Now showing items 1-20 of 28

  • Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam số 1 năm 2017 

   Bộ Khoa học và Công nghệ (Hà Nội, 2017)
   1. Vấn đề nhận giá trị và duy nhất đối với đa thức vi phân của hàm phân hình P-ADIC/ Nguyễn Xuân Lai. Tr. 1 – 5. 2. Nghiên cứu phương pháp so sánh độ tương đồng văn bản bằng độ đo cosine/ Phạm Thị Hải Vân, Phạm Hữu Lợi. ...
  • Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam số 3 năm 2017 

   Bộ Khoa học và Công nghệ (Hà Nội, 2017)
   1. Giả thuyết Hayman trong trường số phức và p-adic/ Vũ Hoài An. Tr. 1 – 4. 2. Nghiên cứu phương pháp thiết lập thang độ nhạy độ rọi dùng để thiết lập chuẩn đo lường quốc gia về cường độ sáng/ Cao Xuân Quân, Hoàng Ngọc ...
  • Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam số 2 năm 2017 

   Bộ Khoa học và Công nghệ (Hà Nội, 2017)
   1. Phân lập và tuyển chọn một số dòng nấm có khả năng ức chế sự phát triển của nấm Corticium salmonicolor gây bệnh trên cây cao su/ Trần Hồng Anh, Võ Đình Quang, Nguyễn Thị Liên, Lương Thị Thu Hằng. Tr. 1 – 7. 2. Nghiên ...
  • Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam số 4 năm 2017 

   Bộ Khoa học và Công nghệ (Hà Nội, 2017)
   1. Nghiên cứu tác dụng dự phòng đau của Pregabalin ở bệnh nhân mổ tim hở/ Nguyễn Thị Mai Lý, Trần Đắc Tiệp, Nguyễn Trung Kiên.- Tr. 1 – 5. 2. Đánh giá hiệu quả nuôi dưỡng sớm đường tiêu hóa sau phẫu thuật ưng thư trực ...
  • Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam số 5 năm 2017 

   Bộ Khoa học và Công nghệ (Hà Nội, 2017)
   1. Sử dụng thuật toán K-means trong bài toán phân loại đám mây điểm LiDAR/ Nguyễn Thị Hữu Phương, Nguyễn Trường Xuân, Đặng Văn Đức.- Tr. 1 – 5. 2. Khảo sát tính chất điện hóa của vật liệu spinel Li4Mn5O12 tổng hợp bằng ...
  • Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam số 6 năm 2017 

   Bộ Khoa học và Công nghệ (Hà Nội, 2017)
   1. Nguyên nhân và đặc điểm của nhược thị ở trẻ em khám tại Bệnh viện Mắt Trung ương/ Nguyễn Đức Anh.- Tr. 1 – 4. 2. Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng trong điều trị UTĐT bằng phẫu thuật kết hợp hóa chất theo ...
  • Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam số 7 năm 2017 

   Bộ Khoa học và Công nghệ (Hà Nội, 2017)
   1. Ứng dụng phương pháp điện di mao quản nhằm theo dõi sự gia tăng hàm lượng của một số axit hữu cơ mạch ngắn trong biodiesel theo thời gian/ Nguyễn Văn Quân, Dương Hồng Anh, Nguyễn Thúy Ngọc, Phạm Hùng Viêt, Phan Thị Kim ...
  • Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam số 8 năm 2017 

   Bộ Khoa học và Công nghệ (Hà Nội, 2017)
   1. Tán sỏi thận qua da bằng đường hầm nhỏ (mini-PCNL): Nghiên cứu tại hai bệnh viện tuyến tỉnh/ Trương Thanh Tùng, Lê Huy Ngọc, Lê Ngọc Bằng, Hồ Trường Thắng.- Tr. 1 – 5. 2. Nghiên cứu các yếu tố tiên lượng bệnh nhân chảy ...
  • Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam số 9 năm 2017 

   Bộ Khoa học và Công nghệ (Hà Nội, 2017)
   1. Nghiên cứu xác định các tạp chất bằng ICP-MS sau khi tách chúng khỏi nền Zr(IV) bằng phương pháp chiết dung môi với TBP/Toluen/ Chu Mạnh Nhương, Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Văn Chung.- Tr. 1 – 5. 2. Nghiên cứu ảnh ...
  • Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam số 10 năm 2017 

   Bộ Khoa học và Công nghệ (Hà Nội, 2017)
   1. Đánh giá kết quả tạo hình tai trong điều trị dị tật tai nhỏ bẩm sinh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức/ Trần Thị Thanh Huyền, Nguyễn Hồng Hà.- Tr. 1 – 4. 2. Ảnh hưởng của những thông số kỹ thuật trong phương pháp hydrat ...
  • Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam số 11 năm 2017 

   Bộ Khoa học và Công nghệ (Hà Nội, 2017)
   1. Nâng cao hiệu quả khai phá tập hữu ích cao bằng giải pháp chiếu ngược P-set/ Võ Đình Bảy, Nguyễn Tấn Phúc.- Tr. 1 – 8. 2. Đề xuất mô hình khuyến nghị cộng tác mới cho mạng đồng tác giả dựa trên chỉ số cộng tác và tương ...
  • Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam số 12 năm 2017 

   Bộ Khoa học và Công nghệ (Hà Nội, 2017)
   1. Đánh giá tổn thương hoàng điểm trên bệnh thoái hóa hoàng điểm tuổi già bằng OCT/ Đào Tiến Quân, Đỗ Lê Hà, Đỗ Như Hơn.- Tr. 1 – 6. 2. Bước đầu nghiên cứu đặc điểm tế bào máu ngoại vi và tủy xương của bệnh nhân lao phổi ...
  • Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam số 1 năm 2018 

   Bộ Khoa học và Công nghệ (Hà Nội, 2018)
   1. Nghiên cứu sự thay đổi tính chất từ trong hệ hợp chất La2/3Pb1/3MnO3 khi thay thế Co cho Mn/ Vũ Văn Khải, Nguyễn Huy Sinh, Phạm Thế Tân, Chu Văn Tuấn// Tạp chí Khoa học công nghệ Việt Nam .- Số 1/2018 .- Tr. 1 – 5. 2. ...
  • Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam số 10 năm 2018 

   Bộ Khoa học và Công nghệ (Hà Nội, 2018)
   1. Ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu đến cấu trúc CeO2 dạng bông hoa chế tạo bằng phương pháp thuỷ nhiệt/ Từ Hoàn Phúc, Lê Ngọc Diệp, Trần Minh Tuệ, …// Tạp chí Khoa học công nghệ Việt Nam .- Số 10/2018 .- Tr. 1 – 6. ...
  • Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam số 2 năm 2018 

   Bộ Khoa học và Công nghệ (Hà Nội, 2018)
   1. Đánh giá kết quả hóa xạ trị tiền phẫu trong ung thư trực tràng giai đoạn xâm lấn/ Nguyễn Văn Hiếu, Lê Văn Quảng, Bùi Công Toàn, Lê Quốc Tuấn// Tạp chí Khoa học công nghệ Việt Nam .- Số 2/2018 .- Tr. 1 – 4. 2. Ứng dụng ...
  • Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam số 3 năm 2018 

   Bộ Khoa học và Công nghệ (Hà Nội, 2018)
   1. Tuổi U-Pb zircon LA-ICP-MS và thành phần đồng vị hf trong andesit khu vực đèo Rù Rì - Nha Trang và ý nghĩa địa chất/ Nguyễn Hữu Trọng, Lê Tiến Dũng, Phạm Trung Hiếu// Tạp chí Khoa học công nghệ Việt Nam .- Số 3/2018 .- ...
  • Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam số 5 năm 2018 

   Bộ Khoa học và Công nghệ (Hà Nội, 2018)
   1. Đánh giá hiệu quả vận động trị liệu kết hợp vật lý trị liệu trong điều trị bệnh nhân viêm khớp vai thể đơn thuần/ Phạm Văn Minh, Vũ Thị Duyên Trang// Tạp chí Khoa học công nghệ Việt Nam .- Số 5/2018 .- Tr. 1 – 4. 2. ...
  • Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam số 4 năm 2018 

   Bộ Khoa học và Công nghệ (Hà Nội, 2018)
   1. Mối quan hệ giữa chất lượng tình bạn và bắt nạt trực tuyến ở học sinh trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội/ Trần Văn Công, Nguyễn Thị Hoài Phương// Tạp chí Khoa học công nghệ Việt Nam .- Số 4/2018 .- Tr. 1 – 5. 2. ...
  • Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam số 6 năm 2018 

   Bộ Khoa học và Công nghệ (Hà Nội, 2018)
   1. Vấn đề nhận giá trị và duy nhất của toán tử sai phân và tích sai phân đối với hàm phân hình trên một trường không Archimedes/ Phạm Ngọc Hoa, Nguyễn Xuân Lai// Tạp chí Khoa học công nghệ Việt Nam .- Số 6/2018 .- Tr. 1 – ...
  • Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam số 7 năm 2018 

   Bộ Khoa học và Công nghệ (Hà Nội, 2018)
   1. Nghiên cứu một số đặc điểm của vi khuẩn lao ở bệnh nhân lao phổi mới và lao phổi tái trị được chỉ định điều trị bằng thuốc chống lao hàng một/ Lê Thị Luyến, …// Tạp chí Khoa học công nghệ Việt Nam .- Số 7/2018 .- Tr. 1 ...