Now showing items 1-20 of 46

  • Kiến trúc dân dụng 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các tác nhân ảnh hưởng đến giải pháp cấu tạo kiến trúc. Các bộ phận của nhà và chức năng của chúng. Các kiểu kết cấu chịu lực thông dụng như: nền móng, hè rãnh, cột sàn, cầu ...
  • Thực tập địa chất công trình 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Môn học cung cấp những kiến thức thực tế về địa chất công trình cho sinh viên ngành xây dựng, phục vụ cho việc thiết kế nền móng, thi công và đảm bảo sự làm việc bình thường cho các công trình xây dựng. Tính chất xây dựng ...
  • Trắc địa công trình 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về trắc địa, cấu tạo một số thiết bị trắc địa (máy kinh vĩ, máy thủy bình, máy toàn đạc điện tử ...), quy trình đo vẽ thành lập một bình đồ trên một khu vực và những ứng dụng ...
  • Thực tập tốt nghiệp 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Sinh viên trải qua 6 tuần thực tập tại công trường. Qua quá trình thực tâp, sinh viên cần thực hiện hai nhiệm vụ sau: Nắm được trình tự tính toán thiết kế công trình, lập biện pháp thi công và tổ chức thi công công trình. ...
  • Cơ học kết cấu 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Môn học Cơ kết cấu được phân công giảng dạy 135 tiết (45phút/1tiết) tương đương 6 tín chỉ và được phân làm hai kỳ. Nội dung chủ yếu là nghiên cứu các phương pháp phân tích và tính toán nội lực của các thanh phẳng tĩnh định ...
  • Nền và móng công trình 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Nội dung môn học bao gồm giới thiệu tổng quan về các chỉ tiêu và phân loại nền, các giải pháp kết cấu móng cho công trình, trình tự và nội dung tính toán thiết kế các công trình nền móng. Nội dung môn học bao gồm giới ...
  • Sức bền vật liệu 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Môn học Sức bền vật liệu là một môn kỹ thuật cơ sở nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về nguyên lý làm việc của một số loại vật liệu thường dùng trong xây dựng. Nguyên tắc tính toán một số loại thanh làm việc khác nhau.
  • Cấp thoát nước 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Giúp cho sinh viên hiểu được và có thể khai thác sử dụng một cách có hiệu quả nhất đối với hệ thống cấp thoát nước của công trình.
  • Kỹ thuật thi công 2 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Môn học bao gồm những nội dung sau: Tính toán, lựa chọn máy móc phục vụ thi công lắp ghép kết cấu và công trình. Kỹ thuật thi công xây gạch đá. Kỹ thuật thi công các công tác hoàn thiện công trình.
  • Địa chất công trình 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về địa chất công trình cho sinh viên ngành xây dựng, phục vụ cho việc thiết kế nền móng, thi công và đảm bảo sự làm việc bình thường cho các công trình xây dựng. Tính chất xây dựng ...
  • Kỹ thuật thi công 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Kỹ thuật thi công các dạng công tác dưới mặt đất. Công nghệ thi công các công trình bê tông cốt thép toàn khối. Công nghệ lắp ghép các cấu kiện và công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. Công nghệ thi công xây, trát ...
  • Kết cấu thép 2 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Môn học này là phần tiếp theo của Kết cấu thép 1. Môn học này trình bày các kiến thức cần thiết để thiết kế kết cấu thép các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp như: nhà công nghiệp, nhà nhịp lớn, nhà cao tầng, kết ...
  • Kết cấu thép: Hệ liên thông 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Môn học này là phần tiếp theo của Kết cấu thép 1. Môn học này trình bày các kiến thức cần thiết để thiết kế kết cấu thép các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp như: nhà công nghiệp, nhà nhịp lớn, nhà cao tầng, kết ...
  • Kết cấu gạch đá gỗ 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Môn học này giúp người học nắm vững các tính chất vật liệu trong khối xây gạch đá, những vấn đề cơ bản về tính toán cũng như cấu tạo của kết cấu gạch đá, gạch đá cốt thép và kết cấu gỗ. Những phương pháp tính toán và cấu ...
  • Kết cấu thép: Hệ cao đẳng 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Bao gồm các kiến thức cơ bản nhất về kết cấu thép như: cột, dầm, dàn, cũng như biết cách sử dụng vật liệu thép và cách cấu tạo, tính toán các liên kết trong kết cấu thép.
  • Thực tập công nhân 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Môn học gồm những nội dung sau: Kỹ thuật xây gạch đá. Kỹ thuật gia công lắp đặt ván khuôn, cốt thép và đổ bê tông toàn khối cho công trình. Kỹ thuật hoàn thiện công trình: Trát, ốp, lát, sơn.
  • Luật xây dựng 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Là môn học cơ sở chuyên ngành cung cấp các kiến thức bổ trợ có hiệu quả về luật trong lĩnh vực xây dựng cho sinh viên hệ chính quy nganh Xây dựng cầu đường và xây dựng dân dụng và công nghiệp.
  • Kỹ thuật thi công 1 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Kỹ thuật thi công các dạng công tác dưới mặt đất. Công nghệ thi công các công trình bê tông cốt thép toàn khối. Công nghệ lắp ghép các cấu kiện và công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. Công nghệ thi công xây, trát ...
  • Cơ học đất 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về tính chất xây dựng của đất đá. Các phương pháp xác định tính chất xây dựng của đất đá, phương pháp tính toán áp sức chịu tải của nền đất, tính toán độ lún của nền đất khi nền đất ...
  • Đồ án tốt nghiệp 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Đồ án tốt nghiệp gồm 3 phần: Kiến trúc, Kết cấu và Thi công. Tương ứng với mỗi phần sẽ có nhiệm vụ khác nhau.