Now showing items 1-20 of 53

  • Anten và truyền sóng 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học Lý thuyết và kỹ thuật anten nghiên cứu về anten, bắt nguồn từ việc nghiên cứu các nguồn nguyên tố dipol điện, đipol từ… đến các hệ thống anten phức tạp khác. Chương 1 giới thiệu về các nguồn nguyên tố, chương 2 ...
  • Kỹ thuật mạch điện tử P1 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về phân tích, thiết kế các mạch điện tử rời rạc và các mạch tổ hợp tương tự, các bộ khuyếch đại. Kỹ năng: Phát triển các kỹ năng về phân tích, tính toán thiết kế mạch điện.
  • Kỹ thuật vi xử lý 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Nội dung môn học gồm: Cấu trúc và hoạt động của hệ vi xử lý cơ bản. Cấu trúc, hoạt động và lập trình hợp ngữ cho Vi xử lý 8086- máy vi tính IBM PC. Nội dung môn học gồm: Cấu trúc và hoạt động của hệ vi xử lý cơ bản. Cấu ...
  • Lý thuyết mạch 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Sinh viên học về những khái niệm cơ bản về mạch điện, các định luật và phương pháp cơ bản phân tích mạch điện như hai định luật Kirchhoff, phân tích mạch bằng phương pháp tần số, phương pháp toán tử (chuyển đổi qua miền ...
  • Kỹ thuật mạch điện tử P2 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Nội dung bao gồm: KĐTT và các ứng dụng, các mạch dao động, các kỹ thuật điều chế và giải điều chế, mạch ADC - DAC, mạch cung cấp nguồn, tiểu luận.
  • Lý thuyết tín hiệu và truyền tin 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học Lý thuyết truyền tin mở đầu bằng việc đưa ra một mô hình tổng quát của Hệ thống thông tin và từ đó giới thiệu về các vấn đề cơ bản trong HTTT. Nội dung bao gồm trong 5 chương. Chương 1 cung cấp những khái niệm cơ ...
  • Mạng máy tính 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học gồm 5 chương bao gồm các nội dung: Ứng dụng của mạng thông tin máy tính, một số giao thức truyền số liệu trong truyền thông mạng máy tính, mạng cục bộ LAN, mạng diện rộng WAN, mạng Internet và một số dịch vụ thông ...
  • Ngôn ngữ lập trình C 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Sinh viên học về khai báo biến, hằng và các toán tử
  • Thông tin quang 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Cung cấp kiến thức phân tích, tính toán, khảo sát các hệ thống thông tin quang. Kỹ năng: Phát triển các kỹ năng về phân tích, tính toán, khảo sát các thành phần của hệ thống thông tin quang.
  • Thông tin di động 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Giới thiệu tổng quan, đặc điểm, ứng dụng trong thông tin di động, cấu trúc PLMN, các trường hợp thông tin, công nghệ CDMA và các TTDĐ mới, quy hoạch mạng di động.
  • Cấu kiện điện tử 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Sinh viên học về những khái niệm cơ bản về mạch điện, các linh kiện thụ động RLC, các kiến thức cơ bản về vật liệu bán dẫn và các linh kiện tích cực được tạo từ vật liệu bán dẫn như điốt, tranzito, thyristo. Khảo sát một ...
  • Thông tin vệ tinh 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Nội dung môn học: Tổng quan hệ thống thông tin vệ tinh: Cấu hình hệ thống thông tin vệ tinh, vệ tinh thông tin và các trạm mặt đất. Sóng vô tuyến điện và ảnh hưởng môi trường truyền sóng TTVT. Các công nghệ thông tin vệ ...
  • Quản trị mạng 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Giới thiệu cho sinh viên một số thiết bị liên kết mạng cơ bản, hệ điều hành mạng. Sinh viên có khả năng xây dựng mạng LAN và quản trị mạng theo mô hình ngang hàng và khách chủ. Cấu hình một số dịch vụ mạng cơ bản, kết nối ...
  • Thiết kế tự động mạch điện tử 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Nội dung môn học: Cách vẽ mạch nguyên lý và mạch in trong Altium Designer. Phương pháp tạo một thư viện mới trong Altium.
  • Vi điều khiển và ứng dụng 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Nội dung môn học: Cấu trúc và hoạt động của vi điều khiển họ 8051. Kỹ thuật ghép nối và lập trình hợp ngữ cho 8051. Cấu trúc và hoạt động của vi điều khiển PSoc. Phương pháp thiết kế hệ thống sử dụng Psoc.
  • Trường điện từ 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học Trường điện từ trình bày về các nội dung: điện trường tĩnh, từ trường tĩnh, các quy luật cơ bản của trường điện từ biến thiên. Phần 2 của môn học này trình bày về lý thuyết sóng điện từ trong không gian tự do và ...
  • Tin ứng dụng 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Sinh viên học ngôn ngữ lập trình MATLAB, trong đó học về các biến, phép toán, và các hàm toán học, vector và ma trận, phép toán logic, quan hệ và vòng lặp điều khiển, viết chương trình trong m_file, đồ hoạ trong không gian ...
  • Tổ chức mạng viễn thông 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Nội dung môn học: Tổng quát về mạng viễn thông: cấu hình mạng, thành phần trong mạng, các dịch vụ mạng. Cơ sở mạng: Mô hình OSI và nguyên tắc đóng, mở gói khi truyền thông tin qua mạng viễn thông.
  • Cơ sở kỹ thuật điện 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Đây là môn cơ sở của ngành, được áp dụng trong mọi môn chuyên môn. Học môn này người học được cung cấp về các định luật cơ bản của mạch điện, các phân tích một mạch điện, các phương pháp giải mạch điện dòng xoay chiều, ...
  • An toàn điện 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Sinh viên học về các khái niệm chung về an toàn điện, các phương pháp cấp cứu người bị điện giật, các chế độ làm việc của mạng điện 3 pha và một số mạng điện đơn giản, phân tích các bảo vệ trong hệ thống điện và các biện ...