Show simple item record

dc.contributor.authorHọc Viện Quản lý Giáo dụcen_US
dc.contributor.editorNguyễn, Thành Vinhen_US
dc.date.accessioned2018-12-07T07:39:20Z
dc.date.available2018-12-07T07:39:20Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.issn1859-2910en_US
dc.identifier.otherHPU2163048en_US
dc.identifier.urihttps://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/31654
dc.description.abstract1. Phát triển chương trình đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy môn toán tiểu học của chương trình phổ thông mới/ Lê Thị Cẩm Nhung// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 4/2018 .- Tr. 1 – 8. 2. Một số biện pháp sư phạm nhằm chuẩn bị cho sinh viên sư phạm Toán dạy học theo hướng giúp học sinh tự học có hướng dẫn/ Phan Thị Phương Thảo// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 4/2018 .- Tr. 9 – 15. 3. Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đỏi mới giáo dục phổ thông hiện 4. Một số vấn đề giáo dục định hướng tiếp cận kết quả đầu ra trong đào tạo sinh viên trình độ cao đẳng sư phạm/ Nguyễn Thị Kim Chung, Đặng Việt Hà// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 4/2018 .- Tr. 23 – 28. 5. Công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên/ Nguyễn Thị Quế Loan// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 4/2018 .- Tr. 29 – 32. 6. Một số vấn đề lý luận về công tác phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học đáp ứng chuẩn nghề nghiệp/ Nguyễn Thị Nga// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 4/2018 .- Tr. 33 – 40. 7. Thực trạng hoạt động bồi dưỡng và quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh các trường trung học phổ thông/ Nguyễn Thị Thu Phương// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 4/2018 .- Tr. 41 – 51. 8. Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội ngũ giảng viên ở Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0/ Doãn Thế Anh, Nguyễn Đức Khiêm// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 4/2018 .- Tr. 52 – 58. 9. Tăng cường nội dung dạy học đồng dao các dân tộc thiểu số địa phương tại các trường tiểu học tỉnh Lào Cai góp phần đáp ứng yêu cầu giáo dục văn hóa trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể/ Đặng Thị Oanh, Phạm Tường Minh// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 4/2018 .- Tr. 59 – 64. 10. Sử dụng phương pháp Bàn tay nặn bột trong dạy học Địa lý ở trường tiểu học theo định hướng phát triển năng lực tại Lào Cai/ Phạm Thị Bích Thảo// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 4/2018 .- Tr. 65 – 74.en_US
dc.format.extentSố 4, 2018en_US
dc.format.extent126 tr.en_US
dc.format.mimetypeapplication/pdfen_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherHà Nộien_US
dc.subjectTạp chíen_US
dc.subjectQuản lý Giáo dụcen_US
dc.subjectGiáo dụcen_US
dc.titleTạp chí Quản lý Giáo dục số 4 năm 2018en_US
dc.typeArticleen_US
dc.size560 KBen_US
dc.departmentTạp chí Quản lý Giáo dụcen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record