Show simple item record

dc.contributor.authorHọc Viện Quản lý Giáo dụcen_US
dc.contributor.editorNguyễn, Thành Vinhen_US
dc.date.accessioned2018-12-07T07:39:17Z
dc.date.available2018-12-07T07:39:17Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.issn1859-2910en_US
dc.identifier.otherHPU2163068en_US
dc.identifier.urihttps://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/31651
dc.description.abstract1. Một số nghiên cứu ở nước ngoài về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên sư phạm/ Lữ Thị Hải Yến// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 10/2018 .- Tr. 1 – 6. 2. Chiến lược phát triển trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0/ Nguyễn Danh Nam, Bùi Đức Nguyên// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 10/2018 .- Tr. 7 – 11. 3. Tầm nhìn mới cho giáo dục đào tạo trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0/ Nguyễn Danh Nam, Bùi Đức Nguyên// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 10/2018 .- Tr. 12 – 19. 4. Quản lý chiến lược bằng công cụ Thẻ điểm cân bằng – Kinh nghiệm tại Trường Đại học FPT/ Đỗ Thị Minh Thủy// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 10/2018 .- Tr. 20 – 25. 5. Xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình giảng dạy tích hợp tại Trường Đại học FPT/ Hồ Thị Thảo Nguyên// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 10/2018 .- Tr. 26 – 32. 6. Đề xuất các giá trị cốt lõi cho xây dựng khung năng lực của chương trình đào tạo các ngành sư phạm ngôn ngữ trong bối cảnh hội nhập/ Nguyễn Thị Hảo, Hồ Hồng Linh// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 10/2018 .- Tr. 33 – 38. 7. Phát triển đội ngũ giảng viên tại trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0/ Nguyễn Văn Hưng// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 10/2018 .- Tr. 39 – 43. 8. Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giảng dạy mật mã Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0/ Hoàng Sỹ Tương// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 10/2018 .- Tr. 68 – 74. 9. Một số giải pháp quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục tại các trường đại học và học viện tại Việt Nam/ Nguyễn Thu Hà// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 10/2018 .- Tr. 75 – 83. 10. Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông tỉnh Phú Yên/ Phạm Huy Văn// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 10/2018 .- Tr. 84 – 92.en_US
dc.format.extentSố 10, 2018en_US
dc.format.extent126 tr.en_US
dc.format.mimetypeapplication/pdfen_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherHà Nộien_US
dc.subjectTạp chíen_US
dc.subjectQuản lý Giáo dụcen_US
dc.subjectGiáo dụcen_US
dc.titleTạp chí Quản lý Giáo dục số 10 năm 2018en_US
dc.typeArticleen_US
dc.size436 KBen_US
dc.departmentTạp chí Quản lý Giáo dụcen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record