Now showing items 1-20 of 24

  • Kỹ thuật thi công 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Kỹ thuật thi công các dạng công tác dưới mặt đất. Công nghệ thi công các công trình bê tông cốt thép toàn khối. Công nghệ lắp ghép các cấu kiện và công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. Công nghệ thi công xây, trát ...
  • Thực tập trắc địa công trình 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản để sinh viên có thể đo đạc thành lập được một bình đồ trên một khu vực và công tác trắc địa trong thi công xây dựng công trình.
  • Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 1 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Đồ án giúp sinh viên củng cố kiến thức lý thuyết và vận dụng sáng tạo để giải quyết bài toán thiết kế kết cấu bê tông cốt thép cụ thể.
  • Kỹ thuật thi công 2 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Môn học bao gồm những nội dung sau: Tính toán, lựa chọn máy móc phục vụ thi công lắp ghép kết cấu và công trình. Kỹ thuật thi công xây gạch đá. Kỹ thuật thi công các công tác hoàn thiện công trình.
  • Môn thi tốt nghiệp 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Nội dung Thi tốt nghiệp gồm 3 môn: Cơ học kết cấu, Kết cấu bê tông cốt thép và Thi công. Tương ứng với mỗi môn sẽ có nội dung khác nhau.
  • Trắc địa công trình 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về trắc địa, cấu tạo một số thiết bị trắc địa (máy kinh vĩ, máy thủy bình, máy toàn đạc điện tử ...), quy trình đo vẽ thành lập một bình đồ trên một khu vực và những ứng dụng ...
  • Nền và móng công trình 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Nội dung môn học bao gồm giới thiệu tổng quan về các chỉ tiêu và phân loại nền, các giải pháp kết cấu móng cho công trình, trình tự và nội dung tính toán thiết kế các công trình nền móng. Nội dung môn học bao gồm giới ...
  • Kết cấu thép: Hệ cao đẳng 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Bao gồm các kiến thức cơ bản nhất về kết cấu thép như: cột, dầm, dàn, cũng như biết cách sử dụng vật liệu thép và cách cấu tạo, tính toán các liên kết trong kết cấu thép.
  • Kỹ thuật thi công 1 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Kỹ thuật thi công các dạng công tác dưới mặt đất. Công nghệ thi công các công trình bê tông cốt thép toàn khối. Công nghệ lắp ghép các cấu kiện và công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. Công nghệ thi công xây, trát ...
  • Đồ án kỹ thuật thi công 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Môn học bao gồm những nội dung sau: Tính tiên lượng dự toán một công trình cụ thể. Xác định hao phí: vật tư, nhân lực, ca máy và thời gian thi công một công trình. Tính toán thời gian và bố trí thứ tự thực hiện các công ...
  • Sức bền vật liệu 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Môn học Sức bền vật liệu là một môn kỹ thuật cơ sở nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về nguyên lý làm việc của một số loại vật liệu thường dùng trong xây dựng. Nguyên tắc tính toán một số loại thanh làm việc khác nhau.
  • Cấp thoát nước 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Giúp cho sinh viên hiểu được và có thể khai thác sử dụng một cách có hiệu quả nhất đối với hệ thống cấp thoát nước của công trình.
  • Tổ chức thi công 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Sinh viên hiểu được khái quát hoạt động của ngành Xây dựng Việt Nam. Làm được các hồ sơ mời thầu và đấu thầu các công trình xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, phần kỹ thuật và tổ chức thi công. Tổ chức điều hành tốt mọi ...
  • Thực tập công nhân 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Môn học gồm những nội dung sau: Kỹ thuật xây gạch đá. Kỹ thuật gia công lắp đặt ván khuôn, cốt thép và đổ bê tông toàn khối cho công trình. Kỹ thuật hoàn thiện công trình: Trát, ốp, lát, sơn.
  • Đồ án tốt nghiệp 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Đồ án tốt nghiệp gồm 3 phần: Kiến trúc, Kết cấu và Thi công. Tương ứng với mỗi phần sẽ có nhiệm vụ khác nhau.
  • Kết cấu thép 1 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Bao gồm các kiến thức cơ bản nhất về kết cấu thép như: cột, dầm, dàn, cũng như biết cách sử dụng vật liệu thép và cách cấu tạo, tính toán các liên kết trong kết cấu thép.
  • Đồ án kiến trúc dân dụng 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Môn học nhằm kiểm tra sinh viên cách nghiên cứu thiết kế và xây dựng những công rình dân dụng, vận dụng khả năng tư duy về nguyên lý thiết kế nhà dân dụng, biết triển khai các bản vẽ phần kiến trúc nhà dân dụng, nắm bắt ...
  • Sức bền vật liệu 1 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Môn học Sức bền vật liệu là một môn kỹ thuật cơ sở nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về nguyên lý làm việc của một số loại vật liệu thường dùng trong xây dựng. Nguyên tắc tính toán một số loại thanh làm việc khác nhau. ...
  • Đồ án kiến trúc công nghiệp 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Môn học nhằm kiểm tra sinh viên cách nghiên cứu thiết kế và xây dựng những xí nghiệp hiện đại với các toà nhà có tính linh hoạt và vạn năng cao, có thể thoả mãn nhu cầu thường xuyên thay đổi công nghệ sản xuất và hiện đại ...
  • Kinh tế xây dựng 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Môn kinh tế xây dựng giảng dậy cho ngành kỹ thuật công trình (cụ thể là ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp) là môn học chuyên môn thuộc lĩnh vực kinh tế đầu tư, nó cùng các môn chuyên ngành cung cấp đầy đủ kiến thức ...