Now showing items 1-4 of 4

  • Xây dựng ứng dụng Android truy xuất cơ sở dữ liệu 

   Nguyễn, Văn Tuyên (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016)
   Đồ án tốt nghiệp “Xây dựng ứng dụng Android truy xuất cơ sở dữ liệu” gồm 4 phần: Phần 1: Tìm hiểu hệ điều hành Android. Phần 2: Tìm hiểu môi trường lập trình Android Studio. Phần 3: Tạo lập cơ sở dữ liệu trên internet. ...
  • Xây dựng ứng dụng chat trong Android với Firebase 

   Bùi, Văn Vũ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2020)
   Trao đổi thông tin với nhau hàng ngày là một nhu cầu tất yếu của mọi người. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ngày càng thu hẹp khoảng cách giữa mọi người với nhau bằng các ứng dụng mạng xã hội, chat trực tuyến. Tuy nhiên ...
  • Xây dựng ứng dụng game Android đoán lá bài đã chọn 

   Đỗ, Xuân Cường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016)
   Đồ án tốt nghiệp “Xây dựng ứng dụng game Android đoán lá bài đã chọn” gồm 3 chương: Chương 1: Tìm hiểu hệ điều hành Android. Chương 2: Tìm hiểu môi trường lập trình Android Studio. Chương 3: Ứng dụng Android Studio ...
  • Xây dựng ứng dụng giải trí trên thiết bị di động Android 

   Nguyễn, Xuân Việt (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2019)
   Trong vài năm trở lại đây, hệ điều hành Adroid ra đời với sự kế thừa những ưu việt của các hệ điều hành ra đời trước và sự kết hợp của nhiều công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Adroid đã nhanh chóng là đối thủ cạnh tranh ...