dạng đơn/ Đào Sỹ Đán// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 3/2018 .- Tr. 8 – 13. 2. Nghiên cứu tác động ảnh hưởng của mưa đến sự biến đổi dung ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 8 năm 2018 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Phân tích trạng thái ứng suất – biến dạng nền mặt đường bê tông xi măng đường ô tô chịu tác dụng của tải trọng động có kể đến sự bão hóa nước của các lớp nền móng/ Trần Nam Hưng, Lê Văn Tú, Đỗ Văn Thùy// Tạp chí Cầu ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 9 năm 2018 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Kết cấu cầu khung – bán lắp ghép kinh tế thông qua neo liên hợp/ Nguyễn Tuấn Bình, Ngô Văn Minh, Nguyễn Ngọc Tùng// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 9/2018 .- Tr. 7 – 10. 2. Nghiên cứu ứng dụng hạt nano bạc chế tạo sơn ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 10 năm 2018 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Nghiên cứu giải pháp khai thác khe co giãn dọc giữa dầm cầu bê tông cốt thép cũ và phần mở rộng/ Lê Văn Mạnh, Lê Nguyên Khương, Vũ Văn Tới// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 10/2018 .- Tr. 7 – 13. 2. Nghiên cứu sự làm ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 5 năm 2018 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Nghiên cứu biến dạng đáy sông khu vực bắc cầu phao PMP/ Phạm Văn Thoan// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 5/2018 .- Tr. 10 – 14. 2. Ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong công tác thiết kế bản vẽ cầu/ Lê Đắc ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 4 năm 2018 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Kiểm toán bề rộng làn xe theo lý thuyết động lực học chất lưu/ Nguyễn Thanh Hải// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 4/2018 .- Tr. 8 – 11. 2. Đánh giá hiệu quả khai thác mặt bằng vị trí kết nối vào cầu vượt nhẹ tại một ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 11 năm 2018 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Các giải pháp phòng vệ và phục hồi công trình cầu do rủi ro, thảm họa gây ra ở Việt Nam/ Tống Trần Tùng// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 11/2018 .- Tr. 11 – 15. 2. Đường ray không khe nối trên đường sắt đô thị/ Nguyễn ...