Now showing items 1-20 of 44

  • Quản trị kinh doanh lữ hành 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Trang bị kiến thức lý luận, phương pháp luận và một số kiến thức có tính nghiệp vụ, kỹ năng cơ bản của quản trị kinh doanh lữ hành, giúp sinh viên có khả năng nhận thức được những hoạt động phong phú, đa dạng, phức tạp ...
  • Quản trị kinh doanh khách sạn 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh khách sạn, bao gồm tổng quan về kinh doanh khách sạn, cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành khách sạn, các chức năng quản trị kinh doanh trong ...
  • Phương pháp nghiên cứu khoa học 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp luận nghiên cứu khoa học, bao gồm: tổng quan về khoa học và nghiên cứu khoa học, xác định vấn đề nghiên cứu, thu thập và xử lý thông tin, dữ liệu thứ ...
  • Chuyên đề nghiệp vụ khách sạn 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên môn cụ thể hơn về các nghiệp vụ khách sạn, bao gồm: nghiệp vụ bàn: cách gấp các loại khăn ăn cơ bản và phổ biến: nghiệp vụ buồng: công tác dọn buồng khách
  • Nghiệp vụ khách sạn 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ khách sạn, các công việc của nhân viên khách sạn tại các vị trí: lễ tân, phục vụ nhà hàng, phục vụ buồng và phục vụ quầy bar.
  • Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học giới thiệu cho sinh viên những khái niệm cơ bản về hướng dẫn viên du lịch… mối quan hệ của hướng dẫn viên trong hoạt động hướng dẫn. Những nội dung và nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động hướng dẫn. Qui trình tổ chức ...
  • Nghiệp vụ điều hành tour 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học giới thiệu cho sinh viên những công việc cơ bản của công tác điều hành du lịch. Biết cách phát triển, cập nhật và sử dụng kiến thức về các điểm du lịch, các đối tác và những sản phẩm cơ bản của doanh nghiệp, những ...
  • Chuyên đề nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Trang bị kiến thức lý luận, phương pháp luận, kiến thức nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, giúp sinh viên hiểu biết chung về hướng dẫn viên, hoạt động hướng dẫn du lịch.
  • Phong tục tập quán lễ hội 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Cung cấp kiến thức nền tảng và hệ thống về Phong tục tập quán, lễ hội Việt Nam nhằm giúp sinh viên hiểu biết khái quát về các phong tục - tập quán và lễ hội cơ bản của đất nước ta, đặc biệt là của người Kinh (Việt)
  • Nhập môn khoa học du lịch 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về du lịch, bao gồm khái niệm về du lịch và du khách, lịch sử hình thành và phát triển của hoạt động du lịch trên thế giới và Việt Nam, động cơ và các loại hình du ...
  • Nghiệp vụ lễ tân ngoại giao 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ lễ tân ngoại giao, bao gồm khái quát chung về lễ tân ngoại giao (khái niệm, vai trò, tính chất, nguyên tắc, yêu cầu), đón tiếp phái đoàn ngoại giao ...
  • Nghiệp vụ quảng cáo du lịch 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức về những thao tác nghiệp vụ trong hoạt động quảng cáo. Đây là một môn học chuyên ngành cung cấp cho sinh viên cả về cơ sở lý luận cũng như thực tiễn hoạt động trong hoạt động quảng ...
  • Pháp luật du lịch 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Cung cấp những kiến thức về hệ thống chính trị và pháp luật, quy chế có liên quan đến các hoạt động kinh doanh du lịch, làm cơ sở để vận dụng trong hoạt động kinh doanh du lịch, trong quá trình thỏa thuận, hợp tác với các đối tác.
  • Thực hành nghiệp vụ khách sạn 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ khách sạn, các công việc của nhân viên khách sạn tại các vị trí: lễ tân, phục vụ nhà hàng, phục vụ buồng và phục vụ quầy bar.
  • Thống kê xã hội học 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học nhằm cung cấp những kiến thức và kỹ năng và cần thiết cho việc xử lý và phân tích định lượng một số loại hình nguồn dữ liệu thường hay gặp trong quá trình học tập, quản lý và nghiên cứu khoa học.
  • Tổ chức sự kiện 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Trang bị những vấn đề lý luận và hệ thống hóa các hoạt động kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ của công tác tổ chức sự kiện.
  • Thực hành hướng dẫn du lịch 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Giới thiệu cho sinh viên cách xây dựng bài thuyết minh khi di chuyển bằng phương tiện hay tại điểm du lịch, cách thuyết trình bằng hình ảnh.
  • Chuyên đề quản trị kinh doanh khách sạn 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh khách sạn, bao gồm tổng quan về kinh doanh khách sạn, cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành khách sạn, các chức năng quản trị kinh doanh trong ...
  • Thực hành Quản trị kinh doanh lữ hành 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Nội dung môn học gồm 2 bài thực hành: Bài 1. Bán các chương trình du lịch
  • Quy hoạch du lịch 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Cung cấp cho sinh viên hệ thống cơ sở lý luận về quy hoạch phát triển du lịch, những tiêu chí, nguyên tắc, mô hình quy hoạch du lịch áp dụng cho các loại hình du lịch ở Việt Nam và trên thế giới.