Now showing items 1-20 of 464

  • Bản tin Khoa học - Đào tạo số 01 

   Trường Đại học Dân lập Hải Phòng (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Bản tin Khoa học đào tạo số 01 bao gồm các tin nổi bật sau: Khai trương trung tâm tin học quốc tế ICDL, thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ, khai trương thư viện điện tử, trường được nhận giải thưởng toàn quốc nhân ái ...
  • Bản tin Khoa học - Đào tạo số 02 

   Trường Đại học Dân lập Hải Phòng (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Bản tin Khoa học đào tạo số 02 đề cập đến những nội dung chính sau: 1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2008-2009; 2. Đảng bộ trường với công tác xây dựng và phát triển tổ chức cơ sở Đảng; 3. Xây dựng và áp ...
  • Bản tin Khoa học - Đào tạo số 03 

   Trường Đại học Dân lập Hải Phòng (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Bản tin Khoa học đào tạo số 03 bao gồm những nội dung sau: Chào đón tân sinh viên khóa 14, ký kết hợp tác đào tạo, hội thảo quốc tế về giảng dạy tiếng Anh, HPU vô địch, chia tay các tình nguyện viên ... và các hoạt động ...
  • Designing and implementing an integrated base-physic experiments device 

   The, Nguyen Trong; Vy, Vuong Dao (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Design and implementation a smart device based on physical and electronic scientific analysis is presented in this paper. This device is able to measure four physical parameters and indicate the obtained results on a LCD ...
  • Vietnam - a “forthcoming dragon” and the “Middle income trap” 

   Hoàng, Chí Cương; Bùi, Thị Phương Mai (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Vietnam’s economic growth had a downward trend in the aftermath of 2008 global financial crisis in tandem with its internal weaknesses appearance. The country also deals with many challenges ahead especially the so-called ...
  • Điều tra, nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết của một số thực vật Việt Nam lên mô hình chuột đái tháo đường týp 2 

   Đỗ, Thị Trang; Nguyễn, Văn Mùi (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Thế kỷ XXI là thế kỷ của các bệnh nội tiết và rối loạn chuyển hóa mà điển hình là bệnh đái tháo đường. Theo Tổ chức y tế thế giới - WHO & Hiệp hội Đái tháo đường quốc tế - IDF. Mỗi năm có 3,2 triệu người chết vì bệnh Đái ...
  • Định tuyến theo giá tối thiểu trên mạng cảm nhận không dây 

   Nguyễn Trọng Thể; Vương Đạo Vy (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Routing techniques for WNS is to forward sensing data of a node to base station. This paper, we present a new routing scheme based on the minimum of distance according to the intensity of the signal energy of node. ...
  • Bản tin Khoa học - Đào tạo số 08 

   Trường Đại học Dân lập Hải Phòng (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Bản tin Khoa học - đào tạo số 08 bao gồm những nội dung chính sau: Sinh viên HPU với cuộc thi Microsoft Office World Champion, giải bóng đá sinh viên HPU 2012, hành động ngày môi trường thế giới, tập huấn luật sở hữu trí ...
  • Bài toán cơ học kết cấu dưới dạng tổng quát 

   Đoàn, Văn Duẩn (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   The methods to build structural mechanics problems present Collectively achievements include four methods, energy methods, construction methods balance equations distribution factors, principles of virtual work and method ...
  • Một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của gà lai chọi nuôi theo phương thức thả vườn tại Minh Tân - Kiến Thụy - Hải Phòng 

   Giang, Hồng Tuyến (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Chăn nuôi gia cầm từ lâu đã đã trở thành một ngành truyền thống của người dân Việt Nam và giữ một vai trò quan trọng trong đời sống của nhân dân. Trong những năm qua, đời sống kinh tế xã hội phát ...
  • Chế tạo than hoạt tính từ xơ dừa và ứng dụng xử lý Nitrit trong nước thải 

   Phạm, Thị Minh Thúy (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   This work studies the activated carbon made from coconut fiber and waste water treatment capabilities of this type of activated carbon. The results showed that this adsorbent has good adsorption capacity and nitrite ions ...
  • Các trường hợp đặc biệt và một số ứng dụng của phân bố alpha ổn định 

   Trần, Hữu Trung (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu về tính chất, các dạng suy biến cũng như một số ứng dụng cụ thể của phân bố alpha ổn định dựa trên các kết quả đo lường, khảo sát thực tế tại Việt Nam.
  • An introduction to research and research methodology 

   Hoàng, Chí Cương (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   This article will give an introduction to research and research methodology. This will be quite important for people who start their own scientific research work in academic life.
  • Chế tạo than hoạt tính từ vỏ trấu và ứng dụng xử lý Mangan trong nước thải 

   Phạm, Thị Minh Thúy (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   This article studies manufacturing activated carbon from rice husk husk by oxidation by concentrated sulfuric acid and initial application of activated carbon as adsorbent obtained manganese in effluent.
  • Nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp oxi hóa tiên tiến 

   Bùi, Thị Vụ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Textile industry wastewaters contain a high concentration of pollutants as well as intense colour. These waters are difficult to treat by conventional biological processes because. Photocatalytic advanced oxidation is a ...
  • Phân tách nguồn mù và kỹ thuật phân tách thành phần độc lập 

   Nguyễn, Văn Dương (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Blind source separation (BSS) problem and independent component analysic (ICA) techniques for performing BSS which seek to uncover the independent source signals from a set of observations that are composed of linear ...
  • Nghiên cứu xử lý nước thải sản xuất bằng phương pháp lọc kị khí kết hợp đĩa quay sinh học 

   Quan, Vũ Mạnh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Nowdays, wastewater of rice vermicelli production polluted the water environment seriously. This research was tested by combination of the anearobic trickling filter with the rotating biological contactor to removal the ...
  • Nguồn năng lượng tái tạo 

   Thân, Ngọc Hoàn (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Energy generated by fossil fuels (coal, oil, and natural gas) now is limitting.The wolrd actively finds the new type energy. The article dealt with the new energy- energy renewable such as hydro, wind, solar, biofuels, ...
  • Xây dựng các bài thí nghiệm xử lý tín hiệu số trên matlab 

   Nguyễn, Văn Dương (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Hiện nay sinh viên ngành Điện tử và Công nghệ thông tin học và nghiên cứu về tín hiệu, xử lý tín hiệu hoàn toàn trên lý thuyết dẫn đến rất khó hiểu rõ được vấn đề. Với đề tài này sinh viên có thể dễ dàng thao tác trực quan, ...
  • Nghiên cứu khả năng hấp thụ chì trong đất của cỏ Vetiver 

   Phạm, Thị Hằng; Nguyễn, Thị Phương Thảo (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Using plants to clean up contaminated soil metals is a new technology being studied in recent years. This method has the advantage of being easy to implement, does not require high technical level, low processing costs and ...