Now showing items 1-20 of 46

  • Địa chất công trình 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về địa chất công trình cho sinh viên ngành xây dựng, phục vụ cho việc thiết kế nền móng, thi công và đảm bảo sự làm việc bình thường cho các công trình xây dựng. Tính chất xây dựng ...
  • Nền và móng công trình 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Nội dung môn học bao gồm giới thiệu tổng quan về các chỉ tiêu và phân loại nền, các giải pháp kết cấu móng cho công trình, trình tự và nội dung tính toán thiết kế các công trình nền móng. Nội dung môn học bao gồm giới ...
  • Kết cấu thép: Hệ liên thông 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Môn học này là phần tiếp theo của Kết cấu thép 1. Môn học này trình bày các kiến thức cần thiết để thiết kế kết cấu thép các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp như: nhà công nghiệp, nhà nhịp lớn, nhà cao tầng, kết ...
  • Kết cấu gạch đá gỗ 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Môn học này giúp người học nắm vững các tính chất vật liệu trong khối xây gạch đá, những vấn đề cơ bản về tính toán cũng như cấu tạo của kết cấu gạch đá, gạch đá cốt thép và kết cấu gỗ. Những phương pháp tính toán và cấu ...
  • Kỹ thuật thi công 1 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Kỹ thuật thi công các dạng công tác dưới mặt đất
  • Đồ án nền và móng công trình 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Nội dung môn học bao gồm: xử lý các số liệu về địa chất, các giải pháp kết cấu móng cho công trình, trình tự và nội dung tính toán thiết kế các công trình nền móng.
  • Đồ án kiến trúc công nghiệp 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Môn học nhằm kiểm tra sinh viên cách nghiên cứu thiết kế và xây dựng những xí nghiệp hiện đại với các toà nhà có tính linh hoạt và vạn năng cao, có thể thoả mãn nhu cầu thường xuyên thay đổi công nghệ sản xuất và hiện đại ...
  • Đồ án kiến trúc công nghiệp 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Môn học nhằm kiểm tra sinh viên cách nghiên cứu thiết kế và xây dựng những xí nghiệp hiện đại với các toà nhà có tính linh hoạt và vạn năng cao, có thể thoả mãn nhu cầu thường xuyên thay đổi công nghệ sản xuất và hiện đại ...
  • Môn thi tốt nghiệp 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Nội dung Thi tốt nghiệp gồm 3 môn: Cơ học kết cấu, Kết cấu bê tông cốt thép và Thi công. Tương ứng với mỗi môn sẽ có nội dung khác nhau.
  • Cơ học đất 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về tính chất xây dựng của đất đá. Các phương pháp xác định tính chất xây dựng của đất đá
  • Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 2 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Nhiệm vụ môn học là tính toán thiết kế khung ngang nhà bê tông cốt thép toàn khối, 4 tầng, 2 nhịp theo sơ đồ đàn hồi.
  • Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 1 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Đồ án giúp sinh viên củng cố kiến thức lý thuyết và vận dụng sáng tạo để giải quyết bài toán thiết kế kết cấu bê tông cốt thép cụ thể.
  • Kết cấu thép 2 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Môn học này là phần tiếp theo của Kết cấu thép 1. Môn học này trình bày các kiến thức cần thiết để thiết kế kết cấu thép các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp như: nhà công nghiệp, nhà nhịp lớn, nhà cao tầng, kết ...
  • Đồ án kết cấu thép 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Môn học này là phần tiếp theo của môn đồ án Kết cấu thép 1. Môn học này trình bày các kiến thức cần thiết để thiết kế kết cấu thép các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp như: nhà công nghiệp 1 tầng 1 nhịp.
  • Kỹ thuật thi công 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Kỹ thuật thi công các dạng công tác dưới mặt đất
  • Kết cấu thép: Hệ cao đẳng 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Bao gồm các kiến thức cơ bản nhất về kết cấu thép như: cột, dầm, dàn, cũng như biết cách sử dụng vật liệu thép và cách cấu tạo, tính toán các liên kết trong kết cấu thép.
  • Thực tập công nhân 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Môn học gồm những nội dung sau: Kỹ thuật xây gạch đá
  • Luật xây dựng 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Là môn học cơ sở chuyên ngành cung cấp các kiến thức bổ trợ có hiệu quả về luật trong lĩnh vực xây dựng cho sinh viên hệ chính quy nganh Xây dựng cầu đường và xây dựng dân dụng và công nghiệp.
  • Kết cấu bê tông cốt thép 2 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Môn học gồm những nội dung sau: Nguyên lý thiết kế kết cấu bêtông cốt thép
  • Kết cấu bê tông cốt thép 1 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Môn học gồm 2 phần: Phần 1- Cấu kiện cơ bản và Phần 2 – Kết cấu nhà cửa.