Recent Submissions

 • Đại cương lịch sử Việt Nam 

  Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và cái nhìn tổng quan về lịch sử Việt Nam từ thời kỳ nguyên thủy đến thời kỳ hiện đại. Kỹ năng: Thông qua các hoạt động học tập trên lớp, rèn luyện cho sinh viên kỹ năng làm ...
 • Cơ sở kinh tế du lịch 

  Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Môn học gồm 6 chương cung cấp cho sinh viên các khái niệm về du lịch và kinh tế du lịch, nội dung cơ bản của kinh tế du lịch
 • Địa lý du lịch 

  Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Nội dung môn học: Nghiên cứu tổng hợp mọi loại tài nguyên du lịch, sự kết hợp của chúng theo lãnh thổ và xác định phương hướng cơ bản của việc khai thác các loại tài nguyên ấy. Nghiên cứu nhu cầu du lịch, cơ sở hạ tầng ...
 • Cơ sở văn hoá Việt Nam 

  Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Nội dung chính của môn học bao gồm các vấn đề về Văn hóa nhận thức, Văn hóa tổ chức đời sống tập thể, Văn hóa tổ chức đời sống cá nhân, Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên, Văn hóa ứng xử với môi trường xã hội.
 • Văn học dân gian 

  Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Cung cấp những kiến thức về diện mạo của văn học dân gian Việt Nam nói chung
 • Chuyên đề quản trị kinh doanh lữ hành 

  Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Môn học gồm 3 chuyên đề. Giới thiệu cho sinh viên khái niệm và những nội dung cơ bản của quản trị nhân lực và quản trị nhân lực tại các doanh nghiệp lữ hành
 • Văn học Việt Nam 

  Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Cung cấp những khái niệm, thuật ngữ cơ bản về văn học viết Việt Nam. Giúp sinh viên nắm chắc tiến trình văn học viết Việt Nam qua các giai đoạn phát triển, đặc điểm nổi bật cũng như vị trí của từng giai đoạn.
 • Thực hành nghiệp vụ khách sạn 

  Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ khách sạn, các công việc của nhân viên khách sạn tại các vị trí: lễ tân, phục vụ nhà hàng, phục vụ buồng và phục vụ quầy bar.
 • Tổ chức sự kiện 

  Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Trang bị những vấn đề lý luận và hệ thống hóa các hoạt động kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ của công tác tổ chức sự kiện.
 • Thực hành hướng dẫn du lịch 

  Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Giới thiệu cho sinh viên cách xây dựng bài thuyết minh khi di chuyển bằng phương tiện hay tại điểm du lịch, cách thuyết trình bằng hình ảnh.
 • Chuyên đề quản trị kinh doanh khách sạn 

  Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh khách sạn, bao gồm tổng quan về kinh doanh khách sạn, cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành khách sạn, các chức năng quản trị kinh doanh trong ...
 • Thực hành Quản trị kinh doanh lữ hành 

  Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Nội dung môn học gồm 2 bài thực hành: Bài 1. Bán các chương trình du lịch
 • Văn hóa ẩm thực 

  Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Cung cấp cơ sở lý luận về văn hóa ẩm thực, so sánh ẩm thực phương Đông và ẩm thực phương Tây qua một số nền ẩm thực tiêu biểu, tập trung giới thiệu về văn hóa ẩm thực Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại.
 • Văn hóa trong kinh doanh du lịch 

  Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Nội dung chính của môn học bao gồm các vấn đề về Những nhân tố tác động đến kinh doanh du lịch, các nguyên tắc quản lý văn hóa trong kinh doanh du lịch, các hình thức quản lý văn hóa trong kinh doanh du lịch, chính sách ...
 • Quản trị kinh doanh lữ hành 

  Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Trang bị kiến thức lý luận, phương pháp luận và một số kiến thức có tính nghiệp vụ, kỹ năng cơ bản của quản trị kinh doanh lữ hành, giúp sinh viên có khả năng nhận thức được những hoạt động phong phú, đa dạng, phức tạp ...
 • Thống kê xã hội học 

  Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Môn học nhằm cung cấp những kiến thức và kỹ năng và cần thiết cho việc xử lý và phân tích định lượng một số loại hình nguồn dữ liệu thường hay gặp trong quá trình học tập, quản lý và nghiên cứu khoa học.
 • Quy hoạch du lịch 

  Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Cung cấp cho sinh viên hệ thống cơ sở lý luận về quy hoạch phát triển du lịch, những tiêu chí, nguyên tắc, mô hình quy hoạch du lịch áp dụng cho các loại hình du lịch ở Việt Nam và trên thế giới.
 • Thống kê du lịch 

  Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Môn học giới thiệu cho sinh viên những kiến thức về điều tra thống kê
 • Tâm lý học du lịch 

  Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khoa học tâm lý, những đặc điểm tâm lý khách du lịch, cách giao tiếp và phục vụ trong du lịch.
 • Thanh toán quốc tế trong du lịch 

  Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Môn học thanh toán quốc tế giúp sinh viên tìm hiểu chuyên sâu về các lĩnh vực: tỉ giá hối đoái, thị trường hối đoái, các nghiệp vụ kinh doanh tiền tệ, các phương tiện thanh toán quốc tế, các phương thức thanh toán quốc tế, ...

View more