Now showing items 1-20 of 474

  • An analysis of the trade balance between Vietnam and China 

   Hoàng, Chí Cương; Bùi, Thị Phương Mai (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   This paper will decode the upward trend of trade deficit with China in the period from 2000 to 2010 by using the updated, personal calculated figures set by Ministry of Industry and Trade, and GSO Vietnam. The interesting ...
  • Analysis Urban Traffic Vehicle Routing Based on Dijkstra Algorithm Optimization 

   Ngô, Trường Giang; Đào, Thị Kiên; Jothiswaran, Thandapani; Nguyễn, Trọng Thể; Phạm, Đức Tình; Vu, Van Dinh (Springer, 2021)
   The transportation cost, running vehicle time, duration, and distance cost, the route network of revealed urban vehicles, are considered to need to be analyzed meaningfully and reasonably planned. This paper suggests an ...
  • Assessment of the 10-year impact of the USBTA on foreign direct investment attraction and foreign trade of Vietnam 

   Hoàng, Chí Cương (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
   Nghiên cứu này sử dụng mô hình lực hấp dẫn, bảng số liệu hỗn hợp của 17 đối tác FDI và ngoại thương của Việt Nam giai đoạn 1995-2011. Mục đích là để đánh giá tác động của Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ tới thu hút FDI và ...
  • Bài toán cơ học kết cấu dưới dạng tổng quát 

   Đoàn, Văn Duẩn (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   The methods to build structural mechanics problems present Collectively achievements include four methods, energy methods, construction methods balance equations distribution factors, principles of virtual work and method ...
  • Bản tin Khoa học - Đào tạo số 01 

   Trường Đại học Dân lập Hải Phòng (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Bản tin Khoa học đào tạo số 01 bao gồm các tin nổi bật sau: Khai trương trung tâm tin học quốc tế ICDL, thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ, khai trương thư viện điện tử, trường được nhận giải thưởng toàn quốc nhân ái ...
  • Bản tin Khoa học - Đào tạo số 02 

   Trường Đại học Dân lập Hải Phòng (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Bản tin Khoa học đào tạo số 02 đề cập đến những nội dung chính sau: 1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2008-2009; 2. Đảng bộ trường với công tác xây dựng và phát triển tổ chức cơ sở Đảng; 3. Xây dựng và áp ...
  • Bản tin Khoa học - Đào tạo số 03 

   Trường Đại học Dân lập Hải Phòng (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Bản tin Khoa học đào tạo số 03 bao gồm những nội dung sau: Chào đón tân sinh viên khóa 14, ký kết hợp tác đào tạo, hội thảo quốc tế về giảng dạy tiếng Anh, HPU vô địch, chia tay các tình nguyện viên ... và các hoạt động ...
  • Bản tin Khoa học - Đào tạo số 08 

   Trường Đại học Dân lập Hải Phòng (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Bản tin Khoa học - đào tạo số 08 bao gồm những nội dung chính sau: Sinh viên HPU với cuộc thi Microsoft Office World Champion, giải bóng đá sinh viên HPU 2012, hành động ngày môi trường thế giới, tập huấn luật sở hữu trí ...
  • Bản tin Khoa học - đào tạo số 13 

   Trường Đại học Dân lập Hải Phòng (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Bản tin khoa học đào tạo số 13 có các nội dung chính sau: Back 2 Uni, gala chào tân sinh viên 2013, gương mặt sinh viên tiêu biểu, vui tết trung thu và các hoạt động nghiên cứu khoa học.
  • Các trường hợp đặc biệt và một số ứng dụng của phân bố alpha ổn định 

   Trần, Hữu Trung (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu về tính chất, các dạng suy biến cũng như một số ứng dụng cụ thể của phân bố alpha ổn định dựa trên các kết quả đo lường, khảo sát thực tế tại Việt Nam.
  • Các trường hợp đặc biệt và một số ứng dụng của phân bố Alpha ổn định 

   Trần, Hữu Trung (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
   So sánh với phân bố Gauss, phân bố alpha ổn định có hàm đặc trưng tiệm cận đến 0 chậm hơn nhiều nên còn được gọi là phân bố có đuôi dài. Trong các trường hợp đặc biệt phân bố này có thể suy biến về phân bố Gauss. Trong ...
  • Chế tạo than hoạt tính từ vỏ trấu và ứng dụng xử lý Mangan trong nước thải 

   Phạm, Thị Minh Thúy (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   This article studies manufacturing activated carbon from rice husk husk by oxidation by concentrated sulfuric acid and initial application of activated carbon as adsorbent obtained manganese in effluent.
  • Chế tạo than hoạt tính từ xơ dừa và ứng dụng xử lý Nitrit trong nước thải 

   Phạm, Thị Minh Thúy (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   This work studies the activated carbon made from coconut fiber and waste water treatment capabilities of this type of activated carbon. The results showed that this adsorbent has good adsorption capacity and nitrite ions ...
  • Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh 

   Lê, Việt Anh (Hà Nội, 2024)
   Bài viết gồm những nội dung sau: Chính phủ Việt Nam thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy TTX thông qua Chiến lược Quốc gia về TTX và KHHĐQG về TTX. Chiến lược Quốc gia và KHHĐQG về Tăng trưởng Xanh đóng vai trò ...
  • Chuyển đổi số xanh: Cam kết của doanh nghiệp với xã hội và môi trường 

   Trần, Thị Thu Phương (Hà Nội, 2024)
   Bài viết gồm những nội dung sau: Vấn đề môi trường và tổng quan xe điện trên thế giới. Bài học nhìn từ thế giới. Vấn đề môi trường ở Việt Nam.VINFAST trong hành trình cam kết trách nhiệm với xã hội và môi trường.
  • A Coverage and Connectivity of WSN in 3D Surface Using Sailfish Optimizer 

   Đào, Thị Kiên; Jiang, Shi Jie; Ji, Xiao Rong; Ngô, Trường Giang; Nguyễn, Trọng Thể; Trần, Hữu Trung (Springer, 2021)
   Coverage and connectivity in the 3D surface of sensor nodes as the mountain is a critical problem in a wireless sensor network (WSN). This paper suggests a solution to multi-connectivity deployment WSN coverage based on ...
  • A Data Hiding Approach Based on Reference-Affected Matrix 

   Pan, Jeng Shyang; Nguyễn, Trọng Thể; Ngô, Trường Giang; Đào, Thị Kiên (Springer, 2020)
   Data security has got many remarkable achievements. However, the issues of the lower distortion and the higher embedding capacity in the embedded secret data in media have not much been considered by scholars. This paper ...
  • Design and fabrication of rectenna topologies for microwave power transmission system operating at S band 

   Chuc, Doan Huu; uong, Bach Gia (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   This paper describes the design, simulation and fabrication of two rectifying antenna (rectenna) circuit topologies viz. rectenna using half wave series diode and shunt diode half wave rectifier operating at a single ISM ...
  • Design and Implement Circuit of Wireless Charging of Parking Management System 

   Yao, Lin De; Hong, Huang Xue; Nguyễn, Trọng Thể (Springer, 2021)
   This paper presents a designing and implementing circuit of wireless charging of the parking management system based on Radio frequency identification (RFID) technique and STM32F103 as the control kernel. The advantage of ...
  • Design and implementation of driver amplifier for Wilkinson power divider operating at S band 

   Chuc, Doan Huu; Duong, Bach Gia (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   In this paper, we introduce an overview of microwave power transmission system (MPT) including of power transmitter, free space transmission, rectenna. Also, the paper particularly presents in detail the proposed configuration ...