Now showing items 1-20 of 53

  • Anten và truyền sóng 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học Lý thuyết và kỹ thuật anten nghiên cứu về anten, bắt nguồn từ việc nghiên cứu các nguồn nguyên tố dipol điện, đipol từ… đến các hệ thống anten phức tạp khác. Chương 1 giới thiệu về các nguồn nguyên tố, chương 2 ...
  • Bảo vệ Rơle 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Nội dung môn học: Sinh viên được học tập và nghiên cứu về các loại rơ le sử dụng trong trạm điện và nhà máy điện. Các chế độ bảo vệ hệ thống điện.
  • Cấu kiện điện tử 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Sinh viên học về những khái niệm cơ bản về mạch điện, các linh kiện thụ động RLC, các kiến thức cơ bản về vật liệu bán dẫn và các linh kiện tích cực được tạo từ vật liệu bán dẫn như điốt, tranzito, thyristo. Khảo sát một ...
  • Cấu trúc máy tính 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Sinh viên nắm được kiến thức kiến trúc máy tính. Kỹ năng: Hiểu và biết cách xây dựng một hệ thống máy tính.
  • Cơ sở kỹ thuật điện 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Đây là môn cơ sở của ngành, được áp dụng trong mọi môn chuyên môn. Học môn này người học được cung cấp về các định luật cơ bản của mạch điện, các phân tích một mạch điện, các phương pháp giải mạch điện dòng xoay chiều, ...
  • Cơ sở thông tin số 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Giới thiệu chung về truyền dẫn, kỹ thuật điều chế xung mã PCM, kỹ thuật TDM, công nghệ SDH, các phương pháp chuyển đổi tốc độ số, điều chế số, tiểu luận môn học.
  • Cơ sở truyền hình 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Nội dung môn học bao gồm: Nguyên lý hoạt động của hệ thống truyền hình tương tự và số. Kỹ thuật nén video- audio. Xu hướng phát triển của công nghiệp truyền hình. Nội dung môn học bao gồm: Nguyên lý hoạt động của hệ thống ...
  • Cơ sở truyền động điện 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Sinh viên học về cấu trúc của một hệ truyền động, các mạch động lực, các mạch điều khiển. Tìm hiểu về các đặc tính cơ của các động cơ như: động cơ một chiều, động cơ không đồng bộ, động cơ đồng bộ. Các chỉ tiêu về kinh tế ...
  • Cung cấp điện và chiếu sáng 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Sinh viên học về các khái niệm chung về hệ thống điện, các phương pháp xác định phụ tải điện, lựa chọn các thiết bị điện cho một mạng điện, các dạng sơ đồ nối điện. Sinh viên còn được tìm hiểu và tính toán các loại tổn ...
  • Hệ thống thông tin công nghiệp 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Sinh viên nắm bắt các định nghĩa, khái niệm trong hệ thống thông tin công nghiệp, học các cấu trúc cơ bản của hệ thống thông tin công nghiệp. Tìm hiểu về các hệ thống mạng điển hình trong công nghiệp được áp dụng trên thế giới.
  • Khí cụ điện - Vật liệu điện 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Học phần nhằm trang bị kiến thức về khí cụ điện – vật liệu điện, nhằm mục đích nghiên cứu chế tạo, sử dụng và cung ứng vật tư kỹ thuật thuộc lĩnh vực này cho các ngành kỹ thuật.
  • Kĩ thuật chuyển mạch và tổng đài 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Nội dung môn học: Khái quát về mạng viễn thông, mạng thông tin thoại, vai trò của nút, trung tâm xử lý của tổng đài trong mạng viễn thông, chức năng xử lý cuộc gọi của tổng đài, các thế hệ tổng đài.
  • Kĩ thuật số 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Sinh viên học về những kiến thức cơ bản về đại số Boole, các định luật và phương pháp cơ bản biểu diễn và tối thiểu hoá hàm Boole. Sinh viên được trang bị kiến thức về các phần tử nhớ cơ bản Flip – Flop, mạch dãy, bộ đếm, ...
  • Kỹ thuật ghép nối máy tính 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Cung cấp kiến thức để sinh viên có thể sử dụng máy tính trao đổi dữ liệu, đo lường, điều khiển các thiết bị ngoại vi. Kỹ năng: Đọc tài liệu, viết chương trình phần mềm đo lường và điều khiển.
  • Kỹ thuật ghép nối máy tính 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học nghiên cứu các phương pháp ghép nối thiết bị ngoại vi với máy tính qua các cổng và bus mở rộng. Môn học đi sâu nghiên cứu, thiết kế phần cứng và phần mềm các mạch ghép nối.
  • Kỹ thuật mạch điện tử P1 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về phân tích, thiết kế các mạch điện tử rời rạc và các mạch tổ hợp tương tự, các bộ khuyếch đại. Kỹ năng: Phát triển các kỹ năng về phân tích, tính toán thiết kế mạch điện.
  • Kỹ thuật mạch điện tử P2 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Nội dung bao gồm: KĐTT và các ứng dụng, các mạch dao động, các kỹ thuật điều chế và giải điều chế, mạch ADC - DAC, mạch cung cấp nguồn, tiểu luận.
  • Kỹ thuật vi xử lý 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Nội dung môn học gồm: Cấu trúc và hoạt động của hệ vi xử lý cơ bản. Cấu trúc, hoạt động và lập trình hợp ngữ cho Vi xử lý 8086- máy vi tính IBM PC. Nội dung môn học gồm: Cấu trúc và hoạt động của hệ vi xử lý cơ bản. Cấu ...
  • Kỹ thuật điện tử 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Đây là môn cơ sở của ngành, được áp dụng trong mọi môn chuyên môn. Học môn này người học được cung cấp kiến thức về chất bán dẫn điện, phần tử một tiếp giáp p-n, phần tử 2 mặt tiếp giáp, khuếch đại dùng transitor, khuếch ...
  • Kỹ thuật đo lường 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Sinh viên được học tập và nghiên cứu về nguyên lý cấu tạo của các thiết bị đo lường các đại lượng vật lý, các thiết bị chuyển đổi trong đo lường điều khiển như các thiết bị đo lường điện cơ, đo dòng điện, điện áp, điện ...