Now showing items 1-6 of 6

  • Tạp chí Tự động hóa ngày nay số 191+192 (tháng 1+2) năm 2017 

   Hội Tự động hóa Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Ứng dụng của thực tế ảo trong hệ thống điện/ Lê Văn Doanh, Phạm Văn Bình. Tr. 38 – 40. 2. Tích hợp hệ thống tự động hóa trang trại trồng hoa cây cảnh trên nền tảng điện toán đám mây/ Phạm Ngọc Minh. Tr. 45 – 47. 3. Giải ...
  • Tạp chí Tự động hóa ngày nay số 193 (tháng 3) năm 2017 

   Hội Tự động hóa Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Tương lai của công trường xây dựng số/ Phan Trung Hiếu. Tr. 16 – 17. 2. Nghiên cứu phát hiện làn đường, ô tô và người đi bộ bằng công nghệ ảnh hỗ trợ cho ô tô tự hành/ Trương Quốc Bảo, Trương Quốc Định. Tr. 18 – 19. 3. ...
  • Tạp chí Tự động hóa ngày nay số 194 (tháng 4) năm 2017 

   Hội Tự động hóa Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 được và mất/ Hải Lộc. Tr. 10 . 2. Sở hữu trí tuệ với doanh nghiệp khởi nghiệp: Làm gì để không phải “giải nguy”/ Thi Nguyên, Hương Duyên. Tr. 14 – 15. 3. Đưa tự động hóa vào thu phí dừng/đỗ ...
  • Tạp chí Tự động hóa ngày nay số 195 (tháng 5) năm 2017 

   Hội Tự động hóa Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Giới thiệu công nghệ truyền điện không dây và ứng dụng sạc không dây cho ô tô điện/ Nguyễn Kiên Trung. Tr. 22 – 25. 2. Hệ thống hướng dẫn bãi đỗ xe iParking/ Quách Duy Tú. Tr. 27 – 28. 3. 4 câu chuyện thực tiễn IoT Việt ...
  • Tạp chí Tự động hóa ngày nay số 196 tháng 6 năm 2017 

   Hội Tự động hóa Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Bộ công cụ cho nhà phát triển các ứng dụng an toàn bảo mật trong IoT/ Cao Minh Thắng.- Tr. 14 – 15. 2. Giới thiệu công nghệ truyền điện không dây và ứng dụng sạc không dây cho ô tô điện/ Nguyễn Kiên Trung.- Tr. 16 – 20. ...
  • Tạp chí Tự động hóa ngày nay số 197 năm 2017 

   Hội Tự động hóa Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Định hướng phát triển ngành Tự động hóa trong kỷ nguyên Industry 4.0/ Tạ Cao Minh.- Tr. 19 – 22. 2. Công nghệ tự động điều chỉnh điện áp máy phát điện AVR – dùng PSS và DIODE quay (luân chuyển)/ Trịnh Quang Minh .- Tr. ...