Recent Submissions

 • Kỹ thuật đo lường điều khiển 

  Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Đánh giá sai số đo lường, đo các đại lượng cơ bản, đo các đặc tính và tham số của tín hiệu, đo các đặc tính và các thông số của mạch, đo đặc tính của qúa trình ngẫu nhiên, đo lường tự động. Khảo sát tính ổn định và chất ...
 • Kĩ thuật số 

  Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Sinh viên học về những kiến thức cơ bản về đại số Boole, các định luật và phương pháp cơ bản biểu diễn và tối thiểu hoá hàm Boole. Sinh viên được trang bị kiến thức về các phần tử nhớ cơ bản Flip – Flop, mạch dãy, bộ đếm, ...
 • Kĩ thuật chuyển mạch và tổng đài 

  Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Nội dung môn học: Khái quát về mạng viễn thông, mạng thông tin thoại, vai trò của nút, trung tâm xử lý của tổng đài trong mạng viễn thông, chức năng xử lý cuộc gọi của tổng đài, các thế hệ tổng đài.
 • Kỹ thuật ghép nối máy tính 

  Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Cung cấp kiến thức để sinh viên có thể sử dụng máy tính trao đổi dữ liệu, đo lường, điều khiển các thiết bị ngoại vi. Kỹ năng: Đọc tài liệu, viết chương trình phần mềm đo lường và điều khiển.
 • Trang bị điện, điện tử máy sản xuất 

  Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Cung cấp kiến thức về công nghệ trên các máy, dây chuyền sản xuất, kiến thức về phân tích và thiết kế trang bị điên, điện tử điều khiển các máy sản xuất. Kỹ năng: Phát triển các kỹ năng về phân tích, thiết kế .
 • Cơ sở truyền hình 

  Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Nội dung môn học bao gồm: Nguyên lý hoạt động của hệ thống truyền hình tương tự và số. Kỹ thuật nén video- audio. Xu hướng phát triển của công nghiệp truyền hình. Nội dung môn học bao gồm: Nguyên lý hoạt động của hệ thống ...
 • Tự động hóa quá trình sản xuất 

  Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Cung cấp kiến thức về các hệ thống tự động hoá quá trình công nghệ và tự động hoá quá trình sản xuất. Khả năng thực hiện tự động hoá các dây chuyền công nghệ ở nước ta hiện nay và trong tương lai. Kỹ năng: Phát triển các ...
 • Tự động hóa một số dây chuyền sản xuất 

  Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Đây là môn học nhằm cung cấp cho người học về cơ sở các lý thuyết điều khiển mới như điều khiển tối ưu tĩnh, điều khiển tối ưu động điều khiển tối ưu ngẫu nhiên và điều khiển thích nghi.
 • Vi xử lý và vi điều khiển 

  Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Môn học cung cấp cho sinh viên các khái niệm chủ yếu về một hệ vi xử lý: cấu trúc và nguyên tắc hoạt động của một hệ vi xử lý và các mạch phụ trợ, cách lập trình bằng hợp ngữ, cách thực hiện một số phối ghộp cơ bản trong ...
 • Vận hành hệ thống điện 

  Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Sinh viên tìm hiểu về các thông số của các máy điện (máy phát điện đồng bộ 3 pha,máy biến áp, động cơ điện). Quá trình khởi động của chúng và các chế độ làm việc.
 • Lý thuyết điều khiển nâng cao 

  Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Đây là môn học nhằm cung cấp cho người học về cơ sở các lý thuyết điều khiển mới như điều khiển tối ưu tĩnh, điều khiển tối ưu động điều khiển tối ưu ngẫu nhiên và điều khiển thích nghi.
 • Lý thuyết điều khiển tự động 

  Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Sinh viên học về các khái niệm chung về an toàn điện, các phương pháp cấp cứu người bị điện giật, các chế độ làm việc của mạng điện 3 pha và một số mạng điện đơn giản, phân tích các bảo vệ trong hệ thống điện và các biện ...
 • Phần tử tự động và cảm biến 

  Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Môn học sẽ trình bày các nội dung: các khái niệm cơ bản về các phần tử tự động trong các hệ thống tự động điều khiển. Phần tử cảm biến, khuếch đại, biến đổi và phần tử chấp hành.
 • Mô hình toán và mô phỏng 

  Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Đây là môn chuyên môn, nhằm cấp cho sinh viên những kỹ năng lập tuật toán trên cơ sở hoạt động của các thiết bị và hệ thống. Biết cách viết chương trình bằng một ngôn ngữ bậc cao để chuyển từ thuật giải sang ngôn ngữ lập ...
 • Máy điện 

  Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Đây là môn cơ sở của ngành, nhằm cung cấp cho người học về cấu tạo, nguyên lý hoạt động cũng như những tính chất của các lọai động cơ điện dòng một chiều, xoay chiều, tính chất phát điện của các máy phát điện dòng một chiều ...
 • Nhà máy điện và trạm biến áp 

  Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Cung cấp kiến thức cơ bản về các nhà máy điện, các thiết bị điện trong nhà máy như: máy phát điện, hệ thống làm mát, các thiết bị đóng cắt. Tìm hiểu các sơ đồ cung cấp điện trong nhà máy điện. Kỹ năng: Phát triển kỹ năng ...
 • Khí cụ điện - Vật liệu điện 

  Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Học phần nhằm trang bị kiến thức về khí cụ điện – vật liệu điện, nhằm mục đích nghiên cứu chế tạo, sử dụng và cung ứng vật tư kỹ thuật thuộc lĩnh vực này cho các ngành kỹ thuật.
 • Kỹ thuật đo lường 

  Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Sinh viên được học tập và nghiên cứu về nguyên lý cấu tạo của các thiết bị đo lường các đại lượng vật lý, các thiết bị chuyển đổi trong đo lường điều khiển như các thiết bị đo lường điện cơ, đo dòng điện, điện áp, điện ...
 • Hệ thống thông tin công nghiệp 

  Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Sinh viên nắm bắt các định nghĩa, khái niệm trong hệ thống thông tin công nghiệp, học các cấu trúc cơ bản của hệ thống thông tin công nghiệp. Tìm hiểu về các hệ thống mạng điển hình trong công nghiệp được áp dụng trên thế giới.
 • Kỹ thuật điện tử 

  Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Đây là môn cơ sở của ngành, được áp dụng trong mọi môn chuyên môn. Học môn này người học được cung cấp kiến thức về chất bán dẫn điện, phần tử một tiếp giáp p-n, phần tử 2 mặt tiếp giáp, khuếch đại dùng transitor, khuếch ...

View more