Show simple item record

dc.contributor.authorHọc Viện Quản lý Giáo dụcen_US
dc.contributor.editorNguyễn, Thành Vinhen_US
dc.date.accessioned2019-03-26T09:12:31Z
dc.date.available2019-03-26T09:12:31Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.issn1859-2910en_US
dc.identifier.urihttps://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/32344
dc.description.abstract1. Mô hình Giáo dục đại học tư – Thực tiễn thế giới và bài học đối với Việt Nam/ Nguyễn Huy Vị, Lê Bạt Sơn// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 1/2019 .- Tr. 1 – 19. 2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học trong các trường đại học đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0/ Nguyễn Thu Tuấn// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 1/2019 .- Tr. 20 – 27. 3. Năng lực lập kế hoạch và triển khai thực hiện đánh giá của giáo viên tiểu học: Thực trạng và những yếu tố ảnh hưởng/ Nguyễn Công Khanh, Đỗ Thị Hướng// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 1/2019 .- Tr. 28 – 35. 4. Sử dụng bài tập nhận thức có mức độ tăng dần cao nhằm phát huy tính tích cực của người học trong các nhà trường quân đội hiện nay/ Lưu Hoàng Tùng// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 1/2019 .- Tr. 36 – 41. 5. Quan điểm về tư duy sáng tạo và phê phán đối với sinh viên trong nhà trường đại học, cao đẳng/ Phạm Thị Hồng// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 1/2019 .- Tr. 42 – 47. 6. Phương pháp dạy học theo lý thuyết kết nối với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin/ Vũ Hồng Linh// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 1/2019 .- Tr. 48 – 57. 7. Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường Trung học cơ sở Trần Hưng Dạo, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa theo tiếp cận xã hội hóa/ Bùi Nguyễn Anh Thi// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 1/2019 .- Tr. 58 – 65. 8. Đổi mới hoạt động đọc sách trong dạy học lịch sử trường trung học phổ thông hiện nay/ Phạm Tiến Đông// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 1/2019 .- Tr. 66 – 70. 8. Hoàn thiện hoạt động quản lý tài chính của trường trung học phổ thông trong giai đoạn hiện nay/ Đào Hoàng Trường// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 1/2019 .- Tr. 71 – 77. 9. Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên của trường đại học quốc gia Lào/ Somphone Phankham// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 1/2019 .- Tr. 78 – 83. 10. Đào tạo, bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp giảng viên sư phạm nước Cộng hòa Nhân dân Lào/ Bounpone Keophengla// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 1/2019 .- Tr. 84 – 90.en_US
dc.format.extentSố 1, 2019; 122 tr.en_US
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isovien_US
dc.publisherHà Nộien_US
dc.subjectTạp chíen_US
dc.subjectQuản lý Giáo dụcen_US
dc.subjectGiáo dụcen_US
dc.titleTạp chí Quản lý Giáo dục số 1 năm 2019en_US
dc.typeArticleen_US
dc.size432 KBen_US
dc.departmentTạp chí Quản lý Giáo dụcen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record