Now showing items 1-20 of 23

  • Tạp chí Xây dựng số 1 năm 2018 

   Bộ Xây dựng (Hà Nội, 2018)
   1. Ứng dụng mô hình thông tin và môi trường dữ liệu chung trong quản lý tiến độ thi công công trình/ Lê Trường Duy, Nguyễn Anh Thư// Tạp chí Xây dựng .- Số 1/2018 .- Tr. 4 – 8. 2. Ứng dụng lý thuyết trò chơi vào phân tích ...
  • Tạp chí Xây dựng số 10 năm 2017 

   Bộ Xây dựng (Hà Nội, 2017)
   1. Tối ưu hóa thời gian – chi phí – khí thải trong lựa chọn phương án máy thi công đường giao thông/ Huỳnh Thị Minh Trúc, Lê Hoài Long, Phạm Anh Đức.- Tr. 7 – 12. 2. Thuộc tính của người kỹ sư công trường mà người công ...
  • Tạp chí Xây dựng số 10 năm 2018 

   Bộ Xây dựng (Hà Nội, 2018)
   1. Ảnh hưởng của một số loại thiên tai chính ở Việt Nam, giải pháp của Chính phủ và quan điểm của người dân đối với thiên tai/ Nguyen Van Tho// Tạp chí Xây dựng .- Số 10/2018 .- Tr. 3 – 7. 2. Các thảm họa tự nhiên và ảnh ...
  • Tạp chí Xây dựng số 11 năm 2017 

   Bộ Xây dựng (Hà Nội, 2017)
   1. Sử dụng cát nhân tạo thay thế cát tự nhiên cho các công trình xây dựng tại vùng Đồng bằng công Cửu Long/ Lê Hoài Bão, Đặng Văn Hợi.- Tr. 6 – 9. 2. Giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình/ ...
  • Tạp chí Xây dựng số 12 năm 2017 

   Bộ Xây dựng (Hà Nội, 2017)
   1. Xu hướng nghiên cứu hàn lâm về BIM trên thế giới/ Nguyễn Thanh Phong.- Tr. 7 – 9. 2. Xác định những nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn vật liệu trong xây dựng phát triển bền vững/ Châu Bảo Ngọc, Lương Đức Long.- Tr. ...
  • Tạp chí Xây dựng số 2 năm 2017 

   Bộ Xây dựng (Hà Nội, 2017)
   1. Công nghệ in bê tông cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư về công nghệ xây dựng/ Lê Trung Thành. Tr. 39 – 41. 2. Xử lý và tái sử dụng nước thải không cho ăn uống là nhu cầu cần thiết đối với các đô thị vùng đồng bằng ...
  • Tạp chí Xây dựng số 2 năm 2018 

   Bộ Xây dựng (Hà Nội, 2018)
   1. Ảnh hưởng tỷ số nhịp cắt và chiều cao làm việc (a/de) đến ứng xử cắt dầm bê tông ứng suất trước gia cường tấm CFRP/ Võ Lê Ngọc Điền, Lương Nguyễn, Hồ Hữu Chỉnh, Nguyễn Minh Long// Tạp chí Xây dựng .- Số 2/2018 .- Tr. ...
  • Tạp chí Xây dựng số 2 năm 2019 

   Bộ Xây dựng (Hà Nội, 2019)
   1. Phân tích ảnh hưởng độ nhám đến ứng xử động của kết cấu dầm ray chịu hệ khối lượng chuyển động không đều sử dụng phương pháp phần tử chuyển động cải tiến IMEM/ Đỗ Ngọc Thuận, Lương Văn Hải, Cao Tấn Ngọc Thân// Tạp chí ...
  • Tạp chí Xây dựng số 3 năm 2017 

   Bộ Xây dựng (Hà Nội, 2017)
   1. Về quy hoạch cải tạo khu chung cư cũ ở Hà Nội/ Nguyễn Quốc Thông. Tr. 46 – 50. 2. Nghiên cứu chế tạo bê tông nhẹ cách nhiệt – chống cháy dùng xi măng pooc lăng hỗn hợp PCB 30 Hoàng Thạch với phụ gia phế thải tro bay ...
  • Tạp chí Xây dựng số 3 năm 2018 

   Bộ Xây dựng (Hà Nội, 2018)
   1. Một số vấn đề về quản lý hiệu quả dự án đầu tư phát triển đô thị theo hình thức đối tác công tư/ Lê Anh Dũng, Hoàng Anh Tuấn// Tạp chí Xây dựng .- Số 3/2018 .- Tr. 20 – 22. 2. Ứng dụng phương pháp khối lượng phân bổ ...
  • Tạp chí Xây dựng số 3 năm 2019 

   Bộ Xây dựng (Hà Nội, 2019)
   1. Sài Gòn 300++20 dưới góc nhìn di sản đô thị và kiến trúc/ Lê Quang Ninh// Tạp chí Xây dựng .- Số 3/2019 .- Tr. 8 – 9. 2. Bản sắc đô thị Sài Gòn trong bối cảnh Nam Bộ/ Nguyễn Thị Hậu// Tạp chí Xây dựng .- Số 3/2019 .- ...
  • Tạp chí Xây dựng số 4 năm 2017 

   Bộ Xây dựng (Hà Nội, 2017)
   1. Một số nội dung liên quan đến phương pháp mã hóa cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý/ Phạm Quốc Toàn, Trần Thị Thu Ngân.- Tr. 31 – 34. 2. Yêu cầu kỹ thuật lưu giữ và vận chuyển hỗn hợp bê tông tự lèn trong điều kiện thời tiết ...
  • Tạp chí Xây dựng số 4 năm 2018 

   Bộ Xây dựng (Hà Nội, 2018)
   1. Tác động của yếu tố khí hậu đến giải pháp tổ chức không gian kiến trúc công trình tại Quần đảo Trường Sa/ Lê Kim Thư// Tạp chí Xây dựng .- Số 4/2018 .- Tr. 34 – 37. 2. Nghiên cứu đánh giá vật liệu mang dạng xơ mướp sử ...
  • Tạp chí Xây dựng số 5 năm 2017 

   Bộ Xây dựng (Hà Nội, 2017)
   1. Nghiên cứu động học quá trình xử lý bùn theo công nghệ sấy bùn bằng năng lượng mặt trời trong nhà kính/ Nghiêm Vân Khanh.- Tr. 20 – 26. 2. Mô hình lựa chọn ván khuôn tầng hầm bằng phương pháp CBA (choosing by advantages)/ ...
  • Tạp chí Xây dựng số 5 năm 2018 

   Bộ Xây dựng (Hà Nội, 2018)
   1. Nghiên cứu ảnh hưởng của sợi Bazalt đến một số tính chất của bê tông chất lượng siêu cao/ Lương Văn Hùng, …// Tạp chí Xây dựng .- Số 5/2018 .- Tr. 3 – 6. 2. Đánh giá rủi ro dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác ...
  • Tạp chí Xây dựng số 6 năm 2017 

   Bộ Xây dựng (Hà Nội, 2017)
   1. Nghiên cứu khả năng ứng dụng quặng Laterite biến tính bới Fe(II) để xử lý asen trong nước ngầm/ Nghiêm Vân Khanh .- Tr. 21 – 25. 2. Nhận dạng các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của công nhân làm việc ...
  • Tạp chí Xây dựng số 6 năm 2018 

   Bộ Xây dựng (Hà Nội, 2018)
   1. Nghiên cứu xác định một số thông số cơ bản của đầm thước phục vụ thi công đường bê tông xi măng nông thôn/ Nguyễn Ngọc Nhì, Nguyễn Xuân Cường, Nguyễn Sỹ Nam// Tạp chí Xây dựng .- Số 6/2018 .- Tr. 3 – 5. 2. Nghiên cứu ...
  • Tạp chí Xây dựng số 7 năm 2017 

   Bộ Xây dựng (Hà Nội, 2017)
   1. Mô hình phân tích dự đoán khả năng chuyển vị ngang của vách mỏng bê tông cốt sợi thép dựa trên tiêu chuẩn ACI 318 và LCI 2012 – kiểm chứng với kết quả thực nghiệm/ Đặng Công Thuật, Đinh Ngọc Hiếu.- Tr. 6 – 9. 2. Mô hình ...
  • Tạp chí Xây dựng số 7 năm 2018 

   Bộ Xây dựng (Hà Nội, 2018)
   1. Công trình nông nghiệp đô thị - kiến trúc cao tầng sinh thái trong không gian đô thị hiện đại/ Trương Quốc Sử// Tạp chí Xây dựng .- Số 7/2018 .- Tr. 21 – 24. 2. Độ bền bám dính của lưới sợi gia cường với bê tông trong ...
  • Tạp chí Xây dựng số 8 năm 2017 

   Bộ Xây dựng (Hà Nội, 2017)
   1. Nghiên cứu ứng dụng BIM 360 Field hỗ trợ quản lý chất lượng thi công/ Cao Minh Tín, Nguyễn Anh Thư.- Tr. 6 – 8. 2. Phân tích phi tuyến kết cấu khung phẳng bê tông cốt thép/ Chu Thị Bình.- Tr. 9 – 11. 3. Các yếu tố ảnh ...