Show simple item record

dc.contributor.authorNgân hàng Nhà nước Việt Namen_US
dc.contributor.editorĐào, Minh Phúcen_US
dc.date.accessioned2018-08-01T04:22:39Z
dc.date.available2018-08-01T04:22:39Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.issn0866-7462en_US
dc.identifier.otherHPU2162541en_US
dc.identifier.urihttps://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/31100
dc.description.abstract1. Nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong tương lai/ Nguyễn Minh Phong.- Tr. 2 – 7. 2. Xử lý và củng cố các công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam/ Hoàng Thị Thanh Hằng// Tạp chí Ngân hàng .- Số 18/2017 .- Tr. 8 – 12 3. Quản trị nguồn nhân lực – Lý thuyết và hàm ý cho các ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0/ Lý Hoàng Ánh, Nguyễn Ngọc Thạch.- Tr. 13 – 17. 4. Điểm số tiếp cận tín dụng của Việt Nam theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới và khuyến nghị về mặt pháp lý nhằm cải thiện điểm số tiếp cận tín dụng/ Tạ Quang Đôn, Thái Lan Anh.- Tr. 21 – 28. 5. Sử dụng mô hình rủi ro thanh khoản hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam/ Lê Danh Lượng, Đặng Viết Tiến.- Tr. 29 – 33. 6. Xây dựng mô hình dự báo rủi ro tín dụng với nhóm khách hàng doanh nghiệp cho các ngân hàng thương mại Việt Nam/ Nguyễn Bích Ngân.- Tr. 34 – 40. 7. Cải thiện chất lượng nguồn nhân lực Quỹ tín dụng Nhân dân qua đào tạo/ Trần Thị Thanh Bích, Trịnh Thị Ngọc Lan.- Tr. 41 – 45. 8. Tín dụng chính sách đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện và những vấn đề đặt ra/ Trần Hữu Ý.- Tr. 46 – 50. 9. Ngân hàng xuyên biên giới, hàm ý cho Việt Nam từ khinh nghiệm quốc tế/ Nguyễn Thị Nhung, Trần Thị Thanh Tú.- Tr. 51 – 58.en_US
dc.format.extentSố 18, 2017en_US
dc.format.extent65 tr.en_US
dc.format.mimetypeapplication/pdfen_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherHà Nộien_US
dc.subjectTạp chíen_US
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectHoạt động ngân hàngen_US
dc.titleTạp chí Ngân hàng số 18 năm 2017en_US
dc.typeArticleen_US
dc.size240 KBen_US
dc.departmentTạp chí Ngân hàngen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record