Now showing items 1-1 of 1

    • Tìm hiểu Wordnet, áp dụng trong xây dựng từ điển danh từ tiếng Việt 

      Nguyễn, Thị Thu Trang (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
      Đồ án được chia thành các phần như sau: Chương 1: Tìm hiểu đề tài và phương pháp tiếp cận. Chương 2: Tìm hiểu về tiếng Việt và WordNet áp dụng trong việc xây dựng từ điển danh từ tiếng Việt. Chương 3: Xây dựng mô hình tổ ...