Show simple item record

dc.contributor.authorHọc Viện Quản lý Giáo dụcen_US
dc.contributor.editorNguyễn, Thị Thien_US
dc.date.accessioned2019-07-11T03:30:58Z
dc.date.available2019-07-11T03:30:58Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.issn1859-2910en_US
dc.identifier.urihttps://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/33065
dc.description.abstract1. Tiêu chí đánh giá chất lượng bài báo khoa học quốc tế/ Nguyễn Thu Tuấn// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 3/2019 .- Tr. 1 – 10. 2. Lịch sử quá trình tiến đến tự chủ đại học trên thế giới/ Hà Thị Hải Yến// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 3/2019 .- Tr. 11 – 17 3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động thực tập tốt nghiệp của sinh viên quản trị kinh doanh theo tiếp cận chuẩn đầu ra/ Phạm Quốc Luyến// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 3/2019 .- Tr. 18 – 23. 4. Giáo dục đào tạo với tăng cường khuyến khích sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư/ Nguyễn Thị Hương// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 3/2019 .- Tr. 24 – 31. 5. Xây dựng khung năng lực trong phát triển chương trình đào tạo giáo viên tiếng Anh trong bối cảnh hội nhập/ Nguyễn Thị Hảo// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 3/2019 .- Tr. 32 – 38. 6. Tự đánh giá trong giảng dạy đại học: Một đề xuất từ thực tiễn/ Đỗ Thị Hồng Liên// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 3/2019 .- Tr. 39 – 47. 7. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Việt Nam trong bối cảnh đổi mới giáo dục/ Đỗ Thị Thi// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 3/2019 .- Tr. 48 – 52. 8. Nhóm nghiên cứu mạnh: khái niệm, đặc điểm, yêu cầu, diều kiện, định hướng và giải pháp/ Đỗ Đức Minh// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 3/2019 .- Tr. 53 – 63. 9. Hoạt động đánh giá hướng đến chuẩn đầu ra/ Hồ Thị Thảo Nguyên// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 3/2019 .- Tr. 64 – 68. 10. Đổi mới công tác thanh tra nội bộ trong các cơ sở giáo dục đại học/ Phạm Ngọc Trúc, Phạm Thùy Thu// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 3/2019 .- Tr. 69 – 75.en_US
dc.format.extentSố 3, 2019; 122 tr.en_US
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isovien_US
dc.publisherHà Nộien_US
dc.subjectTạp chíen_US
dc.subjectQuản lý Giáo dụcen_US
dc.subjectGiáo dụcen_US
dc.titleTạp chí Quản lý Giáo dục số 3 năm 2019en_US
dc.typeArticleen_US
dc.size428 KBen_US
dc.departmentTạp chí Quản lý Giáo dụcen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record