Recent Submissions

 • Sức bền vật liệu 1 

  Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
  Môn học Sức bền vật liệu là một môn kỹ thuật cơ sở nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về nguyên lý làm việc của một số loại vật liệu thường dùng trong xây dựng. Nguyên tắc tính toán một số loại thanh làm việc khác nhau. ...
 • Kết cấu bê tông cốt thép 2 

  Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
  Môn học gồm những nội dung sau: Nguyên lý thiết kế kết cấu bêtông cốt thép. Khái niệm chung, phân loại, cấu tạo và tính toán các bộ phận của kết cấu mái, kết cấu khung toàn khối. Cấu tạo và tính toán khung ngang và các bộ ...
 • Cơ học kết cấu 1 và 2 

  Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
  Nội dung chủ yếu là nghiên cứu các phương pháp phân tích và tính toán nội lực của các thanh phẳng tĩnh định và siêu tĩnh làm việc trong giai đoạn đàn hồi tuyến tính.
 • Kết cấu bê tông cốt thép 1 

  Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
  Môn học gồm 2 phần: Phần 1- Cấu kiện cơ bản và Phần 2 – Kết cấu nhà cửa.
 • Tổ chức thi công 

  Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
  Sinh viên hiểu được khái quát hoạt động của ngành Xây dựng Việt Nam. Làm được các hồ sơ mời thầu và đấu thầu các công trình xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, phần kỹ thuật và tổ chức thi công. Tổ chức điều hành tốt mọi ...
 • Đồ án kỹ thuật thi công 

  Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
  Môn học bao gồm những nội dung sau: Tính tiên lượng dự toán một công trình cụ thể. Xác định hao phí: vật tư, nhân lực, ca máy và thời gian thi công một công trình. Tính toán thời gian và bố trí thứ tự thực hiện các công ...
 • Đồ án kết cấu thép: Hệ cao đẳng 

  Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
  Bao gồm các kiến thức cơ bản nhất về thiết kế kết cấu thép hệ dầm sàn thép, cũng như biết cách sử dụng vật liệu thép và cách cấu tạo, tính toán các liên kết trong kết cấu thép. Bao gồm các kiến thức cơ bản nhất về thiết ...
 • Thực tập trắc địa công trình 

  Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
  Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản để sinh viên có thể đo đạc thành lập được một bình đồ trên một khu vực và công tác trắc địa trong thi công xây dựng công trình.
 • Đồ án kiến trúc dân dụng 

  Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
  Môn học nhằm kiểm tra sinh viên cách nghiên cứu thiết kế và xây dựng những công rình dân dụng, vận dụng khả năng tư duy về nguyên lý thiết kế nhà dân dụng, biết triển khai các bản vẽ phần kiến trúc nhà dân dụng, nắm bắt ...
 • Kinh tế xây dựng 

  Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
  Môn kinh tế xây dựng giảng dậy cho ngành kỹ thuật công trình (cụ thể là ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp) là môn học chuyên môn thuộc lĩnh vực kinh tế đầu tư, nó cùng các môn chuyên ngành cung cấp đầy đủ kiến thức ...
 • Đồ án kết cấu thép 1 

  Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
  Trang bị cho sinh viên ngành xây dựng nắm vững các phương pháp tính toán thiết kế kết cấu thép (phần cấu kiện cơ bản, các liên kết trong kết cấu thép). Vận dụng kiến thức để thiết kế phần cấu kiện cơ bản hệ dầm sàn thép, ...
 • Đồ án kết cấu thép 2 

  Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
  Môn học này là phần tiếp theo của môn đồ án Kết cấu thép 1. Môn học này trình bày các kiến thức cần thiết để thiết kế kết cấu thép các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp như: nhà công nghiệp 1 tầng 1 nhịp.
 • Đồ án tổ chức thi công 

  Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
  Môn học bao gồm những nội dung sau: Tính tiên lượng dự toán một công trình cụ thể. Xác định hao phí: vật tư, nhân lực, ca máy và thời gian thi công một công trình. Tính toán thời gian và bố trí thứ tự thực hiện các công ...
 • Đồ án tốt nghiệp 

  Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
  Đồ án tốt nghiệp gồm 3 phần: Kiến trúc, Kết cấu và Thi công. Tương ứng với mỗi phần sẽ có nhiệm vụ khác nhau.
 • Đồ án nền và móng công trình 

  Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
  Nội dung môn học bao gồm: xử lý các số liệu về địa chất, các giải pháp kết cấu móng cho công trình, trình tự và nội dung tính toán thiết kế các công trình nền móng.
 • Kết cấu thép 1 

  Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
  Bao gồm các kiến thức cơ bản nhất về kết cấu thép như: cột, dầm, dàn, cũng như biết cách sử dụng vật liệu thép và cách cấu tạo, tính toán các liên kết trong kết cấu thép.
 • Tin học ứng dụng 

  Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
  Giúp cho sinh viên có được kiến thức tin học ứng dụng cơ sở ngành vững vàng, từ đó có nền tảng để có thể học tốt các phần tin học chuyên ngành.
 • Nền và móng công trình: Hệ cao đẳng 

  Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
  Nội dung môn học bao gồm giới thiệu tổng quan về các chỉ tiêu và phân loại nền, các giải pháp kết cấu móng cho công trình, trình tự và nội dung tính toán thiết kế các công trình nền móng. Nội dung môn học bao gồm giới ...
 • Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 1 

  Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
  Nhiệm vụ môn học là tính toán thiết kế ba kết cấu chịu lực cơ bản lần lượt là: tính toán bản theo sơ đồ khớp dẻo, tính toán dầm phụ theo sơ đồ khớp dẻo, tính toán dầm chính theo sơ đồ đàn hồi.
 • Kết cấu gạch đá gỗ 

  Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
  Môn học này giúp người học nắm vững các tính chất vật liệu trong khối xây gạch đá, những vấn đề cơ bản về tính toán cũng như cấu tạo của kết cấu gạch đá, gạch đá cốt thép và kết cấu gỗ. Những phương pháp tính toán và cấu ...

View more