Show simple item record

dc.contributor.authorHọc Viện Quản lý Giáo dụcen_US
dc.contributor.editorNguyễn, Thành Vinhen_US
dc.date.accessioned2018-12-07T07:39:17Z
dc.date.available2018-12-07T07:39:17Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.issn1859-2910en_US
dc.identifier.otherHPU2163046en_US
dc.identifier.urihttps://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/31652
dc.description.abstract1. Về việc hoàn thiện thể chế giáo dục đại học tư thục/ Phạm Đỗ Nhật Tiến// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 2/2018 .- Tr. 1 – 8. 2. Quản trị trường học trước yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo/ Ngô Thị Thùy Dương// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 2/2018 .- Tr. 9 – 16. 3. Hiệu quả trong của giáo dục đại học tại Việt Nam giai đoạn 2005-2015/ Trương Thị Phương Dung, Nguyễn Thanh Thủy, Lê Vũ Hà, Trần Thị Thịnh// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 2/2018 .- Tr. 17 – 29. 4. Phân tích so sánh các phương pháp đánh giá chất lượng đào tạo trên thế giới: Phương pháp nào phù hợp với đào tạo đại học Việt Nam/ Kim Hoàng Giang// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 2/2018 .- Tr. 30 – 37. 5. Áp dụng phương pháp dạy học đối ứng trong dạy kỹ năng đọc văn bản tiếng Anh/ Lê Thị Chinh// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 2/2018 .- Tr. 38 – 43. 6. Một số giải pháp cơ bản phát huy vai trò của giáo dục đào tạo nhằm phát triền nhân cách sinh viên Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải trong giai đoạn hiện nay/ Phạm Thị Thương// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 2/2018 .- Tr. 44 – 52. 7. Giáo dục đạo đức trong việc hình thành nhân cách sinh viên chuyên ngành Tâm lý học giáo dục/ Nguyễn Thị Thi// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 2/2018 .- Tr. 53 – 58. 8. Chủ nghĩa Mác-Lênin với việc hình thành thế giới quan khoa học cho sinh viên/ Phạm Phương Lan// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 2/2018 .- Tr. 59 – 65. 9. Công tác bồi dưỡng thanh niên trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh/ Nguyễn Quang Bình// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 2/2018 .- Tr. 66 – 70. 10. Học tập phong cách tư duy khoa học, cách mạng và hiện đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh/ Lê Đức Thọ// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 2/2018 .- Tr. 71 – 78.en_US
dc.format.extentSố 2, 2018en_US
dc.format.extent98 tr.en_US
dc.format.mimetypeapplication/pdfen_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherHà Nộien_US
dc.subjectTạp chíen_US
dc.subjectQuản lý Giáo dụcen_US
dc.subjectGiáo dụcen_US
dc.titleTạp chí Quản lý Giáo dục số 2 năm 2018en_US
dc.typeArticleen_US
dc.size425 KBen_US
dc.departmentTạp chí Quản lý Giáo dụcen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record