Now showing items 1-1 of 1

    • Tìm hiểu hệ thống quản trị nội dung Alfresco và ứng dụng 

      Lương, Đức Tam (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
      Hệ thống lưu trữ và quản lý tài liệu (DMS – Document Management System) là lĩnh vực còn mới mẻ và ngày càng có vị trí quan trọng trên môi trường Internet. Với phạm vi của một đồ án tốt nghiệp đã hoàn thành và tìm hiểu được ...