Now showing items 1-3 of 3

  • Xây dựng chương trình hỗ trợ học ASP.NET 

   Nguyễn, Văn Dũng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Đề tài này được trình bày qua 3 phần chính: Học và làm lập trình. Sơ lược về ASP.NET. Xây dựng Chương Trình hỗ trợ học ASP.NET.
  • Xây dựng Website bán hàng đa cấp bằng ASP.NET 

   Đỗ, Như Thành (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Chương trình này được xây dựng để giúp cho các công ty, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có thể quảng bá thương hiệu và quản lý kinh doanh một cách dễ dàng và thuận lợi.
  • Xây dựng website quảng cáo thương mại bằng ASP.NET 

   Phạm, Văn Vinh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Website này xây dựng với mục đích trợ giúp việc đăng quảng cáo cho những doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và mang về lợi nhuận.