Show simple item record

dc.contributor.authorBộ Xây dựngen_US
dc.contributor.editorTrần, Thị Thu Hàen_US
dc.date.accessioned2019-07-11T03:37:46Z
dc.date.available2019-07-11T03:37:46Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.issn0866-8762en_US
dc.identifier.urihttps://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/33066
dc.description.abstract1. Sài Gòn 300++20 dưới góc nhìn di sản đô thị và kiến trúc/ Lê Quang Ninh// Tạp chí Xây dựng .- Số 3/2019 .- Tr. 8 – 9. 2. Bản sắc đô thị Sài Gòn trong bối cảnh Nam Bộ/ Nguyễn Thị Hậu// Tạp chí Xây dựng .- Số 3/2019 .- Tr. 10 – 14. 3. Đô thị Sài Gòn – Thương hiệu viễn đông nửa cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20/ Hoàng Minh Phúc// Tạp chí Xây dựng .- Số 3/2019 .- Tr. 15 – 18. 4. Di tích kiến trúc nghệ thuật cuối thế kỷ XX – đầu thế kỷ XXI và việc xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành đô thị thông minh/ Mã Thanh Cao// Tạp chí Xây dựng .- Số 3/2019 .- Tr. 29 – 32. 5. Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa trong phát triển đô thị thông minh ở thành phố Hồ Chí Minh: Nghiên cứu các di sản kiến trúc thời Pháp thuộc ở quận 1, quận 3 và quận 5/ Đào Vĩnh Hợp// Tạp chí Xây dựng .- Số 3/2019 .- Tr. 33 – 38. 6. Quản lý và phát huy giá trị kinh tế của di sản đô thị thời Pháp thuộc tại thành phố Hồ Chí Minh trong phát triển đô thị/ Nguyễn Quốc Tuân// Tạp chí Xây dựng .- Số 3/2019 .- Tr. 39 – 45. 7. Quản lý quy hoạch đô thị thông minh hướng tới sự phát triển bền vững của thành phố Hồ Chí Minh/ Nguyễn Trọng Hòa, Ngô Minh Hùng// Tạp chí Xây dựng .- Số 3/2019 .- Tr. 46 – 49. 8. Phát triển cấu trúc đô thị thành phố Hồ Chí Minh dựa trên các yếu tố đặc trưng góp phần tạo dựng thương hiệu đô thị trong môi trường phát triển mới/ Trương Văn Quảng// Tạp chí Xây dựng .- Số 3/2019 .- Tr. 50 – 55. 9. Thành phố Hồ Chí Minh trong mạng lưới các thành phố thông minh ở ASEAN: Từ lý luận đến thực tiễn/ Phan Thị Hồng Xuân, Nguyễn Việt Khôi// Tạp chí Xây dựng .- Số 3/2019 .- Tr. 56 – 60. 10. Đô thị thích ứng: Hình thái của đô thị thông minh – Trường hợp thành phố Hồ Chí Minh/ Dương Trường Phúc// Tạp chí Xây dựng .- Số 3/2019 .- Tr. 61 – 65.en_US
dc.format.extentSố 3, 2019; 244 tr.en_US
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isovien_US
dc.publisherHà Nộien_US
dc.subjectTạp chíen_US
dc.subjectXây dựngen_US
dc.subjectKỹ thuật xây dựngen_US
dc.titleTạp chí Xây dựng số 3 năm 2019en_US
dc.typeArticleen_US
dc.size511 KBen_US
dc.departmentTạp chí Xây dựngen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record