Now showing items 1-20 of 46

  • Cấp thoát nước 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Giúp cho sinh viên hiểu được và có thể khai thác sử dụng một cách có hiệu quả nhất đối với hệ thống cấp thoát nước của công trình.
  • Cơ học kết cấu 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Môn học Cơ kết cấu được phân công giảng dạy 135 tiết (45phút/1tiết) tương đương 6 tín chỉ và được phân làm hai kỳ. Nội dung chủ yếu là nghiên cứu các phương pháp phân tích và tính toán nội lực của các thanh phẳng tĩnh định ...
  • Cơ học kết cấu 1 và 2 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Nội dung chủ yếu là nghiên cứu các phương pháp phân tích và tính toán nội lực của các thanh phẳng tĩnh định và siêu tĩnh làm việc trong giai đoạn đàn hồi tuyến tính.
  • Cơ học đất 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về tính chất xây dựng của đất đá. Các phương pháp xác định tính chất xây dựng của đất đá, phương pháp tính toán áp sức chịu tải của nền đất, tính toán độ lún của nền đất khi nền đất ...
  • Kết cấu bê tông cốt thép 1 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Môn học gồm 2 phần: Phần 1- Cấu kiện cơ bản và Phần 2 – Kết cấu nhà cửa.
  • Kết cấu bê tông cốt thép 2 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Môn học gồm những nội dung sau: Nguyên lý thiết kế kết cấu bêtông cốt thép. Khái niệm chung, phân loại, cấu tạo và tính toán các bộ phận của kết cấu mái, kết cấu khung toàn khối. Cấu tạo và tính toán khung ngang và các bộ ...
  • Kết cấu gạch đá gỗ 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Môn học này giúp người học nắm vững các tính chất vật liệu trong khối xây gạch đá, những vấn đề cơ bản về tính toán cũng như cấu tạo của kết cấu gạch đá, gạch đá cốt thép và kết cấu gỗ. Những phương pháp tính toán và cấu ...
  • Kết cấu gạch đá gỗ 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Môn học này giúp người học nắm vững các tính chất vật liệu trong khối xây gạch đá, những vấn đề cơ bản về tính toán cũng như cấu tạo của kết cấu gạch đá, gạch đá cốt thép và kết cấu gỗ. Những phương pháp tính toán và cấu ...
  • Kết cấu thép 1 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Bao gồm các kiến thức cơ bản nhất về kết cấu thép như: cột, dầm, dàn, cũng như biết cách sử dụng vật liệu thép và cách cấu tạo, tính toán các liên kết trong kết cấu thép.
  • Kết cấu thép 2 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Môn học này là phần tiếp theo của Kết cấu thép 1. Môn học này trình bày các kiến thức cần thiết để thiết kế kết cấu thép các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp như: nhà công nghiệp, nhà nhịp lớn, nhà cao tầng, kết ...
  • Kết cấu thép: Hệ cao đẳng 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Bao gồm các kiến thức cơ bản nhất về kết cấu thép như: cột, dầm, dàn, cũng như biết cách sử dụng vật liệu thép và cách cấu tạo, tính toán các liên kết trong kết cấu thép.
  • Kết cấu thép: Hệ liên thông 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Môn học này là phần tiếp theo của Kết cấu thép 1. Môn học này trình bày các kiến thức cần thiết để thiết kế kết cấu thép các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp như: nhà công nghiệp, nhà nhịp lớn, nhà cao tầng, kết ...
  • Kiến trúc công nghiệp 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Môn học cung cấp cho sinh viên cách nghiên cứu thiết kế và xây dựng những xí nghiệp hiện đại với các toà nhà có tính linh hoạt và vạn năng cao, có thể thoả mãn nhu cầu thường xuyên thay đổi công nghệ sản xuất và hiện đại ...
  • Kiến trúc dân dụng 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các tác nhân ảnh hưởng đến giải pháp cấu tạo kiến trúc. Các bộ phận của nhà và chức năng của chúng. Các kiểu kết cấu chịu lực thông dụng như: nền móng, hè rãnh, cột sàn, cầu ...
  • Kinh tế xây dựng 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Môn kinh tế xây dựng giảng dậy cho ngành kỹ thuật công trình (cụ thể là ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp) là môn học chuyên môn thuộc lĩnh vực kinh tế đầu tư, nó cùng các môn chuyên ngành cung cấp đầy đủ kiến thức ...
  • Kỹ thuật thi công 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Kỹ thuật thi công các dạng công tác dưới mặt đất. Công nghệ thi công các công trình bê tông cốt thép toàn khối. Công nghệ lắp ghép các cấu kiện và công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. Công nghệ thi công xây, trát ...
  • Kỹ thuật thi công 1 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Kỹ thuật thi công các dạng công tác dưới mặt đất. Công nghệ thi công các công trình bê tông cốt thép toàn khối. Công nghệ lắp ghép các cấu kiện và công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. Công nghệ thi công xây, trát ...
  • Kỹ thuật thi công 2 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Môn học bao gồm những nội dung sau: Tính toán, lựa chọn máy móc phục vụ thi công lắp ghép kết cấu và công trình. Kỹ thuật thi công xây gạch đá. Kỹ thuật thi công các công tác hoàn thiện công trình.
  • Luật xây dựng 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Là môn học cơ sở chuyên ngành cung cấp các kiến thức bổ trợ có hiệu quả về luật trong lĩnh vực xây dựng cho sinh viên hệ chính quy nganh Xây dựng cầu đường và xây dựng dân dụng và công nghiệp.
  • Môn thi tốt nghiệp 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Nội dung Thi tốt nghiệp gồm 3 môn: Cơ học kết cấu, Kết cấu bê tông cốt thép và Thi công. Tương ứng với mỗi môn sẽ có nội dung khác nhau.