Now showing items 1-20 of 25

  • Tạp chí Tự động hóa ngày nay số 191+192 (tháng 1+2) năm 2017 

   Hội Tự động hóa Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Ứng dụng của thực tế ảo trong hệ thống điện/ Lê Văn Doanh, Phạm Văn Bình. Tr. 38 – 40. 2. Tích hợp hệ thống tự động hóa trang trại trồng hoa cây cảnh trên nền tảng điện toán đám mây/ Phạm Ngọc Minh. Tr. 45 – 47. 3. Giải ...
  • Tạp chí Tự động hóa ngày nay số 193 (tháng 3) năm 2017 

   Hội Tự động hóa Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Tương lai của công trường xây dựng số/ Phan Trung Hiếu. Tr. 16 – 17. 2. Nghiên cứu phát hiện làn đường, ô tô và người đi bộ bằng công nghệ ảnh hỗ trợ cho ô tô tự hành/ Trương Quốc Bảo, Trương Quốc Định. Tr. 18 – 19. 3. ...
  • Tạp chí Tự động hóa ngày nay số 194 (tháng 4) năm 2017 

   Hội Tự động hóa Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 được và mất/ Hải Lộc. Tr. 10 . 2. Sở hữu trí tuệ với doanh nghiệp khởi nghiệp: Làm gì để không phải “giải nguy”/ Thi Nguyên, Hương Duyên. Tr. 14 – 15. 3. Đưa tự động hóa vào thu phí dừng/đỗ ...
  • Tạp chí Tự động hóa ngày nay số 195 (tháng 5) năm 2017 

   Hội Tự động hóa Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Giới thiệu công nghệ truyền điện không dây và ứng dụng sạc không dây cho ô tô điện/ Nguyễn Kiên Trung. Tr. 22 – 25. 2. Hệ thống hướng dẫn bãi đỗ xe iParking/ Quách Duy Tú. Tr. 27 – 28. 3. 4 câu chuyện thực tiễn IoT Việt ...
  • Tạp chí Tự động hóa ngày nay số 196 tháng 6 năm 2017 

   Hội Tự động hóa Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Bộ công cụ cho nhà phát triển các ứng dụng an toàn bảo mật trong IoT/ Cao Minh Thắng.- Tr. 14 – 15. 2. Giới thiệu công nghệ truyền điện không dây và ứng dụng sạc không dây cho ô tô điện/ Nguyễn Kiên Trung.- Tr. 16 – 20. ...
  • Tạp chí Tự động hóa ngày nay số 197 năm 2017 

   Hội Tự động hóa Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Định hướng phát triển ngành Tự động hóa trong kỷ nguyên Industry 4.0/ Tạ Cao Minh.- Tr. 19 – 22. 2. Công nghệ tự động điều chỉnh điện áp máy phát điện AVR – dùng PSS và DIODE quay (luân chuyển)/ Trịnh Quang Minh .- Tr. ...
  • Tạp chí Tự động hóa ngày nay số 198 tháng 8 năm 2017 

   Hội Tự động hóa Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Honeypots và các hacker/ Minh Phúc.- Tr. 15 – 16. 2. Giải pháp bảo mật thông tin cho thiết bị Gateway hướng tới cách mạng công nghiệp 4.0/ Đặng Mạnh Chính, Phạm Ngọc Minh, Đặng Thành Trung.- Tr. 17 – 19. 3. Nhận diện ...
  • Tạp chí Tự động hóa ngày nay số 199 tháng 9 năm 2017 

   Hội Tự động hóa Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Điện thoại di động từ thế hệ 0G đến thế hệ 5G: Phần cuối/ Lê Văn Doanh, Đỗ Đức Anh, Nguyễn Mạnh Toàn.- Tr. 17 – 18. 2. Giải pháp chống tấn công giả mạo dữ liệu cho thiết bị Gateway hướng tới công nghiệp 4.0/ Đặng Mạnh ...
  • Tạp chí Tự động hóa ngày nay số 200 tháng 10 năm 2017 

   Hội Tự động hóa Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Nhân công của công nghiệp 4.0 – Làm thế nào để tồn tại?/ Vân Anh.- Tr. 9 – 10. 2. Máy biến áp điện tử (SST) – Giải pháp giúp lưới điện sạch hơn và linh hoạt hơn. Phần cuối/ Subhashish Bhattacharya.- Tr. 13 – 15. 3. Thiết ...
  • Tạp chí Tự động hóa ngày nay số 201 tháng 11 năm 2017 

   Hội Tự động hóa Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Xây dựng Smart Factory dựa trên nền tảng IoT-Globiots/ Nguyễn Vĩnh Lộc.- Tr. 18 – 21. 2. MindSphere nền tảng điện toán đám mây của Siemens cho ngành công nghiệp/ Vân Anh.- Tr. 22 – 23. 3. OPC UA – Giao thức nền tảng cho ...
  • Tạp chí Tự động hóa ngày nay số 202 tháng 12 năm 2017 

   Hội Tự động hóa Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Mô phỏng bộ khuếch đại công suất cho trạm điều khiển băng S vệ tinh VNREDSat-1/ Nguyễn Mạnh Đạt, Vũ Trung Kiên, Phùng Đức Thưởng, Tô Vũ Thanh, Đặng Thành Chung, Phạm Ngọc Minh.- Tr. 18 – 20. 2. Vật thể nhựa in 3D có thể ...
  • Tạp chí Tự động hóa ngày nay số 205 tháng 3 năm 2018 

   Hội Tự động hóa Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Xu hướng lập trình, điều khiển, giám sát cho PLC ứng dụng công nghệ truyền thông không dây của Prosoft hướng tới cách mạng công nghệp 4.0/ Đặng Mạnh Chính, Phạm Ngọc Minh, Đặng Thành Trung// Tạp chí Tự động hóa ngày nay ...
  • Tạp chí Tự động hóa ngày nay số 206 tháng 4 năm 2018 

   Hội Tự động hóa Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Việt Nam chế tạo thành công hệ thống xử lý nước dằn tàu đáp ứng công ước BWM 2004/ Trần Anh Dũng, Nguyễn Đình Thạch, Nguyễn Thanh Vân// Tạp chí Tự động hóa ngày nay .- Số 206.- 4/2018 .- Tr. 16 – 18. 2. IoT tác nhân ...
  • Tạp chí Tự động hóa ngày nay số 207 tháng 5 năm 2018 

   Hội Tự động hóa Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Internet kết nối vạn vật - Tác nhân thúc đẩy cách mạng công nghiệp I4.0/ Lê Văn Doanh, Nguyễn Triệu Sơn, Đỗ Đức Anh// Tạp chí Tự động hóa ngày nay .- Số 207.- 5/2018 .- Tr. 16 – 20. 2. Cách mạng hóa hệ thống giáo dục ...
  • Tạp chí Tự động hóa ngày nay số 208 tháng 6 năm 2018 

   Hội Tự động hóa Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Ứng dụng học máy trong tòa soạn báo chí – Những ví dụ điển hình/ Vân Anh: tổng hợp// Tạp chí Tự động hóa ngày nay .- Số 208.- 6/2018 .- Tr. 8 – 9. 2. Ứng dụng công nghệ CIM cho chuyền treo tự động may công nghiệp/ Lê ...
  • Tạp chí Tự động hóa ngày nay số 209 tháng 7 năm 2018 

   Hội Tự động hóa Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Thiết kế hệ thống điện mặt trời nối lưới sử dụng phương pháp điều khiển trượt/ Phùng Quang Khải, Nguyễn Thanh Nam, Nguyễn Văn Thuấn// Tạp chí Tự động hóa ngày nay .- Số 209.- 7/2018 .- Tr. 38 – 42. 2. Vũ khí chính xác ...
  • Tạp chí Tự động hóa ngày nay số 210 tháng 8 năm 2018 

   Hội Tự động hóa Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Hệ thống điện – Xu thế phát triển và các thách thức/ Tạp chí Tự động hóa ngày nay .- Số 210.- 8/2018 .- Tr. 14 – 16. 2. Xây dựng hệ thống IoT cho trạm xử lý nước thải/ Vương Huy Hoàng, Phạm Ngọc Minh, Trần Vĩnh Phú// ...
  • Tạp chí Tự động hóa ngày nay số 211 tháng 9 năm 2018 

   Hội Tự động hóa Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Đầu tư phát triển Robotics và các giải pháp thúc đẩy tiến trình CMCN 4.0/ Nguyễn Thiện Phúc// Tạp chí Tự động hóa ngày nay .- Số 211.- 9/2018 .- Tr. 8 – 11. 2. Một số vấn đề nghiên cứu các thiết bị chống nghe – nhìn bí ...
  • Tạp chí Tự động hóa ngày nay số 212 tháng 10 năm 2018 

   Hội Tự động hóa Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Tòa nhà kỹ thuật số (4.0) minh bạch và tự vận hành/ Bùi Hưng// Tạp chí Tự động hóa ngày nay .- Số 212.- 10/2018 .- Tr. 10 – 12. 2. Lưới điện siêu nhỏ, lưới điện nhỏ và dữ liệu lớn – Tương lai của điện lưới/ Đặng Chính, ...
  • Tạp chí Tự động hóa ngày nay số 213 tháng 11 năm 2018 

   Hội Tự động hóa Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Tích hợp hệ thống điều khiển với điện toán đám mây/ Trương Đình Châu// Tạp chí Tự động hóa ngày nay .- Số 213.- 10/2018 .- Tr. 8 – 12. 2. Mô hình logic của hệ thống kỹ thuật trong nhà máy điện sử dụng nguồn năng lượng ...