Now showing items 1-20 of 53

  • Khí cụ điện - Vật liệu điện 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Học phần nhằm trang bị kiến thức về khí cụ điện – vật liệu điện, nhằm mục đích nghiên cứu chế tạo, sử dụng và cung ứng vật tư kỹ thuật thuộc lĩnh vực này cho các ngành kỹ thuật.
  • Điện tử tương tự và điện tử số 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Đây là môn cơ sở của ngành, được áp dụng trong mọi môn chuyên môn. Học môn này người học được cung cấp kiến thức về cơ sở toán học của đại số Boole, biểu diễn hệ thống tổ hợp, Phân tích và tổng hợp mạch tổ hợp, các mạch ...
  • Điều khiển tự động truyền động điện 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Đây là môn chuyên ngành. Học môn này người học được cung cấp các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ trong các hệ truyền động điện, áp dụng lý thuyết điều khiển hiện đại cho điều khiển các hệ thống truyền động điện.
  • Điện tử công suất 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Sinh viên được học tập và nghiên cứu về những khái niệm cơ bản của các thiết bị bán dẫn công suất lớn như Diode, Thyristor, Triac, MOSFET, IGBT. Sau đó nghiên cứu các ứng dụng của chúng trong lĩnh vực điện tử công suất ...
  • Hệ thống thông tin công nghiệp 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Sinh viên nắm bắt các định nghĩa, khái niệm trong hệ thống thông tin công nghiệp, học các cấu trúc cơ bản của hệ thống thông tin công nghiệp. Tìm hiểu về các hệ thống mạng điển hình trong công nghiệp được áp dụng trên thế giới.
  • Thông tin quang 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Cung cấp kiến thức phân tích, tính toán, khảo sát các hệ thống thông tin quang. Kỹ năng: Phát triển các kỹ năng về phân tích, tính toán, khảo sát các thành phần của hệ thống thông tin quang.
  • Thông tin di động 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Giới thiệu tổng quan, đặc điểm, ứng dụng trong thông tin di động, cấu trúc PLMN, các trường hợp thông tin, công nghệ CDMA và các TTDĐ mới, quy hoạch mạng di động.
  • Cấu kiện điện tử 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Sinh viên học về những khái niệm cơ bản về mạch điện, các linh kiện thụ động RLC, các kiến thức cơ bản về vật liệu bán dẫn và các linh kiện tích cực được tạo từ vật liệu bán dẫn như điốt, tranzito, thyristo. Khảo sát một ...
  • Thông tin vệ tinh 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Nội dung môn học: Tổng quan hệ thống thông tin vệ tinh: Cấu hình hệ thống thông tin vệ tinh, vệ tinh thông tin và các trạm mặt đất. Sóng vô tuyến điện và ảnh hưởng môi trường truyền sóng TTVT. Các công nghệ thông tin vệ ...
  • Quản trị mạng 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Giới thiệu cho sinh viên một số thiết bị liên kết mạng cơ bản, hệ điều hành mạng. Sinh viên có khả năng xây dựng mạng LAN và quản trị mạng theo mô hình ngang hàng và khách chủ. Cấu hình một số dịch vụ mạng cơ bản, kết nối ...
  • Lý thuyết tín hiệu và truyền tin 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học Lý thuyết truyền tin mở đầu bằng việc đưa ra một mô hình tổng quát của Hệ thống thông tin và từ đó giới thiệu về các vấn đề cơ bản trong HTTT. Nội dung bao gồm trong 5 chương. Chương 1 cung cấp những khái niệm cơ ...
  • Mạng máy tính 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học gồm 5 chương bao gồm các nội dung: Ứng dụng của mạng thông tin máy tính, một số giao thức truyền số liệu trong truyền thông mạng máy tính, mạng cục bộ LAN, mạng diện rộng WAN, mạng Internet và một số dịch vụ thông ...
  • Ngôn ngữ lập trình C 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Sinh viên học về khai báo biến, hằng và các toán tử
  • Thiết kế tự động mạch điện tử 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Nội dung môn học: Cách vẽ mạch nguyên lý và mạch in trong Altium Designer. Phương pháp tạo một thư viện mới trong Altium.
  • Cung cấp điện và chiếu sáng 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Sinh viên học về các khái niệm chung về hệ thống điện, các phương pháp xác định phụ tải điện, lựa chọn các thiết bị điện cho một mạng điện, các dạng sơ đồ nối điện. Sinh viên còn được tìm hiểu và tính toán các loại tổn ...
  • Điều khiển Robot 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Sinh viên học những khái niệm cơ bản về Rô bốt, các phép quay, các khảo sát hoạt động của Rô bốt trong các hệ trục toạ độ. Khảo sát và phân tích động học thuận và ngược của Rô bốt. Phân tích và khảo sát động học tốc độ, ...
  • Điều khiển Logic và PLC 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Sinh viên học về những khái niệm cơ bản về logic 2 trạng thái, các phương pháp cơ bản để biểu diễn và tối thiểu hàm logic
  • Điều khiển số 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học cung cấp cho sinh viên các khái niệm kiến thức hệ thống điều khiển tự động có sử dụng các bộ điều khiển bằng các thiết bị lập trình được như máy tính, vi xử lý hay PLC.
  • Trang bị điện, điện tử máy sản xuất 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Cung cấp kiến thức về công nghệ trên các máy, dây chuyền sản xuất, kiến thức về phân tích và thiết kế trang bị điên, điện tử điều khiển các máy sản xuất. Kỹ năng: Phát triển các kỹ năng về phân tích, thiết kế .
  • Phần tử tự động và cảm biến 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học sẽ trình bày các nội dung: các khái niệm cơ bản về các phần tử tự động trong các hệ thống tự động điều khiển