Now showing items 113-132 of 474

  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 4 năm 2018 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Kiểm toán bề rộng làn xe theo lý thuyết động lực học chất lưu/ Nguyễn Thanh Hải// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 4/2018 .- Tr. 8 – 11. 2. Đánh giá hiệu quả khai thác mặt bằng vị trí kết nối vào cầu vượt nhẹ tại một ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 4 năm 2019 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2019)
   1. Nghiên cứu sức chịu tải dọc trục của cọc khoan nhồi khi đặt vào tầng phong hóa nứt nẻ khu vực quản trị/ Lê Đức Tiến,… // Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 4/2019 .- Tr. 10 – 13. 2. Ảnh hưởng mô hình tính sự tương tác kết ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 5 năm 2017 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Ảnh hưởng của thành phần hạt mịn hơn 0,075mm đến mô đun đàn hồi của nền đường đắp đất dính thay đổi theo độ ẩm vùng đồng bằng sông Cửu Long/ Phan Quang Chiêu, Võ Phán, Võ Ngọc Hà. Tr. 10 – 15. 2. Ảnh hưởng của bán kính ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 5 năm 2018 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Nghiên cứu biến dạng đáy sông khu vực bắc cầu phao PMP/ Phạm Văn Thoan// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 5/2018 .- Tr. 10 – 14. 2. Ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong công tác thiết kế bản vẽ cầu/ Lê Đắc ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 5 năm 2019 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2019)
   1. Ứng dụng địa thống kê trong khảo sát địa chất cho các công trình xây dựng/ Nguyễn Thị Thu Hằng, Bùi Trọng Cầu// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 5/2019 .- Tr. 7 – 12. 2. Nghiên cứu đánh giá các phương án thiết kế lưới ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 6 năm 2017 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Một số kết quả nghiên cứu thí nghiệm và thảo luận về độ dẻo của dầm bê tông cường độ cao/ Bùi Xuân Học, Nguyễn Viết Trung.- Tr. 9 – 17. 2. Đánh giá khả năng áp dụng các phương pháp thiết kế kết cấu mặt đường bê tông xi ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 6 năm 2018 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Co ngót tự sinh của bê tông tính năng cao và các biện pháp giảm thiểu/ Hồ Văn Quân, Trương Văn Hưng// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 6/2018 .- Tr. 10 – 16. 2. Nghiên cứu thực nghiệm ứng xử uốn của dầm bê tông cốt thép ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 6 năm 2019 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2019)
   1. Nghiên cứu kết cấu nhịp cầu Extradosed có sườn bằng cán thép lượn sóng/ Hồ Xuân Nam// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 6/2019 .- Tr. 8 – 11. 2. Phân tích tìm hiểu các thông số ảnh hưởng đến sự tương tác của đường ray ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 7 năm 2017 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Sự ảnh hưởng của độ cứng vải địa kỹ thuật gia cường đến hệ số an toàn ổn định nèn đường đắp cao tốc/ Huỳnh Ngọc Hào.- Tr. 5 – 12. 2. Thiết kế thành phần bê tông xi măng nhiều tro bay cường độ cao dùng cho mặt đường ô ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 7 năm 2018 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Phân tích, so sánh các phương pháp thiết kế kết cấu áo đường mềm theo tiêu chuẩn ODN 218.046-01 LB Nga) và hướng dẫn của AASHTO – 1993 Mỹ/ Dương Tất Sinh// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 7/2018 .- Tr. 6 – 12. 2. Ứng ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 8 năm 2017 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Nghiên cứu ứng dụng nhựa Epoxy nâng cao chất lượng bê tông nhựa nóng trên bản mặt cầu thép/ Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Hồng Quân.- Tr. 6 – 9. 2. Đánh giá ảnh hưởng hiệu ứng nhóm đến sức chịu tải ngang tĩnh móng cọc công ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 8 năm 2018 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Phân tích trạng thái ứng suất – biến dạng nền mặt đường bê tông xi măng đường ô tô chịu tác dụng của tải trọng động có kể đến sự bão hóa nước của các lớp nền móng/ Trần Nam Hưng, Lê Văn Tú, Đỗ Văn Thùy// Tạp chí Cầu ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 9 năm 2017 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Nghiên cứu giải pháp ổn định ta luy và kiểm toán ổn định ta luy bằng phần mềm Geoslope cho đường tuần tra biên giới tỉnh Sơn La/ Nguyễn Thị Minh Hằng, Nguyễn Thanh Sang, Hoàng Quốc Long, Tống Thành Đạt.- Tr. 13 – 17. ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 9 năm 2018 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Kết cấu cầu khung – bán lắp ghép kinh tế thông qua neo liên hợp/ Nguyễn Tuấn Bình, Ngô Văn Minh, Nguyễn Ngọc Tùng// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 9/2018 .- Tr. 7 – 10. 2. Nghiên cứu ứng dụng hạt nano bạc chế tạo sơn ...
  • Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam số 1 năm 2017 

   Bộ Khoa học và Công nghệ (Hà Nội, 2017)
   1. Vấn đề nhận giá trị và duy nhất đối với đa thức vi phân của hàm phân hình P-ADIC/ Nguyễn Xuân Lai. Tr. 1 – 5. 2. Nghiên cứu phương pháp so sánh độ tương đồng văn bản bằng độ đo cosine/ Phạm Thị Hải Vân, Phạm Hữu Lợi. ...
  • Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam số 1 năm 2018 

   Bộ Khoa học và Công nghệ (Hà Nội, 2018)
   1. Nghiên cứu sự thay đổi tính chất từ trong hệ hợp chất La2/3Pb1/3MnO3 khi thay thế Co cho Mn/ Vũ Văn Khải, Nguyễn Huy Sinh, Phạm Thế Tân, Chu Văn Tuấn// Tạp chí Khoa học công nghệ Việt Nam .- Số 1/2018 .- Tr. 1 – 5. 2. ...
  • Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam số 1 năm 2019 

   Bộ Khoa học và Công nghệ (Hà Nội, 2019)
   1. Tổng quan về xử lý axit perflooctanoic (PFOA) và muối peflooctansunfonat (PFOS) bằng sóng siêu âm/ Phan Thị Lan Anh, Đỗ Hữu Tuấn// Tạp chí Khoa học công nghệ Việt Nam .- Số 1/2019 .- Tr. 1 – 6. 2. Tổng hợp hiệu quả và ...
  • Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam số 10 năm 2017 

   Bộ Khoa học và Công nghệ (Hà Nội, 2017)
   1. Đánh giá kết quả tạo hình tai trong điều trị dị tật tai nhỏ bẩm sinh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức/ Trần Thị Thanh Huyền, Nguyễn Hồng Hà.- Tr. 1 – 4. 2. Ảnh hưởng của những thông số kỹ thuật trong phương pháp hydrat ...
  • Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam số 10 năm 2018 

   Bộ Khoa học và Công nghệ (Hà Nội, 2018)
   1. Ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu đến cấu trúc CeO2 dạng bông hoa chế tạo bằng phương pháp thuỷ nhiệt/ Từ Hoàn Phúc, Lê Ngọc Diệp, Trần Minh Tuệ, …// Tạp chí Khoa học công nghệ Việt Nam .- Số 10/2018 .- Tr. 1 – 6. ...
  • Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam số 11 năm 2017 

   Bộ Khoa học và Công nghệ (Hà Nội, 2017)
   1. Nâng cao hiệu quả khai phá tập hữu ích cao bằng giải pháp chiếu ngược P-set/ Võ Đình Bảy, Nguyễn Tấn Phúc.- Tr. 1 – 8. 2. Đề xuất mô hình khuyến nghị cộng tác mới cho mạng đồng tác giả dựa trên chỉ số cộng tác và tương ...