Now showing items 1-20 of 53

  • Vi điều khiển và ứng dụng 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Nội dung môn học: Cấu trúc và hoạt động của vi điều khiển họ 8051. Kỹ thuật ghép nối và lập trình hợp ngữ cho 8051. Cấu trúc và hoạt động của vi điều khiển PSoc. Phương pháp thiết kế hệ thống sử dụng Psoc.
  • Thông tin quang 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Cung cấp kiến thức phân tích, tính toán, khảo sát các hệ thống thông tin quang. Kỹ năng: Phát triển các kỹ năng về phân tích, tính toán, khảo sát các thành phần của hệ thống thông tin quang.
  • Trường điện từ 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học Trường điện từ trình bày về các nội dung: điện trường tĩnh, từ trường tĩnh, các quy luật cơ bản của trường điện từ biến thiên. Phần 2 của môn học này trình bày về lý thuyết sóng điện từ trong không gian tự do và ...
  • Thông tin di động 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Giới thiệu tổng quan, đặc điểm, ứng dụng trong thông tin di động, cấu trúc PLMN, các trường hợp thông tin, công nghệ CDMA và các TTDĐ mới, quy hoạch mạng di động.
  • Tin ứng dụng 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Sinh viên học ngôn ngữ lập trình MATLAB, trong đó học về các biến, phép toán, và các hàm toán học, vector và ma trận, phép toán logic, quan hệ và vòng lặp điều khiển, viết chương trình trong m_file, đồ hoạ trong không gian ...
  • Xử lý tín hiệu số 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Sinh viên học về những khái niệm cơ bản về tín hiệu rời rạc và hệ thống xử lý tín hiệu rời rạc. Khảo sát các đặc tính của tín hiệu trong các miền Z, tần số liên tục, tần số rời rạc. Khảo sát, thiết kế các hệ thống
  • Tổ chức mạng viễn thông 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Nội dung môn học: Tổng quát về mạng viễn thông: cấu hình mạng, thành phần trong mạng, các dịch vụ mạng. Cơ sở mạng: Mô hình OSI và nguyên tắc đóng, mở gói khi truyền thông tin qua mạng viễn thông.
  • Cấu kiện điện tử 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Sinh viên học về những khái niệm cơ bản về mạch điện, các linh kiện thụ động RLC, các kiến thức cơ bản về vật liệu bán dẫn và các linh kiện tích cực được tạo từ vật liệu bán dẫn như điốt, tranzito, thyristo. Khảo sát một ...
  • Thông tin vệ tinh 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Nội dung môn học: Tổng quan hệ thống thông tin vệ tinh: Cấu hình hệ thống thông tin vệ tinh, vệ tinh thông tin và các trạm mặt đất. Sóng vô tuyến điện và ảnh hưởng môi trường truyền sóng TTVT. Các công nghệ thông tin vệ ...
  • Anten và truyền sóng 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học Lý thuyết và kỹ thuật anten nghiên cứu về anten, bắt nguồn từ việc nghiên cứu các nguồn nguyên tố dipol điện, đipol từ… đến các hệ thống anten phức tạp khác. Chương 1 giới thiệu về các nguồn nguyên tố, chương 2 ...
  • Kỹ thuật đo lường điều khiển 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Đánh giá sai số đo lường, đo các đại lượng cơ bản, đo các đặc tính và tham số của tín hiệu, đo các đặc tính và các thông số của mạch, đo đặc tính của qúa trình ngẫu nhiên, đo lường tự động. Khảo sát tính ổn định và chất ...
  • Kĩ thuật số 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Sinh viên học về những kiến thức cơ bản về đại số Boole, các định luật và phương pháp cơ bản biểu diễn và tối thiểu hoá hàm Boole. Sinh viên được trang bị kiến thức về các phần tử nhớ cơ bản Flip – Flop, mạch dãy, bộ đếm, ...
  • Tự động hóa quá trình sản xuất 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Cung cấp kiến thức về các hệ thống tự động hoá quá trình công nghệ và tự động hoá quá trình sản xuất. Khả năng thực hiện tự động hoá các dây chuyền công nghệ ở nước ta hiện nay và trong tương lai. Kỹ năng: Phát triển các ...
  • Kĩ thuật chuyển mạch và tổng đài 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Nội dung môn học: Khái quát về mạng viễn thông, mạng thông tin thoại, vai trò của nút, trung tâm xử lý của tổng đài trong mạng viễn thông, chức năng xử lý cuộc gọi của tổng đài, các thế hệ tổng đài.
  • Kỹ thuật mạch điện tử P1 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về phân tích, thiết kế các mạch điện tử rời rạc và các mạch tổ hợp tương tự, các bộ khuyếch đại. Kỹ năng: Phát triển các kỹ năng về phân tích, tính toán thiết kế mạch điện.
  • Kỹ thuật ghép nối máy tính 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Cung cấp kiến thức để sinh viên có thể sử dụng máy tính trao đổi dữ liệu, đo lường, điều khiển các thiết bị ngoại vi. Kỹ năng: Đọc tài liệu, viết chương trình phần mềm đo lường và điều khiển.
  • Vi xử lý và vi điều khiển 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học cung cấp cho sinh viên các khái niệm chủ yếu về một hệ vi xử lý: cấu trúc và nguyên tắc hoạt động của một hệ vi xử lý và các mạch phụ trợ, cách lập trình bằng hợp ngữ, cách thực hiện một số phối ghộp cơ bản trong ...
  • Vận hành hệ thống điện 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Sinh viên tìm hiểu về các thông số của các máy điện (máy phát điện đồng bộ 3 pha,máy biến áp, động cơ điện). Quá trình khởi động của chúng và các chế độ làm việc.
  • Cơ sở truyền động điện 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Sinh viên học về cấu trúc của một hệ truyền động, các mạch động lực, các mạch điều khiển. Tìm hiểu về các đặc tính cơ của các động cơ như: động cơ một chiều, động cơ không đồng bộ, động cơ đồng bộ. Các chỉ tiêu về kinh tế ...
  • Cung cấp điện và chiếu sáng 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Sinh viên học về các khái niệm chung về hệ thống điện, các phương pháp xác định phụ tải điện, lựa chọn các thiết bị điện cho một mạng điện, các dạng sơ đồ nối điện. Sinh viên còn được tìm hiểu và tính toán các loại tổn ...