Now showing items 93-112 of 474

  • Receiver sensitivity improvement in spectrally-efficient guard-band twin-SSB-OFDM using an optical IQ modulator 

   Chen, Ming; Peng, Miao; Mai, Văn Lập (Elsevier, 2017)
   To further improve receiver sensitivity of spectrally-efficient guard-band direct-detection optical orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) with twin single-side-band (SSB) modulation technique, an optical IQ ...
  • Sliding Surface in Consensus Problem of Multi-Agent Rigid Manipulators with Neural Network Controller 

   Nguyễn, Trọng Thắng; Nguyễn, Đức Minh (Energies, 2017)
   Based on Lyapunov theory, this research demonstrates the stability of the sliding surface in the consensus problem of multi-agent systems. Each agent in this system is represented by the dynamically uncertain robot, ...
  • A Solution to Text Hiding in Media with Hybrid Gravity Search Algorithm and Transposition Scheme 

   Nguyễn, Trọng Thể; Ngô, Trường Giang; Nguyễn, Thị Thanh Tân; Trần, Chí Kiên; Nguyễn, Ngọc Cường (Springer, 2021)
   This paper suggests a new solution to conceal textmessages inmedia by hybridizing a meta-heuristic algorithm of the Gravity search algorithm (GSA) and transposition method. Several stages are implemented, namely the ...
  • Sử dụng ngôn ngữ R trong khai phá dữ liệu 

   Nguyễn, Thị Thanh Thoan (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Ngôn ngữ R trong thời gian gần đây đang được quan tâm và sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực đặc biệt là các lĩnh vực phân tích, thống kê dữ liệu. Trên toàn cầu đã có một mạng lưới gần một triệu người sử dụng R và con số ...
  • Sự biến đổi và hội nhập với văn hóa biển trong tục thờ cúng, nghi lễ Tứ Vị Thánh Nương ở Hải Phòng 

   Lê, Thanh Tùng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Hải Phòng có 125 km bờ biển với diện tích ngư trường khoảng 50.000 km2. Cư dân Việt có mặt tại nơi đây đã vài thế kỷ trước. Có một bộ phận người Việt đã chọn nghề biển để mưu sinh từ thủa xưa cho đến nay. Sự hình thành nối ...
  • Sự hình thành và tính chất xúc tác của phức chất giữa ni2+ với Lumomagnezon (lm) và hco3- trong hệ h2o - ni2+ - lm - hco3- - h2o2. 

   Phạm, Thị Minh Thúy (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   This paper presentes our studing results on complex formation of Ni2+ with Lumomagnezone (Lm or H2L) and Ni2+ with mixed ligands Lm, HCO3- in the systems: H2O - Ni2+- Lm (1). H2O - Ni2+- Lm - HCO3- (2). The formerd complexes ...
  • The Taiwan Net-Zero pathway Hanoi conference 

   Wang, Chel (Hà Nội, 2024)
   Taiwan's 2050 Net-Zero Transition. A Budget of Nearly NT $900 billions for Major Plans of 2050 Net-Zero Transition. 2050 Net-Zero Emissions Plan. 2050 Net-Zero Pathway. Taiwan's 2050 Net-Zero Transition…
  • Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới ô nhiễm không khí tại Việt Nam và một số nước ASEAN: Một cách tiếp cận thông qua đường Kuznets 

   Hoàng, Chí Cương (Đại học Hải Phòng, 2017)
   Nghiên cứu này sử dụng số liệu bảng (panel data) cung cấp bởi Ngân hàng Thế giới (World Bank) trong giai đoạn 1991-2011 để đánh giá tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI-foreign direct investment) tới ô nhiễm môi ...
  • Tác động văn hóa tổ chức tới động lực của người lao động 

   Lê, Thanh Tùng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Culture performs several functions in the scope of an organization. The first role of culture is demarcation. It means that culture creates differences between organizations. Secondly, culture plays a role of spreading the ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 1+2 năm 2017 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Ứng dụng tin học trong quản lý dữ liệu đường bộ ở Cục quản lý đường bộ II/ Hoàng Hiền. Tr. 25 – 32. 2. Đánh giá tuổi thọ mỏi còn lại của kết cấu nhịp cầu giàn thép thông qua kết quả đo/ Nguyễn Hữu Hưng, Trần Minh Long, ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 1+2 năm 2019 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2019)
   1. Ứng dụng phương pháp dao động trong chẩn đoán cầu bê tông cốt thép/ Lê Thị Bích Thủy, Nguyễn Văn Có// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 1+2/2019 .- Tr. 29 – 33. 2. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng thiết kế tường chắn đất ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 10 năm 2017 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Nghiên cứu mô đun động của hỗn hợp đá – nhựa chặt sử dụng làm móng của kết cấu áo đường mềm/ Trần Danh Hợi, Trần Thị Kim Đăng.- Tr. 10 – 14. 2. Ảnh hưởng của cao su tự nhiên đến một số tính chất cơ lý của bê tông nhựa ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 10 năm 2018 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Nghiên cứu giải pháp khai thác khe co giãn dọc giữa dầm cầu bê tông cốt thép cũ và phần mở rộng/ Lê Văn Mạnh, Lê Nguyên Khương, Vũ Văn Tới// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 10/2018 .- Tr. 7 – 13. 2. Nghiên cứu sự làm ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 11 năm 2017 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Phân tích ảnh hưởng của sự thay đổi nhiệt độ đến ứng suất và biến dạng của cầu toàn khối một nhịp tại Nam Bộ, Việt Nam/ Nguyễn Văn Toản, Lê Bá Khánh.- Tr. 9 – 15. 2. Nối tiếp các yếu tố bình diện đường sắt đô thị/ Nguyễn ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 11 năm 2018 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Các giải pháp phòng vệ và phục hồi công trình cầu do rủi ro, thảm họa gây ra ở Việt Nam/ Tống Trần Tùng// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 11/2018 .- Tr. 11 – 15. 2. Đường ray không khe nối trên đường sắt đô thị/ Nguyễn ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 12 năm 2017 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Phân tích sự làm việc kết cấu phần dưới của cầu toàn khối một nhịp/ Phạm Tuấn Thanh, Nguyễn Mạnh Hà.- Tr. 31 – 34. 2. Nghiên cứu ứng dụng kết cấu mặt đê kết hợp giao thông/ Đặng Công Hưởng, Nhữ Việt Hà, Nguyễn Hữu Huế.- ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 3 năm 2017 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Ảnh hưởng của độ nhớt sơn lót Epoxy gốc nước và thời điểm phun Polyurea đến độ bám dính của hệ sơn với nền bê tông ẩm/ Nguyễn Đăng Khoa, Phạm Văn Khoan, Nguyễn Thị Bích Thủy. Tr. 10 – 15. 2. Nghiên cứu sự làm việc của ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 3 năm 2018 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Tính toán tải trọng động đất tác dụng lên trụ cầu bằng phương pháp đàn hồi dạng đơn/ Đào Sỹ Đán// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 3/2018 .- Tr. 8 – 13. 2. Nghiên cứu tác động ảnh hưởng của mưa đến sự biến đổi dung ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 3 năm 2019 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2019)
   1. Mô hình dự đoán và các yếu tố ảnh hưởng đến co ngót của bê tông tính năng cao sử dụng trong công trình cầu/ Bùi Thanh Tùng,… // Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 3/2019 .- Tr. 8 – 11. 2. Gối cao su bản thép: Một số phương ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 4 năm 2017 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Một nghiên cứu thực nghiệm đất sỏi đỏ gia cố xi măng và tro bay trong xây dựng đường ô tô tại Đồng Nai/ Nguyễn Đức Trọng, Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Đạt Thịnh. Tr. 8 – 11. 2. Phân tích tần số dao động riêng của bản mặt cầu ...