Now showing items 1-20 of 529

  • Xây dựng website Công ty máy tính Phượng Hoàng 

   Phan, Thị Huyền Trang (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Đồ án gồm 3 chương. Chương 1: Khảo sát nhu cầu thực tế. Chương 2: Thiết kế. Chương 3: Kết quả đạt được.
  • Xây dựng chương trình quản lý nhận và trả hàng của công ty cổ phần dịch vụ đường sắt Hải Phòng 

   Nguyễn, Thị Hà (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Đồ án có kết quả sau: - Nắm bắt được quy trình nghiệp vụ công việc nhận và trả hàng tại công ty cổ phần dịch vụ đường sắt Hải Phòng. - Hiểu biết được phương pháp phân tích thiết kế hướng cấu trúc, từ đó đã áp dụng các hiểu ...
  • Cài đặt và cấu hình mạng LAN ảo trên một máy tính vật lý 

   Nguyễn, Thị Phượng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Nội dung đồ án được trình bầy trong ba chương. Chương một trình bầy các kiến thức căn bản về mạng máy tính. Chương hai trình bầy về tính năng của phần mềm Microsoft VPC2007 là phần mềm quản lý các máy tính ảo trên một máy vật lý.
  • Kỹ thuật PointCare trong tự động nhận dạng vân tay 

   Nguyễn, Thị Vân (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Từ trước tới nay, kỹ thuật lưu trữ thông tin cá nhân và nhận dạng cá nhân chủ yếu vẫn dựa vào một trong hai hoặc cả hai phương pháp là vật sở hữu( thẻ, con dấu, chìa khóa …) và mã cá nhân ( mật khẩu, mã số Pin…).
  • Xây dựng hệ thống hỗ trợ khảo sát thăm dò ý kiến sinh viên 

   Phạm, Đình Long (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Đồ án gồm 3 chương. Chương 1: Khảo sát hiện trạng hệ thống. Chương 2: Phân tích và thiết kế hệ thống. Chương 3: Xây dựng và triển khai ứng dụng.
  • Phân tuyến truyền dữ liệu mạng WSN 

   Nguyễn, Thanh Bình (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Nghiên cứu và cải thiện khả năng phân tuyến cho các giao thức mới để tạo ra các thuật toán cơ bản NS2 và MIT. Thi hành tập tin Nam giúp cho việc mô phỏng hình ảnh.
  • Nghiên cứu một số giải pháp Công nghệ Thông tin ứng dụng trong máy rút tiền tự động 

   Đàm, Quang Trung (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Máy ATM được kết hợp bởi rất nhiều thiết bị điện tử, trong đó trái tim của máy là một hệ thống máy tính được tích hợp để xử lý các tác vụ giao dịch từ phía người dùng và chuyển tải các dữ kiện đó tới ngân hàng cũng như ...
  • Phân tích thiết kế hệ thống công ty Thương mại và Dịch vụ Onetwofour 

   Vũ, Thùy Liên (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Đề tài được xây dựng trên ngôn ngữ Visual Basic cho phép người dùng tiếp cận nhanh với cách thức lập trình trên Windows, cho phép quản lý các mặt hàng, số liệu một cách thống nhất, có tổ chức, có thể liên kết các số liệu ...
  • Nghiên cứu một số vấn đề về khai thác và tìm kiếm dữ liệu trên cổng thông tin điện tử 

   Hoàng, Văn Phương (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Đồ án được trình bày trong 3 chương: Chương 1: Tổng quan về cổng thông tin điện tử Portal. Nội dung chương trình bày tổng quan về Portal. Chương 2:Nghiên cứu một số vấn đề về tổ chức dữ liệu, cơ chế chuyển đổi dữ liệu trong ...
  • Nghiên cứu một số loại tấn công bản mã 

   Vũ, Thị Ngân (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Nghiên cứu một số loại tấn công bản mã, để biết được những điểm yếu cũng như những sơ hở của một số hệ mã hóa chúng ta sử dụng, mà theo đó kẻ thám mã có thể lợi dụng để “tấn công” vào các hệ mã hóa, biết được các thông ...
  • Tìm hiểu các giải pháp xác thực, bảo mật văn bản trong giao dịch điện tử và đề xuất giải pháp để xác thực, bảo mật tài liệu trong giao dịch qua thư điện tử cho Bộ Giao thông vận tải 

   Bùi, Thị Kim Duyên (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Bộ Giao thông vận tải là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường sông, hàng hải và hàng không trong phạm vi cả nước, quản lý nhà nước các dịch vụ công ...
  • Tìm hiểu phương pháp phân tích bảng theo cấu trúc T- RECS 

   Đoàn, Văn Hiếu (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Đồ án bao gồm 4 phần chủ yếu tập trung vào trình bày thuật toán nhận dạng bảng. Chương 1: trình bày ngắn gọn cấu trúc chung của một hệ phân tích tài liệu ảnh, sơ lược về nhận dạng ký tự quang học (OCR). Chương 2 đưa ra một ...
  • Xây dựng chương trình quản lý xuất nhập hàng hóa tại công ty TNHH Scom 

   Nguyễn, Hữu Mười (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Kết quả đạt được: - Thu thập các hồ sơ dữ liệu phục vụ cho bài toán. - Phân tích thiết kế bài toán theo phương pháp hướng cấu trúc. - Viết chương trình thử nghiệm có thể ứng dụng vào thực tế.
  • Xây dựng chương trình hỗ trợ quản lý các dịch vụ thuê bao tại Trung tâm Viễn thông Đông Hưng 

   Vũ, Hồng Hào (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Đề tài thực hiện gồm 4 chương: Chương 1: Khảo sát hệ thống và mô tả bài toán nghiệp vụ. Chương 2: Cơ sở lý thuyết thực hiện đề tài. Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống. Chương 4: Cài đặt chương trình.
  • Chứng chỉ số và ứng dụng trong lĩnh vực ngân hàng 

   Trần, Thị Thanh Tâm (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Kết cấu của đồ án gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở toán học của chứng chỉ số. Chương 2: Chứng chỉ số. Chương 3: Ứng dụng của chứng chỉ số trong lĩnh vực Ngân hàng.
  • Hệ thống quản lý cho thuê ô tô 

   Nguyễn, Thị Hồng Thắm (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Những năm gần đây, ở nước ta tin học đã ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Việc ứng dụng phần mềm quản lý trong các hệ thống thông tin đã trợ giúp rất nhiều cho các nhà quản lý.
  • Lập lịch cho truyền thông trong mạng WSN 

   Trần, Thị Tính (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Đồ án này tập trung vào các thủ tục điều khiển thâm nhập môi trường của mạng WSN và được chia làm 3 chương nội dung: • Chương 1: Tổng quan về mạng cảm biến không dây WSN, các ứng dụng của nó trong đời sống và một số chuẩn ...
  • Tìm hiểu kỹ thuật tạo bóng cứng trong đồ họa 3D 

   Đỗ, Thu Trang (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Mục đích chính của đồ họa 3D là tạo ra và mô tả các đối tượng, các mô hình trong thế giới thật bằng máy tính sao cho càng giống với thật càng tốt. Việc nghiên cứu các phương pháp các kỹ thuật khác nhau của đồ họa 3D cũng ...
  • Nghiên cứu kỹ thuật giấu tin trong văn bản 

   Nguyễn, Thanh Vân (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Giấu thông tin là một kỹ thuật còn tương đối mới và đang phát triển rất nhanh, thu hút được cả sự quan tâm của giới khoa học và giới công nghiệp và cũng còn nhiều thách thức. Nội dung của báo cáo này chủ yếu nghiên cứu về ...
  • Nghiên cứu kỹ thuật phát hiện thông tin ẩn giấu trên ảnh Gif 

   Trịnh, Thị Thu Hà (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Nội dung báo cáo gồm các chương: Chương 1. Tổng quan về kỹ thuật giấu tin và giấu tin trong ảnh. Chương 2. Ảnh và kỹ thuật nén dữ liệu LZW. Chương 3. Một số kỹ thuật giấu tin trên ảnh GIF. Chương 4. Kỹ thuật phát hiện ...